//Translate the search button text //Translate the mobile menu select page text

PLUS Academia

Biznis škola

Biznis škola

Naša biznis škola zosobňuje originálny prístup k poskytovaniu excelentných a komplexných riešení v oblastiach firemného vzdelávania, poradenstva, koučingu a tvorby etickej infraštruktúry v organizáciách rôzneho druhu. Prostredníctvom nášho medzinárodného tímu (Slovensko, Belgicko, Brazília, Holandsko, Maďarsko, Nórsko, Poľsko, Rakúsko, USA, Veľká Británia) vysoko kvalifikovaných odborníkov a trénerov z praxe vám zabezpečíme profesionálne služby v oblastiach:

  • Diagnostiky súčasného a želateľného stavu vašej organizačnej kultúry
  • Tvorby žiadúcej organizačnej kultúry
  • Diagnostiky vzdelávacích potrieb
  • Vytvorenia komplexného vzdelávacieho plánu
  • Realizovania vzdelávania
  • Vytvorenia etickej infraštruktúry (etický audit, tvorba etického programu, etické tréningy, etické poradenstvo)
  • Koučingu

Veríme, že prostredníctvom správne nastavených vzdelávacích cieľov, vzdelávacej stratégie, poradenstva a koučingu dokážeme výraznou mierou prispieť k úspechu vašej spoločnosti v želaných oblastiach. Vyberte si zo širokej ponuky služieb našej biznis školy.

Filozofia našej Biznis školy

Obrázok Filozofia našej Biznis školy jednoduchým spôsobom demonštruje spôsob akým chceme zabezpečiť dlhodobo udržateľný rozvoj vašej organizácie. Dávame veľký dôraz na rešpektovanie individuálnych hodnôt ako aj stotožnenie sa s organizačnými hodnotami. Práve táto zhoda medzi individuálnymi a organizačných hodnotami je základným pilierom lojálnosti zamestnancov voči vašej spoločnosti. Dôvera a lojálnosť následne vytvárajú základný predpoklad pre dlhodobo efektívne fungovanie vašej organizácie. Ľudí vieme trénovať k získaniu technických zručností, ale postoje sa menia len veľmi ťažko. Práve preto je zameranosť na hodnoty všetkých stakeholderov (záujmových skupín) taká dôležitá.

Externá spolupráca

EBEN

European Business Ethics Network (Francúzsko)

SPES

European SPES Institute (Belgicko)

ISBEE

International Society of Business, Economics and Ethics (USA)

ILA

International Leadership Association (USA)

SOPK

Slovenská obchodná a priemyselná komora (Slovensko)

“S PLUS Academiou som absolvoval tréning prezentačných zručností a môžem ho vrelo odporučiť. Zuzana Čmelíková viedla od začiatku tréning veľmi kompetentne a zanietene, flexibilne reagovala na naše vyslovené potreby, dbala na praktické rady a precvičenie a vylepšenie individuálnych nedostatkov, z ktorých reálne dnes čerpám pri mojej každodennej práci. Oceňujem vysoký profesionálny prístup školiteľky.”

Andrej M.
Senior Brand Manager

“Spolupráca s PLUS Academiou je príkladom výnimočnej profesionálnej kooperácie. Oceňujem vysoký level PhDr. Zuzany Čmelíkovej, PhD, jej flexibilitu, medzinárodné skúsenosti, networking a prinášanie inovatívnych tréningov.

Výborná je teda nielen úroveň samotnej výučby a jej organizácie,  zaujímavé sú unikátne tréningy a semináre v portfóliu PLUS Academie, napr.: Managing Change – Focusing Innovation. Tento tréning bol zaujímavým prepojením teórie s praktickými príkladmi z nesmierne bohatej akademickej a biznisovej praxe lektora – prof. Leo Bruno.

Ďalším príkladom je Master Resilince Training, kde účastníci získavajú zručnosti a návody potrebné k zvládnutiu náročnej manažérskej práce v dlhodobej perspektíve.”

Luboš J.
Riaditeľ

“U nás boli veľmi pozitívne ohlasy na celé školenie prezentačných zručností.
Určite to bol pre všetkých účastníkov tréningu veľký zážitok a veľmi si chvália váš prístup a skúsenosti.”

Marcela O.
Organizátorka tréningov

Výber z noviniek

Zuzana Čmelíková

Manažérka oddelenia Biznis škola
0907 684 817

Napíšte nám

Potrebujete zorganizovať špecifický tréning pre vašich zamestnancov, no neviete ako na to? Chystáte sa nastavovať stratégiu firemého vzdelávania a hodila by sa vám pomocná ruka?  Napíšte nám, radi vám pomôžeme a poradíme.

Mohlo by vás zaujímať

Jazyková škola

Online vzdelávanie

Preklady a tlmočenie