//Translate the search button text //Translate the mobile menu select page text

PLUS Academia

Biznis škola

Firemné poradenstvo

Firemné poradenstvo je zamerané hlavne na diagnostiku a tvorbu žiaducej organizačnej kultúry, organizačnú zmenu, riadenie inovácií a tvorbu vzdelávacích plánov. Na základe mnohoročných praktických skúseností, ale i teoretických výskumov môžeme tvrdiť, že organizačná kultúra je výrazným determinantom úspešnosti organizácie.

Naše služby v oblasti firemného poradenstva:

  • Organizačná zmena a riadenie inovácií
  • Diagnostika a tvorba organizačnej kultúry
  • Tvorba firemnej filozofie
  • Identifikácia a klarifikácia (vyjasnenie a určenie dôležitosti) osobných i organizačných hodnôt
  • Tvorba vzdelávacej stratégie a vzdelávacích cieľov
  • Monitoring vzdelávania
  • Vyhodnocovanie efektivity vzdelávania