//Translate the search button text //Translate the mobile menu select page text

PLUS Academia

Biznis škola

Koučing

Najcennejším aktívom dnešných spoločností je potenciál ľudskej kreativity, ktorý jediný neustále prináša nové myšlienky. Myšlienky, ktoré sú základom získavania konkurenčnej prestíže a zvyšovania trhových podielov. Pokiaľ spoločnosť nemá nové myšlienky, skôr či neskôr začína stagnovať, čo má vplyv na jej ekonomické výsledky a prosperitu.

Dennodenný stres v živote komerčných spoločností spôsobuje neustály tlak na generovanie nových obchodných príležitostí, ktoré sú nevyhnutné pre udržanie profitability a konkurencieschopnosti. Pokiaľ ani pri vynakladaní maximálneho úsilia opakovane dosahujete výsledky, s ktorými nie ste spokojní, pokúste sa zmeniť uhol pohľadu a hľadať nové možnosti, ktoré vám prinesú úspech. Jednou z ciest hľadania nových možností je pozvanie koučingu do služieb biznisu.

Naše služby v oblastiach koučingu:

  • Executive Coaching
  • Business Coaching
  • Manažérska komunikácia