//Translate the search button text //Translate the mobile menu select page text

PLUS Academia

Biznis škola

Otvorené tréningy a kurzy pre verejnosť

Otvorené tréningy a kurzy pre verejnosť vám dávajú možnosť prihlásiť sa na tréning spolu s ľuďmi z rôznych organizácií. Naše skúsenosti hovoria, že účastníci vysoko oceňujú možnosť vypočuť si skúsenosti kolegov z iných odvetví a oblastí profesionálnej praxe, ktoré súvisia s témou tréningu. Ďalším, určite nezanedbateľným benefitom takéhoto typu tréningov je networking. Otvorené tréningy realizujeme na pravidelnej báze, pričom v najbližšom kalendárnom období plánujeme otvoriť nasledovné tréningy:

 • Tréning psychickej odolnosti nielen pre manažérov
 • Stakeholder manažment a organizačná etika
 • Etika v biznise – tvorba etickej stratégie
 • Etický leadership a followership (ako efektívne viesť ľudí a ako primäť svojich podriadených k efektívnemu nasledovaniu)
 • Time Management a Stress Management
 • Prezentačné zručnosti
 • Efektívna komunikácia
 • Obchodnícke zručnosti
 • Riadenie zmeny a riadenie inovácií (Change Management – Focusing Innovation)
 • Leadership Development Program
 • Motivácia nielen pre manažérov
 • Kreativita a uvoľňovanie vlastného potenciálu

V prípade, že ste v uvedenom zozname nenašli pre vás dôležitú tému, napíšte nám váš návrh a my ju radi zapracujeme do tréningu na nasledovné obdobie!