//Translate the search button text //Translate the mobile menu select page text

PLUS Academia

Jazyková škola

Typy kurzov

Základným pravidlom, ktorého sa pri organizácii našich jazykových kurzoch držíme je, že každý z nich musí byť ušitý na mieru konkrétnemu klientovi po obsahovej aj realizačnej stránke. Každý náš klient má odlišné potreby a dôvody, prečo realizuje jazykovú výučbu a jazyk využíva iným spôsobom. Bol by teda nezmysel vyučovať všetkých rovnako. Napriek tomu môžeme kurzy rozdeliť do niekoľkých základných typov.

Jazyk ako pracovný nástroj

Hlavný prínos: zvyšovanie celkovej jazykovej kompetencie študentov.

Ak zamestnanci potrebujú cudzí jazyk výlučne pre výkon svojej práce, našou úlohou ako jazykovej školy je vytvoriť čo najlepšie podmienky pre stabilný, merateľný a rýchly progres. Základom úspechu projektu je individuálne stanovenie cieľov pre jednotlivých študentov, úvodné pretestovanie, zaradenie študentov do optimálnych skupín podľa vedomostného stupňa a nastavenie monitoringu.

Samotná náplň kurzov je výsledkom komunikácie našich metodikov s vami, keďže vy najlepšie viete, v akých situáciách študenti potrebujú komunikovať v cudzom jazyku. Ako formu monitoringu úspešnosti študentov odporúčame do kurzov zakomponovať testovanie od ETS Global, keďže tvorí rámec pre zvládnutie jazyka v medzinárodnom prostredí a umožňuje presne zmerať progres študentov aj v rámci jedného vedomostného stupňa.

Jazyk ako benefit

Hlavný prínos: zvyšovanie spokojnosti zamestnancov so svojou prácou/utužovanie kolektívu.

Pri tomto type kurzu účastníci zvyčajne nepotrebujú cudzí jazyk ku svojej práci, no zamestnávateľ im napriek tomu dáva možnosť vzdelávať sa, ak oni sami majú záujem. Vzdelávanie ako forma benefitu je najtrvácnejším benefitom s najvyššou pridanou hodnotou, keďže si zamestnanci zvyšujú svoju kvalifikáciu, ktorú im nik nevezme.

Kurzy tohto typu sú vhodné pre všetky vedomostné stupne, majú obvykle voľnejší priebeh a ich náplň sa prispôsobuje prevažne tomu, čo sa študenti reálne chcú učiť, aby sme tak zabezpečili čo najvyššiu angažovanosť a vybudovali pozitívny vzťah k jazyku. Aj keď je jazyk považovaný za benefit, klientom odporúčame zachovať istú formu testovania a monitoringu, aby študenti vykazovali reálny progres a posúvali sa aj vedomostne. Veľkým motivačným faktorom môže byť aj zisk celosvetovo uznávaného certifikátu.

Špecializované jazykové kurzy

Hlavný prínos: zvyšovanie špecifických kompetencií v rámci jazyka.

Špecializované jazykové kurzy sú obyčajne súčasťou modelu jazykovej výučby ako pracovného nástroja. Ich úlohou je posilnenie špecifických zručností v rámci zvládania jazyka. Náplň kurzov vypracovávame na mieru, no v priebehu rokov sme na základe dopytu našich klientov vytvorili zoznam najčastejšie požadovaných kurzov. Patria medzi ne napríklad kurzy ako:

  • Efektívne telefonovanie
  • Obchodná korešpondencia
  • Prezentačné zručnosti

Je dôležité poznamenať, že uvedené kurzy sú stále kurzami jazykovými, napriek tomu, že tematicky môžu pripomínať tréningy mäkkých zručností. Špecializované jazykové kurzy sú dostupné formou súkromných kurzov priamo vo firmách, alebo pre jednotlivcov aj prostredníctvom našich otvorených kurzov, ktoré robíme na mesačnej báze.