Novinky

Leadership Development 2016

Dňa 8. júna 2016 sa v priestoroch hotela Austria TREND Bratislava uskutočnil seminár na tému „Leadership Development“. Hlavným spíkrom semináru bol svetovo uznávaný brazilský profesor Léo Fernando Castelhano Bruno, PhD.

viac info…

Losovanie o jazykový pobyt na Malte

Dňa 4. júla 2016 sa uskutočnilo zlosovanie o jazykový pobyt na Malte. Víťazom sa stal pán Árpád Varga zo spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s. Víťazovi srdečne gratulujeme!

viac info…

všetky novinky…

PLUS Academia - vzdelávacia inštitúcia

s dlhoročnou tradíciou vzdelávania a komplexnými službami

PLUS Academia jazyková škola

Jazyková škola otvorila svoje brány prvým študentom už koncom roka 1997. Začala poskytovať jazykové kurzy v Bratislave – kurzy nemčiny a kurzy angličtiny. Organizovanie jazykových kurzov bolo v prvej fáze orientované na individuálnu výučbu, výučbu v malých skupinách a na individuálny prístup ku klientovi. Jazykové vzdelávanie prebiehalo v skupinách od jedného do piatich študentov. Účastníkmi boli riaditelia sekcií v štátnych inštitúciách, finanční analytici v bankách a obchodní zástupcovia firiem.

Od roku 1999 PLUS Academia rozšírila paletu svojich služieb o jazykové kurzy pre verejnosť v Bratislave špecializované na anglický jazyk. Neskôr k nim pribudli jazykové kurzy v Bratislave zamerané na nemecký, francúzsky jazyk a slovenčina pre cudzincov. Jazykové vzdelávanie prebiehalo formou intenzívnych, polointenzívnych a víkendových jazykových kurzov, ktoré sa organizovali semestrálne od polovice septembra do konca decembra a od februára do mája. Veľkej obľube sa tešili a stále tešia individuálne one to one" intenzívne jazykové sústredenia v období júla a augusta.

Oddelenie prekladov a tlmočenia (od roku 1997) pracuje so skúsenými prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorí tvoria kmeňový tím evidovaný v našej databáze. Databáza je obohatená o množstvo špecialistov z rôznych odvetví priemyslu, práva a ekonómie tvoriacich externý kolektív spolupracovníkov. Sú to pracovníci bánk, technických ústavov, právnych kancelárií, atď.

PLUS Academia obohatila svoje portfólio aj o jazykové kurzy a pobyty v Anglicku, Írsku a na Cypre v spolupráci s jazykovou školou Malvern House za účelom výučby, resp. zdokonalenia anglického jazyka. Neskôr nadviazala spoluprácu aj s jazykovými školami inlingua Mníchov a ActiLingua Viedeň, kde zabezpečuje jazykové kurzy a pobyty pre študentov nemeckého jazyka. V roku 2015 sa do porfólia začlenili partnerské školy Anglolang v Scarborough (VB), am Language Studio na Malte, Liden&Denz v Moskve a Petrohrade.

V súčasnosti patrí PLUS Academia medzi najväčšie jazykové školy v oblasti firemného vzdelávania na území Slovenska. Rozšírila ponuku jazykov – k pôvodnej angličtine, nemčine, francúzštine a slovenčine pre cudzincov pribudli taliančina, španielčina, ruština, maďarčina, portugalčina, vietnamčina, čínština a iné. S pribúdajúcimi klientmi z rôznych odvetví rástlo aj portfólio špecializovaných kurzov a v súčasnosti už bežne vyučujeme terminológiu z oblasti bankovníctva, IT, obchodu, práva, poisťovníctva, marketingu, energetiky, diplomacie, ale aj emailing, telefonovanie, prezentácia, small talk a socializing, biznis etiketa, a i.

Počas viac než 18 rokov svojej existencie sa PLUS Academia postupne profiluje z jazykovej školy na vzdelávaciu inštitúciu s celoslovenským pôsobením poskytujúcu nielen jazykové vzdelávanie, preklady a tlmočenie, jazykové kurzy a pobyty v zahraničí, ale najnovšie rozširuje svoju ponuku aj o vzdelávacie a poradenské programy (tzv. soft skills). Prostredníctvom nich poskytujeme našim klientom komplexné vzdelávanie vrcholového a stredného manažmentu, ako aj vzdelávanie ich zamestnancov nielen v rovine jazykovej výučby. Vzdelávacie a poradenské programy sú vedené aj v anglickom a nemeckom jazyku.

Zúročenie skúseností

Kvalita našich jazykových kurzov vychádza zo skúseností našich lektorov a odporúčaní programovej komisie, ktorá poskytuje námety pre rozvíjanie a zdokonaľovanie pedagogických programov. Starostlivo sleduje spätné väzby od klientov a lektorov, čo sa odráža v individuálnom prístupe k zákazníkom. Ku kvalite kurzov prispieva aj skutočnosť, že všetci naši lektori majú akademické vzdelanie v odbore – sú to vyštudovaní pedagógovia – jazykári, tlmočníci-prekladatelia, ovládajúci metodiku výučby cudzích jazykov. PLUS Academia ako Oxford Quality school má k dispozícii najnovšie publikácie od Oxford University Press – najstaršieho vydavateľstva odbornej literatúry na svete. Využívame aj najmodernejšiu multimediálnu technológiu výučby jazykov – Blended learning.

PLUS Academia, to je vzdelávacia spoločnosť s komplexnými službami na kľúč.