//Translate the search button text //Translate the mobile menu select page text

PLUS Academia

Testovanie a certifikácia

Jazykové testovanie pre firmy

V PLUS Academii si uvedomujeme, že nadobudnutie zručnosti ovládať cudzí jazyk si vyžaduje veľa práce ako zo strany študentov, tak aj zo strany HR pri nastavovaní a výbere vhodného partnera. Ponúkame vám preto možnosť, ako firemné jazykové kurzy zefektívniť na maximum, zároveň na nich z dlhodobého hľadiska ušetriť a tiež prijímať iba tých najkvalifikovanejších kandidátov z hľadiska ich jazykovej vybavenosti.

Testy od ETS Global vám pomôžu správne zhodnotiť zručnosť vašich súčasných, či potenciálnych zamestnancov používať cudzí jazyk v praxi. Prostredníctvom výsledkov a podrobného reportu vám tak umožnia robiť náročné rozhodnutia v súvislosti s náborom, manažmentom vzdelávania a benchmarkingom s ľahkosťou.

Ako môže aj vaša spoločnosť využiť jazykové testovanie?

Manažment jazykového vzdelávania

Ak vo svojej spoločnosti organizujete jazykové kurzy pre svojich zamestnancov, tak pravdepodobne viete, že mnohokrát náročnejšie ako nájsť dodávateľa jazykového vzdelávania je samotné efektívne riadenie kurzov: sledovanie progresu účastníkov kurzov, vyhodnocovanie výsledkov vzdelávania, optimalizácia procesov a udržiavanie vysokej dochádzky študentov nielen počas prvých týždňov výučby.

Jazykový audit a testovanie od ETS Global sú zárukou profesionálneho manažovania jazykových kurzov a kompetencií zamestnancov. Nechajte výučbu na odborníkov, no overte si kvalitu ich služieb prostredníctvom nezávislého a objektívneho testovania, podrobného monitoringu progresu študentov a porovnávania výsledkov testov medzi jednotlivými skupinami či lektormi v priebehu času. Nastavte ideálny model výučby, stanovte si výučbové ciele  a sledujte ich napĺňanie. Odkryte silné a slabé stránky svojich študentov a prostredníctvom testovania od ETS Global im pomôžte študovať efektívnejšie.

Nábor nových zamestnancov 

Potrebujú vaši zamestnanci pre výkon svojej práce znalosť cudzieho jazyka na určitej minimálnej úrovni? Jednou z možností, ako to dosiahnuť, je prijímať ľudí, ktorí už túto zručnosť majú. Papier však znesie veľa a môže byť náročné odlíšiť 3 kandidátov, ktorých životopisy sú prakticky totožné, no jeden hovorí po anglicky „slovom a písmom”, druhý „aktívne” a tretí „sa dohovorí”.

Testy od ETS Global sú skvelým nástrojom, ako si zjednodušiť prácu pri obsadzovaní pozícií, pri ktorých je znalosť jazyka nevyhnutná. Spolu s číselným výsledkom na škále vám doručíme podrobný popis jazykových kompetencií a zručností, ktoré vaši kandidáti zvládajú, no aj tých, na ktorých potrebujú popracovať. A čo administrácia testovania? Urobíme ju za vás. Pri nábore tak vždy môžete robiť kvalifikované rozhodnutia, podobne ako tisícky spoločností z celého sveta, ktoré využívajú výsledky skúšok od ETS Global.

Benchmarking

Ak potrebujete v rámci svojho tímu identifikovať zamestnancov, ktorí budú vyčlenení na prácu s cudzím jazykom na dennej báze, či už doma alebo na zahraničných projektoch, testy od ETS Global sú tou správnou voľbou. Prostredníctvom jazykového auditu ľahko odhalíte slabé a silné stránky vašich zamestnancov a vytvoríte si zoznam tých najkvalifikovanejších užívateľov jazyka.

Dôležité rozhodnutia o tom, kto bude vašu spoločnosť reprezentovať pred zahraničným klientom, alebo kto má dostatočnú úroveň jazyka na to, aby bol povýšený, si vyžadujú objektívny a nezávislý nástroj hodnotenia. Testovanie od ETS Global vám v tomto ohľade rozhodovanie uľahčí.

Prečo sa rozhodnúť pre skúšky od ETS Global?

  • Poskytnú vám nezávislý a objektívny monitoring služieb vášho dodávateľa jazykového vzdelávania
  • Pomôžu vám efektívnejšie nastaviť celý vzdelávací proces a individuálne ciele pre študentov
  • Z dlhodobého hľadiska vám ušetria čas i peniaze pri organizácii vzdelávania
  • Zmonitorujete prostrednictvom nich efektivitu návratnosti investície do vzdelávania

  • Dodajú jazykovým kurzom vážnosť a zvýšia dochádzku študentov
  • Uľahčia vám nábor jazykovo zdatných zamestnancov
  • Pomôžu vám selektovať zamestnancov na základe ich zručnosti ovládať jazyk a efektívne zostavovať tímy jazykovo zdatných zamestnancov
  • Globálne uznávaný certifikát poslúži aj ako odmena a motivačný faktor pre zamestnancov zlepšovať sa v jazyku

Jazykové certifikáty pre jednotlivcov

Ak potrebujete písomne doložiť svoju znalosť cudzieho jazyka, alebo sa uchádzate o prácu, pri ktorej je znalosť cudzieho jazyka nutná, nenechajte nič na náhodu. Zdokladujte svoje vedomosti, zvýšte svoje šance a staňte sa tým najlepším kandidátom aj vďaka celosvetovo uznávaným certifikátom, a to všetko bez dodatočných príprav na skúšku. Certifikáty od ETS Global sú akceptované vo viac než 150 krajinách sveta a pomôžu vám uplatniť sa prakticky kdekoľvek.

V spolupráci s partnerskými spoločnosťami a univerzitami po celom Slovensku organizujeme pravidelné testovania pre anglický, francúzsky a nemecký jazyk. Vyberte si z ponuky termínov našich partnerov v regiónoch, alebo si rezervujte miesto na testovaní u nás v Bratislave.

Ste zvedavý, ako taká skúška vyzerá? Zaregistrujte sa v našej virtuálnej triede a vyskúšajte si TOEIC® Listening a Reading teraz úplne ZADARMO. Viac informácií o skúškach tiež nájdete v sekcii Často kladené otázky.