//Translate the search button text //Translate the mobile menu select page text

PLUS Academia

Testovanie a certifikácia

Jazykové testovanie pre univerzity

Akademické inštitúcie sú cenným partnerom Eduactional Testing Service, a jedným z pilierov pôsobnosti ETS Global v Európe. Ku skúškam od ETS Global a k zvyšovaniu hodnoty svojho životopisu pred odchodom z vysokej školy môžu študenti pristupovať lokálne práve vďaka spolupráci s poprednými vysokými školami v celej krajine. Univerzity taktiež čoraz častejšie využívajú externé certifikáty ako potvrdenie kvality svojich služieb. Externé nástroje hodnotenia používajú preto, lebo predstavujú objektívnu a spoľahlivú formu hodnotenia zručnosti študentov ovládať cudzí jazyk.

Na rozdiel od firiem, v univerzitnom prostredí okrem TOEIC®, TFI® a WiDaF® testov nájdu uplatnenie aj TOEFL ITP® testy.

V Čechách a na Slovensku spolupracujeme s takými uznávanými akademickými inštitúciami, ako napríklad:

 • Karlova univerzita v Prahe
 • Univerzita v Hradci Králové
 • Masarykův ústav vyšších studií ČVUT
 • Vysoká škola manažmentu v Bratislave
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Ako môže aj vaša univerzita využiť skúšky od ETS Global?

Z

Forma prijímacích skúšok 

Ak ako univerzita otvárate študijné programy v anglickom jazyku, svojim zameraním na akademický jazyk predstavujú TOEFL ITP® testy ideálny nástroj na overovanie spôsobilosti študentov používať jazyk na takej úrovni, aby boli schopní študovať na vašej univerzite. Administrácia testovania je veľmi jednoduchá, výsledky sú prehľadné a presne vám povedia, s akou úrovňou angličtiny k vám jednotliví uchádzači o štúdium prichádzajú. Vašou úlohou je iba nastaviť si kritérium prijatia a ďalej sa nemusíte o nič starať – administráciu vykoná náš certifikovaný pracovník, čím máte zaručenú objektivitu testovania. Vďaka štandardizovanému TOEFL ITP® testovaniu ušetríte čas a prostriedky, ktoré by ste inak investovali do vytvárania vlastných testov.

Monitoring progresu študentov a kritérium pre ukončenie štúdia

Rovnakým typom skúšky, akým ste študentov otestovali pri nástupe do štúdia, môžete tiež sledovať ich postupný progres v anglickom jazyku. Študentovi sa do ruky nikdy nedostane rovnaká verzia testu. Navyše, TOEFL ITP®, ani žiadna iná skúška od ETS Global nie je skúškou, ktorú buď urobíte alebo neurobíte. Študenti skúšku nemôžu nespraviť, tá iba odmeria ich aktuálnu úroveň jazyka používaného v akademickom prostredí. Ak teda študenti počas štúdia navštevujú jazykové programy, prostredníctvom TOELF ITP® viete rýchlo a efektívne zhodnotiť ich prácu, sledovať ich progres a na základe výsledkov sa rozhodnúť, či študent dosiahol alebo nedosiahol potrebnú úroveň pre pokračovanie v kurze, či pre jeho úspešné ukončenie.

+

Kritérium pre prijatie na krátkodobé výmenné pobyty

Ako medzinárodná skúška je TOEFL ITP® uznávaná všade vo svete, preto sa nemusíte báť použiť ju aj za účelom posudzovania pripravenosti študentov absolvovať výmenné pobyty. Získate tak jednotný nástroj pre prichádzajúcich, ale aj odchádzajúcich študentov, a viete si stanoviť presné kritériá pre objektívne zhodnotenie toho, ktorí študenti sú tými najvhodnejšími kandidátmi pre reprezentáciu vašej školy v zahraničí. Prostredníctvom testovania pred odchodom, ale i po ich návrate domov si tiež môžete overiť, ako veľmi sa v anglickom jazyku zlepšili.  

Zvyšovanie uplatniteľnosti študentov

V neposlednom rade môžete prostredníctvom TOEIC®, TFI® a WiDaF® testovania výrazne zvýšiť šance vašich študentov uplatniť sa na trhu práce. Skúšky od ETS Global aktívne využíva viac než 14 000 spoločností po celom svete a mnohé ďalšie ich výsledky rozoznávajú a akceptujú ako relevantný ukazovateľ jazykových zručností u svojich zamestnancov či uchádzačov o prácu. 

Výsledky skúšok od ETS Global, ktoré študenti absolvujú na univerzitnej pôde sú prenosné, študenti si ich teda môžu založiť do svojich životopisov a preukázať tak svoje znalosti pred potenciálnym zamestnávateľom. Zvyšovanie uplatniteľnosti študentov zas pomôže vám zlepšiť svoje hodnotenie v medzinárodných či domácich rebríčkoch kvality štúdia. 

Prečo sa rozhodnúť pre skúšky od ETS Global?

 • Sú zárukou objektivity a nezávislosti testovania
 • Pomôžu vám zefektívniť výber študentov do vašich študíjných programov
 • Predstavujú štandardizované testovanie používané TOP univerzitami na celom svete
 • Motivačný prvok – študenti ich nemôžu nespraviť 

 

 • Ušetria vám čas i peniaze, ktoré by ste investovali do zostavovania vlastných testov
 • Celú administratívu spravíme za vás
 • Zvýšia konkurencieschopnosť študentov a pomôžu im lepšie sa uplatniť na trhu práce
 • Zvýšia vaše renomé v očiach študentov

Jazykové certifikáty pre jednotlivcov

Ak potrebujete písomne doložiť svoju znalosť cudzieho jazyka, alebo sa uchádzate o prácu, pri ktorej je znalosť cudzieho jazyka nutná, nenechajte nič na náhodu. Zdokladujte svoje vedomosti, zvýšte svoje šance a staňte sa tým najlepším kandidátom aj vďaka celosvetovo uznávaným certifikátom, a to všetko bez dodatočných príprav na skúšku. Certifikáty od ETS Global sú akceptované vo viac než 150 krajinách sveta a pomôžu vám uplatniť sa prakticky kdekoľvek.

V spolupráci s partnerskými spoločnosťami a univerzitami po celom Slovensku organizujeme pravidelné testovania pre anglický, francúzsky a nemecký jazyk. Vyberte si z ponuky termínov našich partnerov v regiónoch, alebo si rezervujte miesto na testovaní u nás v Bratislave.

Ste zvedavý, ako taká skúška vyzerá? Zaregistrujte sa v našej virtuálnej triede a vyskúšajte si TOEIC® Listening a Reading teraz úplne ZADARMO. Viac informácií o skúškach tiež nájdete v sekcii Často kladené otázky.