Novinky

Leadership Development 2016

Dňa 8. júna 2016 sa v priestoroch hotela Austria TREND Bratislava uskutočnil seminár na tému „Leadership Development“. Hlavným spíkrom semináru bol svetovo uznávaný brazilský profesor Léo Fernando Castelhano Bruno, PhD.

viac info…

Losovanie o jazykový pobyt na Malte

Dňa 4. júla 2016 sa uskutočnilo zlosovanie o jazykový pobyt na Malte. Víťazom sa stal pán Árpád Varga zo spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s. Víťazovi srdečne gratulujeme!

viac info…

všetky novinky…

Online vzdelávanie


Čo je výučbový systém DynEd?

DynEd je svojho druhu prvý online interaktívny systém výučby anglického jazyka na svete, na návrhu ktorého sa podieľal rad lingvistov, učiteľov jazykov, počítačových inžinierov, neurovedcov a umelcov. Unikátny prístup systému DynEd, založený na princípoch fungovania mozgu, vychádza z výsledkov neurovedných výskumov a opiera sa o rozsiahle praktické skúseností. Systém bol vyvinutý v osemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia, pričom obstál v teste času a na jeho vývoji sa pracuje dodnes.

DynEd ponúka viac ako 10 rôznych kurzov. Každý kurz je špeciálne vyvinutý pre určitú vekovú kategóriu a jazykovú úroveň (až po C2 podľa CEFR). Úrovne DynEd zodpovedajú požiadavkám pre zloženie medzinárodných skúšok príslušných stupňov jazykovej spôsobilosti (CEFR, Cambridge Exam, TOEFL, TOEIC).

Kurzy systému DynEd sú rozšírené vo viac ako 50 krajinách sveta. Systém výučby DynEd bol certifikovaný napríklad ministerstvami školstva Francúzska, Číny alebo Turecka.


Ako DynEd funguje?

Pred samotným začiatkom výučby systém zistí súčasnú jazykovú úroveň študenta prostredníctvom zaraďovacieho testu, čím umožní stanoviť študentove individuálne ciele a priebežne sledovať ich naplňovanie. Po vyhodnotení výsledkov úvodného testovania systém študentovi sprístupní množinu kurzov, ktoré sú vhodné pre jeho momentálnu jazykovú úroveň. Každý kurz je zložený z viacerých modulov, ktorých úspešné absolvovanie je predpokladom k otvoreniu ďalších kurzov, respektíve záverečného testu. Úspešné zvládnutie záverečného testu je dôkazom, že študent vo svojom štúdiu napreduje a posúva sa na vyšší vedomostný stupeň zvládnutia jazyka.

Riešenie DynEd poskytuje jedinečný rámec pre kombinované vzdelávanie, ktoré optimalizuje využívanie technológie a vedenie študenta učiteľom prostredníctvom telefonátov, či Skype rozhovorov. Študent môže DynEd využívať na PC (Windows, Apple), iPad aj iPhone zariadeniach, či akýchkoľvek zariadeniach s operačným systémom Android. Študovať sa dá bez obmedzenia, kedykoľvek a kdekoľvek.

Každý študent má k dispozícii svojho lektora, ktorý je zodpovedný za monitoring a správne napredovanie študentov a dotvára tak „ľudskú stránku“ systému.


Čo DynEd prinesie Vašej spoločnosti?

  • Detailná informácia o celkovom priebehu výučby a progrese študentov na mesačnej báze
  • Merateľná efektivita vložených prostriedkov do jazykového vzdelávania
  • Pomer cena/kvalita
  • Absolútna časová flexibilita


Čo DynEd prinesie študentom?

  • Možnosť štúdia kdekoľvek a akokoľvek často
  • Dôraz na počúvanie a rozprávanie (85% času)
  • Overenie úrovne jazyka podľa jednotného systému
  • Stanovenie individuálnych a merateľných cieľov
  • Obrovský rozsah a rozmanitosť kurzov v jednej cene
  • Pravidelná spätná väzba, kontakt s lektoromPLUS Academia je výhradným predajcom licencie pre výučbový systém DynEd pre firemnú online výučbu na Slovensku. Pre viac informácii nás pokojne kedykoľvek kontaktujte a dohodnite si osobnú prezentáciu výučbového systému.


Kontaktná osoba - DynEd metodička:
Mgr. Dagmar Sádovská
Telefón: +421 (0) 911 966 488
E-mail: dagmar.sadovska@plusacademia.sk
Kontaktná osoba - obchodné oddelenie:
Mgr. Martin Lobotka
Telefón: +421 (0) 903 248 924
E-mail: martin.lobotka@plusacademia.sk

Stiahnite si PDF brožúru (2MB)

Galéria