Novinky

Leadership Development 2016

Dňa 8. júna 2016 sa v priestoroch hotela Austria TREND Bratislava uskutočnil seminár na tému „Leadership Development“. Hlavným spíkrom semináru bol svetovo uznávaný brazilský profesor Léo Fernando Castelhano Bruno, PhD.

viac info…

Losovanie o jazykový pobyt na Malte

Dňa 4. júla 2016 sa uskutočnilo zlosovanie o jazykový pobyt na Malte. Víťazom sa stal pán Árpád Varga zo spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s. Víťazovi srdečne gratulujeme!

viac info…

všetky novinky…

Manažér ako koučKoučing v službách exekutívy

Efektívna cesta k dosahovaniu kľúčových výsledkov

Najcennejším aktívom dnešných spoločností je potenciál ľudskej kreativity, ktorý jediný neustále prináša nové myšlienky. Myšlienky, ktoré sú základom získavania konkurenčnej prestíže a zvyšovania trhových podielov. Pokiaľ spoločnosť nemá nové myšlienky, skôr či neskôr začína stagnovať, čo má vplyv na jej ekonomické výsledky a prosperitu.

Predstavte si, že Váš tím je svojím prístupom a zodpovednosťou súčasťou Vášho úspechu. Ste obklopený ľuďmi, ktorí bez príkazov a zákazov zameriavajú svoju pozornosť na hľadanie možností, využívajú svoj potenciál a kreativitu k tomu, aby čo najefektívnejšie dosiahli očakávaný výsledok.

Fikcia? Nie. Možná realita, ktorú môžete docieliť zmenou svojho manažérskeho prístupu. Naučte svojich manažérov komunikovať manažérskym koučovacím štýlom.

Takýmto prístupom rýchle a skutočne efektívne zvýšite výkonnosť a motiváciu svojich tímov.

Dennodenný stres v živote komerčných spoločností spôsobuje neustály tlak na generovanie nových obchodných príležitostí, ktoré sú nevyhnutné pre udržanie profitability a konkurencieschopnosti.

Pokiaľ ani pri vynakladaní maximálneho úsilia opakovane dosahujete výsledky, s ktorými nie ste spokojní, pokúste sa zmeniť uhol pohľadu a hľadať nové možnosti, ktoré vám prinesú úspech.

Jednou z ciest hľadania nových možností je pozvanie koučingu do služieb businessu


Koučing, kreativita a ľudský potenciál

KOUČING - manažérsky prístup 21. storočia

Kreativita úzko súvisí s vnútornou motiváciou, a vnútorná motivácia zamestnancov je značne ovplyvňovaná filozofiou manažérskeho prístupu rozhodovania. Vyhrávajú tí, ktorí sú o krok pred konkurenciou. Za svoj náskok môžu ďakovať svojim kľúčovým zamestnancom, ktorí kreativitou a inovatívnym myslením dokážu tvoriť vízie nových, niekedy až geniálnych myšlienok. To, čo môže podporovať ich kreativitu, je spôsob motivácie a manažérsky prístup ich nadriadených, s ktorým sa dennodenne stretávajú.

Nepriateľom kreativity je tradičný manažérsky prístup, kde nariadime, skontrolujeme a následne odmeníme alebo potrestáme.

Daniel H. Pin vo svojej úžasnej knihe DRIVE odhaľuje prekvapivú pravdu o tom, čo nás motivuje a poháňa vpred. Hovorí o troch kľúčových faktoroch, ktoré tvoria základ vnútornej motivácie: kreativita, možnosť voľby a potreba prispievať svojou prácou k určitému výsledku.

Dobrou správou je, že tieto tri elementy vnútornej motivácie možno dosiahnuť práve zmenou manažérskeho prístupu.

Existujú dva typy motivačnej filozofie. Prvý je založený na koučovacom modeli príťažlivosti, druhý na systéme vyvíjania tlaku. Koučovací manažérsky model orientovaný na možnosti, a výsledok ľudí posilňuje, využíva ich vnútorný potenciál a buduje dôveru, zatiaľ čo model direktívneho riadenia ich o tento potenciál okráda.

Ak dáme zamestnancom možnosť voľby, kde môžu sami definovať cesty, ktoré ich majú doviesť k výsledkom, vytvárame im priestor pre uvoľnenie ich kreativity a získanie pocitu, že svojimi nápadmi prispievajú k tvorbe a plneniu firemnej vízie a stratégie.

A najdôležitejšie pritom je to, že vytvárame priestor pre rast motivácie a ochoty prevziať zodpovednosť za dosahovanie výsledkov, pretože tú cestu k nim si zamestnanci predsa našli sami.


Štyri úrovne manažérskej komunikácie

 • INŠTRUKCIA
  Úroveň direktívneho riadenia, kde nariadime a očakávame plnenie podľa zadaných pokynov. Neočakávame komentár alebo inú možnosť riešenia. Nemáme predsa čas niekoho učiť, čo a ako to má robiť. Model nevhodný do prostredia, kde ľudia môžu využívať svoju kreativitu k vlastnému hľadaniu možností pre riešenie problémov, náročných pracovných situácií, pri hľadaní nových myšlienok pre inováciu a zmenu. Zabraňuje učeniu sa prostredníctvom hľadania nových riešení a prístupov, a negatívne ovplyvňuje motiváciu zamestnancov.
 • PRESVIEDČANIE
  Posúvame sa len o malý krok vpred, pretože ideme presvedčiť svojho podriadeného, prečo je potrebné urobiť to takýmto spôsobom. Jeho „prečo?” nás v podstate nezaujíma, ale nič nás nestojí, keď si vypočujeme jeho názor. Povedzme, že ide o vnútenie nášho názoru, pričom sme presvedčení, že je pre dané riešenie ten najlepší.
 • SPOLOČNÉ ZDIEĽANIE
  Už varíme spolu ...
  Ja mám myšlienku, aký je tvoj názor? Posúvame sa k otvorenej komunikácii. Hľadáme spoločné riešenie, ktoré nás čo najefektívnejšie privedie k očakávanému výsledku.
 • KOUČING
  Koučovací prístup je o motivácii a dosahovaní jej najvyššej možnej úrovne tým, že ponúkame príležitosti a možnosti, nie povinnosti. Otvárame priestor kreativite, kde pracujeme s predpokladom, že zamestnanec má všetky potrebné zdroje na to, aby sám úspešne definoval tú najefektívnejšiu cestu k požadovanému výsledku. Naším nástrojom sú efektívne koučovacie techniky, prostredníctvom ktorých vytvárame skutočný priestor pre spoluprácu a dôveru. Našou úlohou je sledovať jeho cestu k cieľu a v prípade potreby ho podporiť.