Novinky

Leadership Development 2016

Dňa 8. júna 2016 sa v priestoroch hotela Austria TREND Bratislava uskutočnil seminár na tému „Leadership Development“. Hlavným spíkrom semináru bol svetovo uznávaný brazilský profesor Léo Fernando Castelhano Bruno, PhD.

viac info…

Losovanie o jazykový pobyt na Malte

Dňa 4. júla 2016 sa uskutočnilo zlosovanie o jazykový pobyt na Malte. Víťazom sa stal pán Árpád Varga zo spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s. Víťazovi srdečne gratulujeme!

viac info…

všetky novinky…

Úradné preklady a tlmočenie

Cena za preklad


Kvalitné jazykové preklady a úradné preklady

Zásada pri realizácii akéhokoľvek prekladu je, aby bola urobená predbežná analýza podkladového materiálu. Na základe tejto predbežnej analýzy podkladového materiálu je zvolený hlavný prekladateľ pre preklad. Minimálna kvalifikácia hlavného prekladateľa je univerzitné vzdelanie v odbore prekladov. Do procesu prekladu vstupuje poradenstvo s našimi skúsenými externými spolupracovníkmi v odbore, ktorého sa preklad týka. V prípade úzkej odbornostnej špecializácie prekladu sa spolupráca v konzultáciách rozšíri o objednávateľa prekladu. Ide o poskytnutie špecializovaných katalógových listov, manuálov, atď. Na záver sa preklad dostáva do fázy štylistickej korektúry zahraničným lektorom.

Kvalitné tlmočenie

Hlavnou zásadou pri realizácii tlmočenia našou spoločnosťou je, aby bola objednávka spoločne s podkladovým materiálom zaslaná ideálne dva týždne pred samotným tlmočením a minimálne 5 dní pred dátumom konania samotného tlmočenia. Na základe predbežnej analýzy podkladového materiálu je zvolený hlavný tlmočník pre tlmočenie. Nevyhnutná kvalifikácia je univerzitné vzdelanie, prax v odbore tlmočenia, odborné znalosti vrátane dôkladnej znalosti tak východzieho ako cieľového jazyka tlmočenia a v neposlednej miere znalosť techniky tlmočenia. V prípade potreby do procesu ďalej vstupuje poradenstvo s našimi skúsenými externými spolupracovníkmi v odbore, ktorého sa tlmočenie týka. V prípade úzkej odbornej špecializácie tlmočenia sa spolupráca v konzultáciách rozšíri o objednávateľa tlmočenia. Ide o poskytnutie špecializovaných katalógových listov, manuálov, výročných správ, profilu spoločnosti, alebo akýchkoľvek iných relevantných materiálov, napr. v prípade simultánneho tlmočenia písomných príspevkov účastníkov podujatia.

Preklady a tlmočenie - záruky mlčanlivosti

Uvedomujeme si, že väčšina podkladových materiálov súvisiacich s prekladom a tlmočením predstavuje po obsahovej stránke informácie, ktoré nemusia byť všeobecne známe a môžu byť predmetom tajomstva. Z tohto dôvodu kladieme veľký dôraz na zachovanie mlčanlivosti našich pracovníkov, ktorí prichádzajú do kontaktu s informáciami súvisiacimi s obsahovou stránkou podkladov alebo samotného tlmočenia. Každý pracovník interný aj externý je viazaný zmluvou o mlčanlivosti, ktorá zabezpečuje, že všetky informácie zostávajú len v úzkom pracovnom kolektíve a databáze našej spoločnosti.

Máte záujem o kvalitné jazykové preklady, úradné preklady a tlmočene? Kontaktujte nás.