//Translate the search button text //Translate the mobile menu select page text

Verejné obstarávanie

Dokumenty na stiahnutie

Súhrnná správa o realizovaných obstarávaniach v termíne od 2.10.2017 do 31.12.2017
Výzva na predloženie ponuky – stravné lístky / elektronická stravovacia karta
Zmluva – Učebný materiál z anglického a ruského jazyka
Výzva na predloženie ponuky - učebný materiál z anglického a ruského jazyka
Výzva na predloženie ponuky - učebný materiál z anglického, ruského a ukrajinského jazyka
Oznámenie o zrušení verejného obstarávania na učebný materiál z anglického, ruského a ukrajinského jazyka.