PLUS Academia

Angličtina online

Angličtina online

O službe

Mnohí z vás, ktorí nemáte dosť času na klasickú výučbu, ste už akiste uvažovali o angličtine online. My vám však ponúkame angličtinu online s pridanou hodnotou – celosvetovo uznávaný systém výučby DynEd, ktorý kombinuje využívanie moderných technológií (internet, počítače, smartfóny) s prvkami tradičnej prezenčnej výučby, čím sa odlišuje od známejšieho e-learningu a bežnej angličtiny online. DynEd je ideálny tak pre firmy a organizácie, ako aj pre jednotlivcov.

V čom je DynEd jedinečný

 • DynEd je prvý kombinovaný interaktívny systém výučby anglického jazyka na svete
 • DynEd spája výhody online vzdelávania s ľudským faktorom vo forme vlastného lektora angličtiny, ktorý s vami bude na pravidelnej báze komunikovať
 • Je to jeden z najúčinnejších spôsobov osvojenia si anglického jazyka, zvyšuje efektivitu učenia a urýchľuje jeho zvládnutie
 • DynEd vám umožňuje študovať z akéhokoľvek zariadenia, nech ste kdekoľvek
 • DynEd je individualizované riešenie, ktoré sa absolútne prispôsobí vašim potrebám, nárokom i vašej doterajšej znalosti angličtiny
 • Systém výučby je špeciálne zameraný na počúvanie, rozprávanie a správnu výslovnosť – tak, aby ste rozumeli hovorenému slovu a naučili sa plynulo rozprávať
 • DynEd presne a merateľne mapuje váš progres v angličtine
 • Systém sa vyvíja už od roku 1987, pričom na jeho vývoji sa podieľal rad lingvistov, učiteľov, počítačových inžinierov, neurovedcov a umelcov
 • DynEd ponúka viac ako 10 rôznych kurzov – každý kurz je špeciálne vyvinutý pre určitú vekovú kategóriu a jazykovú úroveň
 • Úrovne DynEd zodpovedajú požiadavkám pre zloženie medzinárodných skúšok príslušných stupňov jazykovej spôsobilosti (CEFR, Cambridge Exam, TOEFL, TOEIC)
 • Pridanou hodnotou DynEd-u je, že všetky nadobudnuté vedomosti si môžete nechať potvrdiť medzinárodne uznávaným certifikátom

Mnohokrát ocenený software

Jednotlivé DynEd kurzy získali veľké množstvo ocenení po celom svete. Sú rozšírené vo viac ako 50 krajinách sveta a certifikované ministerstvami školstva Francúzska, Číny či Turecka ako nástroj na výučbu jazyka na školách. S rastúcou potrebou angličtiny v pracovnom prostredí však stále viac a viac nachádzajú silné uplatnenie najmä v biznis sfére.

Ako DynEd funguje

 • Najprv prostredníctvom zaraďovacieho testu zistí aktuálnu jazykovú úroveň študenta
 • Na jeho základe umožní študentovi určiť individuálne ciele
 • Študentovi následne sprístupní viacero kurzov, ktoré sú vhodné pre jeho úroveň
 • Každý kurz je zložený z viacerých modulov a lekcií, ktorých úspešné absolvovanie je predpokladom k otváraniu priebežných a záverečných testov
 • Každému študentovi je pridelený osobný lektor, ktorý sa mu venuje prostredníctvom telefonátov alebo Skype rozhovorov 2x do mesiaca
 • Jeho súčasťou je funkcia Speech Recognition, ktorá vám dá spätnú väzbu o vašej výslovnosti, intonácii a rečovom prejave
 • Funkcia Records Manager meria váš progres a uchováva ďalšie dáta o vašom štúdiu
 • DynEd je možné využívať na PC (Windows, macOS), ale aj Android či iOS zariadeniach

Aké typy kurzov získate

 

Kúpou DynEd-u automaticky získavate prístup k širokej škále rôznorodých kurzov. Študovať tak môžete ako všeobecnú angličtinu, tak odborný jazyk:

Placement Test
Placement Test

Placement Test – tento zaraďovací test je časovo variabilný počítačový test, ktorý slúži k zisteniu jazykovej úrovne študentov. Je založený na študentovom výkone. Začína jednoduchými úlohami a postupne prechádza k úlohám zložitejším, až dosiahne študentovu jazykovú úroveň a presne ju určí. Test stanovuje miesto začiatku štúdia v kurzoch DynEd.

New Dynamic English
New Dynamic English

New Dynamic English – kurz všeobecnej angličtiny, zameraný na praktické bezprostredné použitie jazyka, kladie dôraz na počúvanie ako kľúčovú zručnosť pri osvojovaní jazyka. Obsahuje prepracované cvičenia na počúvanie a rozprávanie, používa videá a technológiu Rozpoznávania reči.

Dynamic Business English
Dynamic Business English

Dynamic Business English- kurz rozvíja zručnosti nevyhnutné pre prezentácie, pohovory, rokovania a presnú výmenu informácií v hlavných oblastiach obchodnej a profesionálnej činnosti.

Functioning In Business
Functioning In Business

Functioning in Business – kurz na báze videa pripravuje študentov na rokovania v bežných obchodných a medzikultúrnych situáciách. Je zameraný na všeobecnú obchodnú slovnú zásobu a dôležité jazykové funkcie, ako je žiadanie, odmietanie, navrhovanie a potvrdzovanie.

English By The Numbers
English By The Numbers

English by the Numbers – kurz pripravuje študentov na ústne prezentácie obsahujúce čísla a grafy. Študenti si rozšíria slovnú zásobu a naučia sa pýtať a odpovedať na otázky spojené s kvantitatívnymi vzťahmi.

Hospitality English
Hospitality English

Hospitality English – doplnkový kurz pre oblasť hoteliérstva a turistického ruchu. Zameriava sa na zdokonalenie počúvania a rozprávania, rozšírenie odbornej slovnej zásoby a pokrýva také jazykové funkcie, ako je žiadanie, odmietanie, navrhovanie, potvrdzovanie a kladenie otázok počas cestovania.

Clear Speech Works
Clear Speech Works

Clear Speech Works – doplnkový kurz založený na preverených vzdelávacích stratégiách a technikách vyvinutých profesormi v odbore vady reči bostonskej Northeastern University. Zameriava sa najmä na rozlišovanie kľúčových foném a zdokonalenie prízvuku.

Advanced Listening
Advanced Listening

Advanced Listening – kurz pre pokročilých študentov, zameraný na stratégie počúvania, obsahuje deväť lekcií profesorov Stanfordskej univerzity. Rozvíja schopnosť počúvania a zručnosť písania poznámok až na úroveň, ktorú študenti potrebujú vo vysokoškolskom alebo odbornom prostredí.

Test Mountain
Test Mountain

Test Mountain – doplnkový prípravný kurz na skúšky TOEFL, TOEIC a iné štandardizované skúšky. Je určený študentom, ktorí už majú pevné základy angličtiny. Formou zábavných cvičení pomáha rozvíjať slovnú zásobu, čítanie, počúvanie a upevňovať gramatiku.

Prečo by sa mala vaša firma rozhodnúť pre DynEd

 • Úplná kontrola nad priebehom výučby
 • Systematické mapovanie progresu študentov
 • Merateľná efektivita vložených prostriedkov do vzdelávania
 • Žiadne starosti s administráciou
 • Šetrenie priestorov zasadačiek
 • Pomer cena/kvalita

Prečo by sa mali jednotlivci rozhodnúť pre DynEd

 • Absolútna časová flexibilita štúdia
 • Možnosť štúdia na viacerých zariadeniach, online aj offline
 • Dôraz na počúvanie a rozprávanie (85% času)
 • Stanovenie si individuálnych cieľov a sledovanie ich napĺňania
 • Obrovský rozsah a rozmanitosť kurzov
 • Pravidelná spätná väzba a kontakt s lektorom

Obrázky a videá

Dohodnite si prezentáciu

Zaujal vás DynEd a chcete sa o ňom dozvedieť viac? Napíšte nám a dohodnite si prezentáciu systému! My sa s vami spojíme, prekonzultujeme vaše očakávania a preberieme s vami všetky detaily.