PLUS Academia

Soft skills tréningy a poradenstvo

Komunikačné zručnosti a efektívna komunikácia

Medziľudský kontakt stojí na vzájomnej komunikácii.

Efektívna komunikácia a komunikačné zručnosti patria medzi najdôležitejšie zručnosti, ktoré by sme mali ovládať, pretože výrazne ovplyvňujú výsledok sociálneho kontaktu.

Efektívna komunikácia ako základný prostriedok výmeny informácií medzi ľuďmi je nevyhnutnou súčasťou profesijných kompetencií a v dnešnej dobe plnej negatívneho stresu zohráva obrovský význam.

Na tréningu komunikačných zručností si osvojíte poznatky o základných pilieroch efektívnej komunikácie, aktívneho počúvania a správneho kladenia otázok, prostredníctvom ktorých je reálne možné dosiahnuť vzájomne efektívnu komunikáciu a empatickú spätnú väzbu, ktoré vám pomôžu tak v osobnom ako aj pracovnom živote.
 

Rozvíjanie Komunikačných zručností a efektívnej komunikácie pomáha jednotlivcom a tímom

Naučíte sa:

 • Ako efektívne komunikovať
 • Dozviete sa o základných pilieroch efektívnej komunikácie
 • Ako sa správne pýtať
 • Ako aktívne počúvať
 • Kde robíme chyby v komunikácii
 • Dozviete sa o neuro pohľade na verbálnu a neverbálnu komunikáciu
 • Precvičíte si modelové rozhovory

Viac o tréningu

Pre koho je tréning určený

  • Pre jednotlivcov – všetkých ľudí so záujmom o osobný rozvoj s cieľom dosiahnuť dobrý, šťastný a zmysluplný život.
  • Pre firmy – od vrcholových manažérov, cez stredný manažment až po radových zamestnancov.
  • Pre HR manažérov – ako efektívny koncept pre zvyšovanie angažovanosti zamestnancov.
  • Pre ďalšie profesie – ako napríklad obchodní zástupcovia, rôzni špecialisti či učitelia.

Obsahová náplň tréningov

 • Najčastejšie CHYBY v komunikácii
 • ZÁKLADNÉ PILIERE 5P efektívnej komunikácie
 • Aktívne POČÚVANIE
 • Správne KLADENIE OTÁZOK
 • Od asertivity k EMPATII
 • Empatická SPÄTNÁ VÄZBA
 • Lingvistické triky a SILNÉ SLOVÁ
 • NEURO POHĽAD na verbálnu a neverbálnu komunikáciu
 • Praktické CVIČENIA a modelové rozhovory

Miesto tréningu

Online cez Zoom / Microsoft Teams.

Najbližšie termíny tréningu

Jednodňový webinár (od 9:00 – 16:30)

Cena tréningu

159 € s DPH / osoba

Q

Komunikačné zručnosti a efektívna komunikácia

Pre objednanie tréningu, prosím, vyplňte nižšie uvedený formulár. Objednávka je záväzná s povinnosťou platby. Platba za tréning je možná iba prevodom na účet. Po odoslaní objednávky Vám na Vašu e-mailovú adresu pošleme faktúru s informáciami o platobných údajoch.

Tréningy otvárame pri minimálnej kapacite 4 účastníkov. Uzávierka finálneho počtu účastníkov je 2 pracovné dni pred začiatkom konania tréningu. Storno objednávky je možné najneskôr 7 kalendárnych dní pred samotným začiatkom tréningu. Maximálny počet účastníkov tréningu je 10.

159,00 € / osoba
s DPH

Q

Komunikačné zručnosti a efektívna komunikácia (Firma)

Pre objednanie tréningu, prosím, vyplňte nižšie uvedený formulár. Objednávka je záväzná s povinnosťou platby. Platba za tréning je možná iba prevodom na účet. Po odoslaní objednávky Vám na Vašu e-mailovú adresu pošleme faktúru s informáciami o platobných údajoch.

Tréningy otvárame pri minimálnej kapacite 4 účastníkov. Uzávierka finálneho počtu účastníkov je 2 pracovné dni pred začiatkom konania tréningu. Storno objednávky je možné najneskôr 7 kalendárnych dní pred samotným začiatkom tréningu. Maximálny počet účastníkov tréningu je 10.

159,00 € / osoba
s DPH

Ing. Jaroslava Vaculčiaková, PhD.

Ing. Jaroslava Vaculčiaková, PhD.

tréner

Je skúsenou trénerkou a koučkou v oblasti komunikácie, soft skills, leadershipu, a zvyšovania výkonnosti a spokojnosti zamestnancov. Pracuje s metodológiou DiSC, NLP technikami a zahraničným know-how z oblasti efektívnej komunikácie, emočnej inteligencie, reziliencie, zvyšovania ľudského potenciálu a dosahovania cieľov.

Je medzinárodne certifikovanou trénerkou osobnostnej typológie DiSC a absolventkou certifikovaných tréningov the American Board of NLP v Londýne a the American University of NLP v Prahe.  

Počas svojej 20-ročnej kariéry v spoločnosti Antea, a predtým v PR agentúre Seesame, poskytuje tréningy a komunikačné poradenstvo významným firmám, manažérom a inštitúciám, ako napr. Gefco, Metlife, Coop Jednota, Bel, VUKI, NBS, CDCP, Visim, Gevorkyan, Procare, Svet zdravia, Henkel, Kancelária NR SR a iné.

Prednáša na odborných konferenciách a univerzitách, je odborným garantom úspešnej Trend leadership konferencie od Manažéra k lídrovi. Trénovala v rámci Trend Academy. Pravidelne publikuje a vystupuje v médiách ako napr. TA3, TV Markíza, Trend, Forbes, Profit, Zisk atď. V rámci otvorených a firemných seminárov vytrénovala už stovky účastníkov.