PLUS Academia

Soft skills tréningy a poradenstvo

Akadémia PCA: Potenciál empatie v podpore zdravých vzťahov

Kde robíme chyby v komunikácii? Máme tendenciu hodnotiť, súdiť, súhlasiť, prípadne nesúhlasiť s výrokmi druhého človeka. Ak sú v tom zamiešané aj emócie, táto tendencia sa zosilňuje. Bojíme sa nahlas vyjadriť svoj názor, máme strach z odmietnutia, zosmiešnenia. Dlhodobé dusenie svojich názorov, nevyjadrené myšlienky a strach z nepochopenia vedú k nespokojnému životu. Dá sa to ale aj inak.

Akadémia PCA je komplexný program spracovaný podľa princípov Prístupu zameraného na človeka (Person Centered Approach – PCA), ktorý vytvoril na humanistických základoch psychológ Carl R. Rogers v 40-tych rokoch minulého storočia. Je postavená na vedecky overených psychologických výskumoch a jej sila spočíva v jej univerzálnej aplikovateľnosti a efektívnosti v rôznych oblastiach života. My vám prinášame jej úvodný tréning.

Empatické porozumenie z pohľadu PCA znamená vnímanie interného vzťahového rámca druhého človeka, tak ako keby som bol ním, bez toho aby som ho chcel analyzovať alebo posudzovať. To znamená vidieť súkromný svet človeka s jeho pocitmi, významami, skúsenosťami a prežívaním týchto významov tak, ako keby som tým človekom bol. Ani na chvíľu sa však nestráca podmienka „ako keby“.

 

Na tréningu zažijete:

  • čo znamená byť prijatý a cenený
  • slobodnú komunikáciu bez strachu
  • pozitívne prekvapenie z prekonávania vlastných prekážok
  • spôsob budovania dôvery so svojim okolím
  • pohľad do svojho vnútra, keď zažijete seba takého, aký ste
  • zimomriavky z pocitu, keď vás niekto naozaj pochopí
  • ako dobre komunikovať a nie iba rozprávať o komunikácii

Viac o tréningu

Cieľ tréningu

Hlavným cieľom tohto tréningu je predstaviť vám empatické porozumenie tak, ako ste ho ešte nezažili – ako spôsob budovania dôvery medzi ľuďmi. Počas tréningu budete mať možnosť zažiť na vlastnej koži, aký je to pocit byť prijatý, cenený a pochopený. 

Po absolvovaní tréningu:

  • budete vedieť budovať dôveru
  • budete mať v rukách nástroj, ako chápať odlišnosti v ľuďoch
  • vynecháte zo svojho slovníka komunikačné zlozvyky
  • budete lepšie akceptovať seba a iných
  • stanete sa otvorenejší v komunikácii
  • vyhnete sa tendencii hodnotiť

Tréning je zameraný na dosiahnutie zlepšenia vzťahov a skutočnej komunikácie s ostatnými ľuďmi. Vytvára sa pri ňom citlivá atmosféra, ktorá nás posúva k pochopeniu. Ak empatiu poskytneme, duševne rastieme, ak ju dostaneme, pokročíme vpred a tiež rastieme.

Pre koho je tréning určený
  • Pre jednotlivcov, ktorí prichádzajú vo svojej profesii do kontaktu s ľuďmi ako aj pre tých, pre ktorých je komunikácia základným pracovným prostriedkom a chcú sa zlepšiť v aktívnom počúvaní a posunúť ho na vyššiu úroveň, čím je empatické porozumenie.
  • Pre manažérov, ktorí chcú efektívne riadiť pracovné vzťahy, porozumieť svojim členom tímu, poznať ich potreby a motiváciu
  • Pre zamestnancov, ktorí sa potrebujú zlepšiť v spracovávaní záťažových situácií, chcú porozumieť svojim šéfom, poznať ich rozhodovanie, motiváciu a ciele.
Harmonogram tréningu

Kde robíme chyby v komunikácii

 • Nedorozumenia v komunikácii, napr. „Ja mám pravdu a ty sa mýliš“, „Ja viem čo je pre teba dobré“, „Ja viem ako sa cítiš“, „Ty ma vôbec nepočúvaš“

V čom je potenciál empatie

 • Empatické porozumenie – nedocenený spôsoby bytia
 • Zážitok na vlastnej koži. Prax, prax, prax.

Osobná sloboda a komunikácia

 • Dobrý vzťah sám so sebou = dobré vzťahy s okolím
 • Odvaha akceptovať seba = odvaha akceptovať iných

Ako podporovať zdravé vzťahy

 • Zvyšovanie atmosféry dôvery „Ak je človek pochopený, niekam patrí“
 • Diskusia
Miesto tréningu

Online cez Zoom / Microsoft Teams.

Najbližšie termíny tréningu

Jednodňový webinár – 3 hodiny (9:00 – 12:00)

Cena tréningu

112 € s DPH / osoba

Q

Akadémia PCA: Potenciál empatie v podpore zdravých vzťahov

Pre objednanie tréningu, prosím, vyplňte nižšie uvedený formulár. Objednávka je záväzná s povinnosťou platby. Platba za tréning je možná iba prevodom na účet. Po odoslaní objednávky Vám na Vašu e-mailovú adresu pošleme faktúru s informáciami o platobných údajoch.

Tréningy otvárame pri minimálnej kapacite 4 účastníkov. Uzávierka finálneho počtu účastníkov je 2 pracovné dni pred začiatkom konania tréningu. Storno objednávky je možné najneskôr 7 kalendárnych dní pred samotným začiatkom tréningu. Maximálny počet účastníkov tréningu je 10.

112,00 € / osoba
s DPH

Q

Akadémia PCA: Potenciál empatie v podpore zdravých vzťahov (Firma)

Pre objednanie tréningu, prosím, vyplňte nižšie uvedený formulár. Objednávka je záväzná s povinnosťou platby. Platba za tréning je možná iba prevodom na účet. Po odoslaní objednávky Vám na Vašu e-mailovú adresu pošleme faktúru s informáciami o platobných údajoch.

Tréningy otvárame pri minimálnej kapacite 4 účastníkov. Uzávierka finálneho počtu účastníkov je 2 pracovné dni pred začiatkom konania tréningu. Storno objednávky je možné najneskôr 7 kalendárnych dní pred samotným začiatkom tréningu. Maximálny počet účastníkov tréningu je 10.

112,00 € / osoba
s DPH

„Keď sa rozprávame, cítim vo Vás oázu pokoja.“

nemenovaný odsúdený

“Témy naplnili moje očakávania, skôr prekonali 🙂 V praxi aj v živote skúsim aplikovať a stať sa slobodným a lepším človekom. Lektor skúsený, schopný, vytvoril príjemnú atmosféru.”

anonymná spätná väzba

“Téma sa mi veľmi páčila. Bolo super sa dozvedieť, ako sa dá efektívnejšie komunikovať, čo chcem a dosiahnem vďaka tomu, ako ma k tomu lektor naviedol. Práca lektora bola parádna, páčilo sa mi, že otvorene komunikoval o všetkom, bol príjemný. Privítala by som ďalšie školenia.”

anonymná spätná väzba

“Workshop ma obohatil o nové informácie, ktoré mi pomohli spoznať samú seba a zároveň pochopiť druhých.”

anonymná spätná väzba

“Otvorená a úprimná komunikácia. Silné myšlienky, ktoré nútia človeka zastať a zamyslieť sa. Príjemné a hodnotné stretnutie, získanie nových smerov a podnetov. Veľmi príjemná prvotná skúsenosť.”

anonymná spätná väzba

“Dnešné predpoludnie sa mi páčilo, vnímam to ako zmysluplné naplnenie voľného času a som vďačná za sprostredkovanie myšlienok a názorov. Téma je super aktuálna a tréning je prakticky využiteľný.”

anonymná spätná väzba

“Dnešné predpoludnie sa mi páčilo, vnímam to ako zmysluplné naplnenie voľného času a som vďačná za sprostredkovanie myšlienok a názorov. Téma je super aktuálna a tréning je prakticky využiteľný.”

anonymná spätná väzba

“Téma prospešná k rozvíjaniu dobrých vzťahov. Práca lektora bola profesionálna, veľa príkladov z praxe, vzbudzuje dôveru. Vyrovnaná osobnosť, ktorá žije pravdivo a vedomosti podáva ucelene. Veľká spokojnosť.”

anonymná spätná väzba

Mgr. Peter Sunyík

Mgr. Peter Sunyík

tréner

Ukončil som II. stupeň vysokoškolského štúdia v odboroch psychológia a sociálne vedy na Fakulte sociálnych vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Už počas štúdia som sa špecializoval na aplikáciu Prístupu zameraného na človeka (Person Centered Approach – PCA).

Po ukončení vysokej školy som sa zamestnal v Psychiatrickej nemocnici, kde som viedol skupinové aktivity s pacientmi. Na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre som ešte niekoľko rokov viedol seminár „Aplikácia prístupu na človeka v poradenstve a organizáciách“.

Svoje odborné skúsenosti som pri aplikovaní PCA hlboko rozvinul počas takmer 12 ročného pôsobenia vo väzenských zariadeniach, kde som robil individuálne a skupinové aktivity s odsúdenými za najrozličnejšie trestné činy, s najrozličnejšími osobnostnými charakteristikami.

Svoje znalosti tohto prístupu som ďalej pretavoval aj do firemného prostredia, kde som ako vedúci útvaru vzdelávania využíval potenciál PCA na zlepšenie vzťahov a pracovného prostredia. Rovnako využívam silu PCA v športe, ako tenisový tréner. Tak odlišná cieľová skupina je dôkazom univerzálnej aplikovateľnosti tohto prístupu v rôznych oblastiach spoločenského života.