PLUS Academia

Soft skills tréningy a poradenstvo

Reziliencia a energy manažment

Efektívne manažovanie vlastných zdrojov energie predstavuje nielen kľúčový pilier nášho zdravia, našej výkonnosti a produktivity, zároveň v širokom kontexte ovplyvňuje celkovú kvalitu nášho života, našej angažovanosti, podmieňuje aj kvalitu našich sociálnych vzťahov.

Energy manažment je základným fundamentom rozvoja osobnej reziliencie. Naliehavosť včleniť techniky energy manažmentu do nášho denného režimu je v súčasnosti nevyhnutnosťou.

Proaktívne manažovanie fyzickej, emocionálnej, mentálnej a spirituálnej energie vám pomôže zvládať stresové a emočne vypäté situácie a zároveň účinne predchádzať vyhoreniu. 

 

Prečo si vybrať tréning reziliencie a energy manažmentu?

  • Vysvetlíme si 4 piliere energy manažmentu.
  • Vysvetlíme koncept hormézy a prečo systematická implementácia hormézy predstavuje efektívnu stratégiu, ako byť odolný voči stresu, či pomáha v prevencii celého radu ochorení.
  • Prakticky zvládneme efektívne techniky manažovania stresu a relaxačné techniky.
  • Naučíme sa vytvoriť návyky energy manažmentu pre osobný a pracovný život, lepšie pochopíme vzťah medzi vedomím a podvedomím pre dlhodobé vytvorenie návykov.
  • Ukážeme si, čo funguje pre optimalizáciu vlastného výkonu doma i v práci.
  • Vytvoríme si osobný plán energy manažmentu.

Viac o tréningu

Cieľ tréningu

Primárnym cieľom tréningu je predstaviť koncept vytvárania vlastnej stratégie pre „dobíjanie“ svojich bateriek/energie v štyroch oblastiach – fyzickej, mentálnej, emocionálnej a spirituálnej/hodnotovej.

Po absolvovaní tréningu:

  • budete vedieť efektívne manažovať svoju energiu.
  • optimalizujete svoj cirkadiánny režim – biologické hodiny a zlepšite kvalitu spánku.
  • naučíte sa účinne zvládať stres, budete vyrovnanejší, budete viac „v pohode“
  • zvýšite svoju pracovnú produktivitu, naučíte sa eliminovať „zabijakov produktivity“
  • osvojíte si denné rutiny a návyky moderného zdravotného štýlu
  • zlepšíte svoje zdravie, kvalitu života, vzťahy
Pre koho je tréning určený
  • Pre jednotlivcov – pre všetkých, ktorí sa usilujú osvojiť si vedecky podložené stratégie zdravého životného štýlu.
  • Pre manažérov – pre profesie, kde je nevyhnutné osvojenie si schopnosti zvládať nadmieru stresu a osvojiť si prístupy umožňujúce vysoký a zároveň udržateľný výkon.
Časový harmonogram tréningu

08·30 – 10·00 BLOK I.: Reziliencia & energy manažment

Stručné predstavenie konceptu reziliencie, jej kľúčových kompetencií s dôrazom na energy manžment. Vysvetlenie 4 pillierov energy manažmentu, základná charakteristika

10·00 – 10·15 prestávka

10·15 – 12·00 BLOK II.: Koncept Hormézy

Vysvetlenie konceptu hormézy, prečo systematická inkorporácia hormézy podmieňuje úroveň našej energie, je základným pilierom nášho celkového zdravia.

12·00 – 13·00 obedňajšia prestávka

13·00 – 14·30 BLOK III.: Praktické stratégie hormézy a stres manžmentu

Praktické ukážky základných i pokročilých techník hormézy, stres manažment techník.

14·30 – 14·45 prestávka

14·45 – 16·00 BLOK IV.: Osobný plán & kontrolný hárok (checklist) energy manažmentu

Vytvorenie režimu osobných a pracovných rutín. Naučíme sa uvedomovať a eliminovať rušivé faktory sabotujúce úspešnú implementáciu prospešných návykov.

Miesto tréningu

PLUS Academia, Devínska cesta 6, Bratislava – Karlova Ves

  • Dopravné spojenie: zastávka Molecova
  • Električky – č. 4, 5, 6, 9
  • Autobus/Trolejbus – č. 32, 33, 133, 139
  • Parkovanie – 4 vyhradené parkovacie miesta pred našou budovou; parkovisko LIDL; parkovisko reštaurácie Riviera
  • Súradnice – 48.147833, 17.062404
Najbližšie termíny tréningu

Do odvolania pozastavené.

Cena tréningu
159 € s DPH / osoba

V cene sú zahrnuté tréningové materiály, občerstvenie počas prestávok, vypracovanie spätnej väzby a odporúčaní pre účastníkov workshopu.

V cene nie je zahrnutý follow up a obed.

“S PLUS Academiou som absolvoval tréning reziliencie a môžem ho vrelo odporučiť. Zuzana Čmelíková viedla od začiatku tréning veľmi kompetentne a zanietene, flexibilne reagovala na naše vyslovené potreby, dbala na praktické rady a precvičenie a vylepšenie individuálnych nedostatkov, z ktorých reálne dnes čerpám pri mojej každodennej práci. Oceňujem vysoký profesionálny prístup školiteľky.”

Andrej M.
Senior Brand Manager

“Ocenili sme najmä množstvo praktických príkladov, ktoré sú aplikovateľné v praxi. Využiť sa dajú v súkromnom aj pracovnom živote, od emócií až po dosahovanie vlastných cieľov. Lektorka a jej prejav boli veľmi príjemné.”

anonymná spätná väzba

“Fantastický prístup lektorky. Skvelá odbornosť, aktivita, témy – všetko sa mi páčilo. Bola to taká ochutnávka a určite sa chcem do týchto tém vnoriť hlbšie.”

anonymná spätná väzba

“U nás boli veľmi pozitívne ohlasy na celé školenie reziliencie.
Určite to bol pre všetkých účastníkov tréningu veľký zážitok a veľmi si chvália váš prístup a skúsenosti.”

Marcela O.
Organizátorka tréningov

“Téma tréningu bola veľmi zaujímavá, rovnako aj získané informácie. Lektorka bola výborná, je vidieť, že má veľké znalosti o téme. Mali sme len kratší tréning, ale určite budeme uvažovať o riadnom (dvojdňovom) tréningu.”

anonymná spätná väzba

“Ocenili sme najmä citlivý prístup k hodnoteniu výsledkov a vysvetľovanie základných pojmov a postupov na vlastných skúsenostiach. Celkovo bol prístup zo strany školiteľov veľmi motivačný.”

anonymná spätná väzba

 PhDr. Zuzana Čmelíková, PhD.

PhDr. Zuzana Čmelíková, PhD.

trénerka

Zuzana Čmelíková má ukončený 3. stupeň vysokoškolského štúdia v odbore humánny manažment na Univerzite Mateja Bela. Úspešne absolvovala odborné zahraničné stáže v Belgicku (Boston University v Bruseli) a v U.S.A. na Jepson School of Leadership Studies, University of Richmond v Richmonde a na Darden School of Business, University of Viriginia v Charletosville. Svoje odborné skúsenosti vo firemnom vzdelávaní získala aj prostredníctvom programu Internship v Ukrop’s Super Markets Inc. v Richmonde, Virginia, USA. V rokoch 2004 – 2009 pracovala na Univerzite Mateja Bela ako odborná asistentka, Zástupkyňa vedúceho katedry a členka akademického senátu. V tom istom období pôsobila v Centre aplikovanej etiky BB CAE ako trénerka a koučka.

Od roku 2009 – 2011 pôsobila v Belgicku ako Independent Researcher. Venovala sa štúdiu organizačného leadershipu, organizačnej kultúry, organizačným hodnotám a firemným vzdelávacím programom. Svoje skúsenosti zhrnula do odbornej monografie, ktorá je v súčasnosti odporúčaným študijným materiálom pre vysoké školy humanitného a spoločenskovedného zamerania.

V roku 2011 založila svoju vlastnú vzdelávaciu spoločnosť Better Future, s.r.o.. V súčasnosti pôsobí ako externá trénerka (Better Future) oddelenia Biznis School v spoločnosti PLUS Academia. Zároveň sa viac ako jedno desaťročie venuje lektorskej a trénerskej činnosti najmä v oblastiach diagnostika a tvorba organizačnej kultúry, leadership development, self-management, reziliencia, stresmanažment, manažérske tréningy a iné.

V roku 2017 bola účastníkmi svojich tréningov nominovaná na ocenenie „Lektor roka 2017“. V rámci tejto súťaže bola finalistkou.