PLUS Academia

Soft skills tréningy a poradenstvo

Reziliencia a energy manažment

Efektívne manažovanie vlastných zdrojov energie predstavuje nielen kľúčový pilier nášho zdravia, našej výkonnosti a produktivity, zároveň v širokom kontexte ovplyvňuje celkovú kvalitu nášho života, našej angažovanosti, podmieňuje aj kvalitu našich sociálnych vzťahov.

Energy manažment je základným fundamentom rozvoja osobnej reziliencie. Naliehavosť včleniť techniky energy manažmentu do nášho denného režimu je v súčasnosti nevyhnutnosťou.

Proaktívne manažovanie fyzickej, emocionálnej, mentálnej a spirituálnej energie vám pomôže zvládať stresové a emočne vypäté situácie a zároveň účinne predchádzať vyhoreniu. 

 

Prečo si vybrať tréning reziliencie a energy manažmentu?

  • Vychádzame z najnovších poznatkov biológie, psychológie (interdisciplninárnej mitochondriálnej psychobiológie) a epigenetiky.
  • Vysvetlíme si 4 piliere energy manažmentu.
  • Ukážeme vám málo známy, no vedecky podložený pohľad na energy manažment. Zrozumiteľne vysvetlíme dôležitosť nášho mitochondriálneho zdravia. Disfunkčné a poškodené mitochondrie, bunkové štruktúry, totiž spôsobujú nielen našu únavu, sú kritickým spúšťačom väčšiny chronických ochorení, urýchľujú celkové starnutie organizmu.
  • Vysvetlíme koncept hormézy a prečo systematická implementácia hormézy predstavuje efektívnu stratégiu, ako byť odolný voči stresu, či pomáha v prevencii celého radu ochorení.
  • Predstavíme si základné i pokročilejšie stratégie hormézy.
  • Prakticky zvládneme efektívne techniky manažovania stresu a relaxačné techniky.
  • Naučíme sa vytvoriť návyky energy manažmentu pre osobný a pracovný život, lepšie pochopíme vzťah medzi vedomím a podvedomím pre dlhodobé vytvorenie návykov.
  • Vytvoríme si osobný plán energy manažmentu.

Viac o tréningu

Cieľ tréningu

Primárnym cieľom tréningu je predstavenie moderného konceptu energy manažmentu a predovšetkým praktické osvojenie si metód a techník, ktoré preukázateľne prispievajú k efektívnemu zvládaniu stresu, k vyššej výkonnosti a k lepšiemu zdraviu.

Po absolvovaní tréningu:

  • budete vedieť efektívne manažovať svoju energiu.
  • optimalizujete svoj cirkadiánny režim – biologické hodiny a zlepšite kvalitu spánku.
  • naučíte sa účinne zvládať stres, budete vyrovnanejší, budete viac „v pohode“
  • zvýšite svoju pracovnú produktivitu, naučíte sa eliminovať „zabijakov produktivity“
  • osvojíte si denné rutiny a návyky moderného zdravotného štýlu
  • zlepšíte svoje zdravie, kvalitu života, vzťahy
Pre koho je tréning určený
  • Pre jednotlivcov – pre všetkých, ktorí sa usilujú osvojiť si vedecky podložené stratégie zdravého životného štýlu.
  • Pre manažérov – pre profesie, kde je nevyhnutné osvojenie si schopnosti zvládať nadmieru stresu a osvojiť si prístupy umožňujúce vysoký a zároveň udržateľný výkon.
Časový harmonogram tréningu

08·30 – 10·00 BLOK I.: Reziliencia & energy manažment

Stručné predstavenie konceptu reziliencie, jej kľúčových kompetencií s dôrazom na energy manžment. Vysvetlenie 4 pillierov energy manažmentu, základná charakteristika

10·00 – 10·15 prestávka

10·15 – 12·00 BLOK II.: Koncept Hormézy

Vysvetlenie konceptu hormézy, prečo systematická inkorporácia hormézy podmieňuje úroveň našej energie, je základným pilierom nášho celkového zdravia.

12·00 – 13·00 obedňajšia prestávka

13·00 – 14·30 BLOK III.: Praktické stratégie hormézy a stres manžmentu

Praktické ukážky základných i pokročilých techník hormézy, stres manažment techník.

14·30 – 14·45 prestávka

14·45 – 16·00 BLOK IV.: Osobný plán & kontrolný hárok (checklist) energy manažmentu

Vytvorenie režimu osobných a pracovných rutín. Naučíme sa uvedomovať a eliminovať rušivé faktory sabotujúce úspešnú implementáciu prospešných návykov.

Miesto tréningu

PLUS Academia, Devínska cesta 6, Bratislava – Karlova Ves

  • Dopravné spojenie: zastávka Molecova
  • Električky – č. 4, 5, 6, 9
  • Autobus/Trolejbus – č. 32, 33, 133, 139
  • Parkovanie – 4 vyhradené parkovacie miesta pred našou budovou; parkovisko LIDL; parkovisko reštaurácie Riviera
  • Súradnice – 48.147833, 17.062404
Najbližšie termíny tréningu

16. 12. 2019 (začiatok o 8:30)

Cena tréningu
159 € s DPH / osoba

V cene sú zahrnuté tréningové materiály, občerstvenie počas prestávok, vypracovanie spätnej väzby a odporúčaní pre účastníkov workshopu.

V cene nie je zahrnutý follow up a obed.

“S PLUS Academiou som absolvoval tréning reziliencie a môžem ho vrelo odporučiť. Zuzana Čmelíková viedla od začiatku tréning veľmi kompetentne a zanietene, flexibilne reagovala na naše vyslovené potreby, dbala na praktické rady a precvičenie a vylepšenie individuálnych nedostatkov, z ktorých reálne dnes čerpám pri mojej každodennej práci. Oceňujem vysoký profesionálny prístup školiteľky.”

Andrej M.
Senior Brand Manager

“Ocenili sme najmä množstvo praktických príkladov, ktoré sú aplikovateľné v praxi. Využiť sa dajú v súkromnom aj pracovnom živote, od emócií až po dosahovanie vlastných cieľov. Lektorka a jej prejav boli veľmi príjemné.”

anonymná spätná väzba

“Fantastický prístup lektorky. Skvelá odbornosť, aktivita, témy – všetko sa mi páčilo. Bola to taká ochutnávka a určite sa chcem do týchto tém vnoriť hlbšie.”

anonymná spätná väzba

“U nás boli veľmi pozitívne ohlasy na celé školenie reziliencie.
Určite to bol pre všetkých účastníkov tréningu veľký zážitok a veľmi si chvália váš prístup a skúsenosti.”

Marcela O.
Organizátorka tréningov

“Téma tréningu bola veľmi zaujímavá, rovnako aj získané informácie. Lektorka bola výborná, je vidieť, že má veľké znalosti o téme. Mali sme len kratší tréning, ale určite budeme uvažovať o riadnom (dvojdňovom) tréningu.”

anonymná spätná väzba

“Ocenili sme najmä citlivý prístup k hodnoteniu výsledkov a vysvetľovanie základných pojmov a postupov na vlastných skúsenostiach. Celkovo bol prístup zo strany školiteľov veľmi motivačný.”

anonymná spätná väzba

Mgr. Luboš Jagelek

Mgr. Luboš Jagelek

manažér, lektor reziliencie & energy manažmentu

Absolvent Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, odbor biológia – geografia.

Po štúdiu prírodných vied zakotvil na viac než dvadsať rokov v obchode.

Pôsobil v retailových sieťach Carrefour, Jednota.

Hlavné kariérne pôsobenie sa viaže s veľkoobchodnou spoločnosťou METRO, kde zastával viac ako 11 rokov pozíciu riaditeľa prevádzok v Bratislave a vo Zvolene.

S tímami 200 – 450 zamestnancov pracoval nielen na riadení operatívy obchodu, bol zodpovedný za výsledky obchodného tímu a oddelenia distribúcie tovaru profesionálnym zákazníkom.

Luboš sa podieľal na tvorbe a realizácii  zákazníckych stratégií a  marketingových projektov. Pôsobil aj ako interný tréner vnútro firemného vzdelávania manažérov a zamestnancov.

Získané vedomosti a skúsenosti dopĺňa štúdiom kníh a odborných článkov z oblastí manažmentu, psychológie, biológie a zdravého životného štýlu.