Vo štvrtej časti zo série Domáce vzdelávanie počas epidémie sa dočítate viac o motivácii a o tom, ako vplývať na vaše dieťa.