PLUS Academia

Preklady a tlmočenie

Preklady a tlmočenie

Oddelenie prekladov a tlmočenia bolo jednou z prvých služieb, o ktoré naša spoločnosť rozšírila v roku 1998 svoje portfólio. Dlho existovala ako doplnková služba pre našich klientov z oblasti vzdelávania, v roku 2014 sme ju však vďaka rastúcemu záujmu povýšili na samostatné oddelenie s vlastným manažmentom. Podobne ako pri Jazykovej škole, aj pri Prekladoch a tlmočení sa vždy môžete spoľahnúť na stopercentnú dostupnosť našich key account manažérov, ktorí si hravo poradia s akýmkoľvek dopytom z vašej strany. Čítajte ďalej a dozviete sa viac!

V čom sú naše služby z oblastí prekladov a tlmočenia jedinečné?

Rýchlosť a precíznosť

Vďaka veľkému počtu prekladateľov a tlmočníkov, s ktorými spolupracujeme, sme vždy schopní promptne reagovať na akýkoľvek dopyt, a žiadanú službu dodať expresne rýchlo. Každý z našich tlmočníkov a prekladateľov je odborníkom na určitú špecifickú oblasť jazykovej interakcie, na základe ktorej mu prideľujeme prácu, a preto si vždy môžete byť istý, že s vaším dopytom vám vždy pomôže človek na správnom mieste a so správnym vzdelaním. Všetky preložené dokumenty prechádzajú internou, prípadne externou korektúrou. Pri dosadzovaní tlmočníkov vždy zohľadňujeme typ dopytu, a na jeho základe vyberáme najvhodnejšieho človeka podľa jeho osobnej špecializácie.

Tvorba projektových tímov a odbornosť

Žiadny váš dopyt nikdy neprejde rukami iba jedného človeka. Naši prekladatelia a tlmočníci tvoria tímy v závislosti od typu dopytu, na ktorom pracujú. Môžu si tak vymieňať cenné skúsenosti či dokumenty a vzájomne si pomáhať pri práci. Všetci prekladatelia a tlmočníci, s ktorými spolupracujeme, sú špičkou na trhu a naslovovzatými odborníkmi vo svojom odbore. Svojou dlhoročnou skúsenosťou a nadšením pre prácu vám budú oporou pri akomkoľvek type dopytu.

Diskrétnosť 

Uvedomujeme si, že väčšina podkladových materiálov súvisiacich s prekladom a tlmočením predstavuje po obsahovej stránke informácie, ktoré nemusia byť všeobecne známe a môžu byť predmetom tajomstva. Z tohto dôvodu kladieme veľký dôraz na zachovanie mlčanlivosti a diskrétnosti v súvislosti so všetkou dokumentáciou, ktorú nám poskytnete. Vaše dokumenty a podklady sú v dobrých rukách.

Najčastejšie prekladané a tlmočené jazyky

Oblasti prekladov a tlmočenia

  • technické
  • ekonomické
  • právne

  • stavebnícke
  • úradné
  • iné

Preklady

Tlmočenie