PLUS Academia

Soft skills tréningy a poradenstvo

Emocionálna inteligencia

Je IQ dôležitejšie ako EQ? Alebo je to skôr naopak? Emocionálna inteligencia sa stala hlavnou témou veľkého množstva vedných odborov a pojem emocionálna inteligencia sa tak stal bežnou súčasťou nášho jazyka a života a zohráva v ňom obrovský význam. Úspech v živote človeka závisí na oboch druhoch inteligencie. Bez emocionálnej inteligencie nie je intelekt schopný využívať celý svoj potenciál.

Na tréningu emocionálnej inteligencie si osvojíte poznatky o kľúčových faktoroch, ktoré predstavujú iný pohľad na inteligenciu a vďaka ktorým je možne úspešne zvyšovať svoje EQ.

Emocionálna inteligencia je schopnosť identifikovať, hodnotiť a kontrolovať svoje vlastné emócie a emócie druhých. Rozlišujeme viacero oblastí emocionálnej inteligencie: sebauvedomenie – znalosť vlastných emócií, zvládanie emócií, schopnosť motivovať sám seba, empatia, umenie medziľudských vzťahov.
 

Rozvíjanie Emocionálnej inteligencie pomáha jednotlivcom a tímom 

Naučíte sa:

 • Zistíte aký je rozdiel medzi EQ a IQ
 • Dozviete sa o najnovších poznatkoch a výskumoch v oblasti mozgu
 • Otestujete svoje EQ
 • Osvojíte si techniky na zvyšovanie EQ
 • Spoznáte osvedčené návyky emočne inteligentných ľudí
 • Vypracujete si svoj vlastný plán 

Viac o tréningu

Pre koho je tréning určený

  • Pre jednotlivcov – všetkých ľudí so záujmom o osobný rozvoj s cieľom dosiahnuť dobrý, šťastný a zmysluplný život.
  • Pre firmy – od vrcholových manažérov, cez stredný manažment až po radových zamestnancov.
  • Pre HR manažérov – ako efektívny koncept pre zvyšovanie angažovanosti zamestnancov.
  • Pre ďalšie profesie – ako napríklad obchodní zástupcovia, rôzni špecialisti či učitelia.

Obsahová náplň tréningov

 • Prečo je EQ > IQa aký je medzi nimi rozdiel
 • Najnovšie výskumy mozgu a NEUROPLASTICITA
 • Pravá a ľavá MOZGOVÁ HEMISFÉRA
 • EQ TEST – otestujte si svoje EQ
 • 12 NÁVYKOVemočne inteligentných ľudí
 • Základné PILIERE emocionálnej inteligencie
 • BDELÁ POZORNOSŤ ako základ EQ
 • TECHNIKY a MIKROTECHNIKY na zvyšovanie EQ
 • Individuálny PLÁN rozvoja EQ

Miesto tréningu

Online cez Zoom / Microsoft Teams.

Najbližšie termíny tréningu

Jednodňový webinár (od 9:00 – 16:00)

Žiadne nadchádzajúce

Cena tréningu

159 € s DPH / osoba

Q

Emocionálna inteligencia

Pre objednanie tréningu, prosím, vyplňte nižšie uvedený formulár. Objednávka je záväzná s povinnosťou platby. Platba za tréning je možná iba prevodom na účet. Po odoslaní objednávky Vám na Vašu e-mailovú adresu pošleme faktúru s informáciami o platobných údajoch.

Tréningy otvárame pri minimálnej kapacite 4 účastníkov. Uzávierka finálneho počtu účastníkov je 2 pracovné dni pred začiatkom konania tréningu. Storno objednávky je možné najneskôr 7 kalendárnych dní pred samotným začiatkom tréningu. Maximálny počet účastníkov tréningu je 10.

159,00 € / osoba
s DPH

Q

Emocionálna inteligencia (Firma)

Pre objednanie tréningu, prosím, vyplňte nižšie uvedený formulár. Objednávka je záväzná s povinnosťou platby. Platba za tréning je možná iba prevodom na účet. Po odoslaní objednávky Vám na Vašu e-mailovú adresu pošleme faktúru s informáciami o platobných údajoch.

Tréningy otvárame pri minimálnej kapacite 4 účastníkov. Uzávierka finálneho počtu účastníkov je 2 pracovné dni pred začiatkom konania tréningu. Storno objednávky je možné najneskôr 7 kalendárnych dní pred samotným začiatkom tréningu. Maximálny počet účastníkov tréningu je 10.

159,00 € / osoba
s DPH

Ing. Jaroslava Vaculčiaková, PhD.

Ing. Jaroslava Vaculčiaková, PhD.

tréner

Je skúsenou trénerkou a koučkou v oblasti komunikácie, soft skills, leadershipu, a zvyšovania výkonnosti a spokojnosti zamestnancov. Pracuje s metodológiou DiSC, NLP technikami a zahraničným know-how z oblasti efektívnej komunikácie, emočnej inteligencie, reziliencie, zvyšovania ľudského potenciálu a dosahovania cieľov.

Je medzinárodne certifikovanou trénerkou osobnostnej typológie DiSC a absolventkou certifikovaných tréningov the American Board of NLP v Londýne a the American University of NLP v Prahe.  

Počas svojej 20-ročnej kariéry v spoločnosti Antea, a predtým v PR agentúre Seesame, poskytuje tréningy a komunikačné poradenstvo významným firmám, manažérom a inštitúciám, ako napr. Gefco, Metlife, Coop Jednota, Bel, VUKI, NBS, CDCP, Visim, Gevorkyan, Procare, Svet zdravia, Henkel, Kancelária NR SR a iné.

Prednáša na odborných konferenciách a univerzitách, je odborným garantom úspešnej Trend leadership konferencie od Manažéra k lídrovi. Trénovala v rámci Trend Academy. Pravidelne publikuje a vystupuje v médiách ako napr. TA3, TV Markíza, Trend, Forbes, Profit, Zisk atď. V rámci otvorených a firemných seminárov vytrénovala už stovky účastníkov.