PLUS Academia

Preklady a tlmočenie

Preklady

Našou základnou zásadou pri realizácii akéhokoľvek prekladu je urobiť predbežnú analýzu vami zaslaného podkladového materiálu. Na základe tejto predbežnej analýzy podkladového materiálu je zvolený hlavný prekladateľ pre preklad. Minimálna kvalifikácia hlavného prekladateľa je univerzitné vzdelanie v odbore prekladov. Do procesu prekladu vstupuje poradenstvo s našimi skúsenými externými spolupracovníkmi v odbore, ktorého sa preklad týka. V prípade úzkej odbornostnej špecializácie prekladu sa spolupráca v konzultáciách rozšíri o objednávateľa prekladu. Ide o poskytnutie špecializovaných katalógových listov, manuálov, atď. Na záver sa preklad dostáva do fázy štylistickej korektúry zahraničným lektorom.

Uvedomujeme si, že väčšina podkladových materiálov súvisiacich s prekladom a tlmočením predstavuje po obsahovej stránke informácie, ktoré nemusia byť všeobecne známe a môžu byť predmetom tajomstva. Z tohto dôvodu kladieme veľký dôraz na zachovanie mlčanlivosti našich pracovníkov, ktorí prichádzajú do kontaktu s informáciami súvisiacimi s obsahovou stránkou podkladov alebo samotného tlmočenia. Každý pracovník interný aj externý je viazaný zmluvou o mlčanlivosti, ktorá zabezpečuje, že všetky informácie zostávajú len v úzkom pracovnom kolektíve a databáze našej spoločnosti.

Cenotvorba

Najčastejšie prekladáme

  • manuály
  • smernice
  • návody na použitie
  • zmluvy

  • diplomy
  • osvedčenia
  • potvrdenia
  • iné

Možnosti odberu prekladu

Osobne

Poštou

Kuriérskou službou

Storno prekladu

Do 12 hodín od zadania objednávky – bezplatne

Po 12 hodinách od zadania objednávky – plná suma prekladu

 

Pre ďalšie informácie ohľadom našich služieb z oblasti Prekladov pozrite aj podstránku Často kladené otázky, alebo nás kontaktujte.