Kariéra

Otvorené
pracovné pozície

Lektor anglického jazyka

Svoje CV, kópiu diplómu či iného certifikátu a motivačný list posielajte na daniel.bacik@plusacademia.sk. Ďakujeme.

Lektor nemeckého jazyka

Svoje CV, kópiu diplómu či iného certifikátu a motivačný list posielajte na daniel.bacik@plusacademia.sk. Ďakujeme.

Zaslaním Vášho životopisu a motivačného listu, resp. inej dokumentácie beriete na vedomie, že spoločnosť PLUS Academia spol. s r. o. bude spracúvať Vaše osobné údaje na účely uskutočnenia výberového konania a obsadenia uverejnenej pracovnej pozície vhodným kandidátom, a teda za účelom sprostredkovania zamestnania.

Zároveň naša spoločnosť pristupuje k ochrane Vašich osobných údajov seriózne a preto upriamujeme Vašu pozornosť na dokument Poučenie dotknutej osoby, kde sa dozviete kompletné informácie o Vašich právach a spôsobe spracúvania Vašich osobných údajov. V prípade, že nám budete posielať predmetné dokumenty, prosím, pošlite nám aj sken podpísaného Poučenia.