teddie eddie logo

neo Professional – objednávka

Cena zahŕňa:

  • adaptívny rozraďovací test
  • interaktívne a individualizované štúdium v aplikácii neo Study (Android / iOS) postavené na poznatkoch neurovedy a riadené umelou inteligenciou
  • štúdium polovice jazykovej úrovne podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (napr. z A2 na A2+)
  • možnosť študovať až po úroveň C1
  • 5 x 15 min. konzultácie s lektorkou online / po telefóne
  • možnosť prihlásiť sa z viacerých zariadení
  • študíjna a technická podpora
  • maximálna doba štúdia je 6 mesiacov

287 € / 1 pol-úroveň

maximálná doba štúdia je 6 mesiacov

Cena je bez DPH.

Vyplnením a odoslaním formuláru beriem na vedomie, že spoločnosť PLUS Academia spol. s r. o. bude spracúvať moje osobné údaje za účelom odpovede na môj dopyt v zaslanom kontaktnom formulári. Zároveň naša spoločnosť pristupuje k ochrane Vašich osobných údajov seriózne a preto upriamujeme Vašu pozornosť na Poučenie dotknutej osoby, kde sa dozviete kompletné informácie o Vašich právach a spôsobe spracúvania Vašich osobných údajov.