PLUS Academia

Preklady a tlmočenie

Tlmočenie

Hlavnou zásadou pri realizácii tlmočenia našou spoločnosťou je, aby bola objednávka spoločne s podkladovým materiálom zaslaná ideálne dva týždne pred samotným tlmočením a minimálne 5 dní pred dátumom konania samotného tlmočenia. Na základe predbežnej analýzy podkladového materiálu je zvolený hlavný tlmočník pre tlmočenie. Nevyhnutnou kvalifikáciou je univerzitné vzdelanie, prax v odbore tlmočenia, odborné znalosti vrátane dôkladnej znalosti východiskového aj cieľového jazyka tlmočenia, a v neposlednej miere znalosť techniky tlmočenia. V prípade potreby do procesu ďalej vstupuje poradenstvo s našimi skúsenými externými spolupracovníkmi v odbore, ktorého sa tlmočenie týka.

V prípade úzkej odbornej špecializácie tlmočenia sa spolupráca v konzultáciách rozšíri o objednávateľa tlmočenia. Ide o poskytnutie špecializovaných katalógových listov, manuálov, výročných správ, profilu spoločnosti, alebo akýchkoľvek iných relevantných materiálov, napr. v prípade simultánneho tlmočenia písomných príspevkov účastníkov podujatia.

Cenotvorba

Najčastejšie tlmočíme

  • technické školenia
  • konferencie
  • prednášky

  • audity
  • workshopy a tréningy
  • iné

Tlmočnícky leasing

Tlmočnícky lízing je služba, ktorá v posledných rokoch získava na popularite. V prípade, že pracujete na zahraničných projektoch, či dlhodobo školíte zamestnancov z iných krajín, vieme pre vás zabezpečiť tlmočníka, ktorý bude s vašou spoločnosťou isté obdobie „žiť”. Naši tlmočníci budú s vami počas celej pracovnej doby, resp. počas vami vymedzených termínov, a budú vám k dispozícii nielen pre tlmočenie, ale aj pre prípadné preklady a spoluprácu na dokumentoch v cudzích jazykoch.

Tlmočenie v zahraničí

V prípade, že sa chystáte na školenie alebo služobnú cestu a budete potrebovať tlmočnícku podporu, naši tlmočníci sú pripravení s vami vycestovať a pomáhať vám pri tlmočení obchodných stretnutí, zahraničných pracovných pobytov, služobných ciest či školení v cudzích jazykoch. Naši tlmočníci majú bohaté skúsenosti s vycestovaním do zahraničia a pomáhajú vám zvládnuť jazykovú bariéru pri ubytovaní, cestovaní, prípadne na pracovných stretnutiach.

Storno tlmočenia

Viac ako 3 dni pred prvým dňom tlmočenia – bezplatne

Menej ako 3 dni pred prvým dňom tlmočenia – 50% celkovej ceny za zrušené tlmočenie

Bezprostredné zrušenie – 100% celkovej ceny za zrušené tlmočenie

 

Pre ďalšie informácie ohľadne našich služieb z oblasti Tlmočenia pozrite aj podstránku Často kladené otázky, alebo nás kontaktujte.