Verejné obstarávanie

Dokumenty na stiahnutie

Súhrnná správa o realizovaných obstarávaniach v roku 2020

Súhrnná správa o realizovaných obstarávaniach v roku 2019

Súhrnná správa o realizovaných obstarávaniach v termíne od 01.01.2020 do 31.03.2020

Výzva na predloženie ponuky – Propagácia projektu formou online kampane

Súhrnná správa o realizovaných obstarávaniach v termíne od 01.04.2018 do 30.06.2018

Súhrnná správa o realizovaných obstarávaniach v termíne od 01.01.2018 do 31.03.2018

Rámcová dohoda – Učebný materiál z anglického a ruského jazyka

Zmluva – Stravné lístky / elektronická stravovacia karta

Súhrnná správa o realizovaných obstarávaniach v termíne od 2.10.2017 do 31.12.2017