PLUS Academia

Soft skills tréningy a poradenstvo

Soft skills tréningy a poradenstvo

 

O službách

PLUS Academia zosobňuje originálny prístup k poskytovaniu excelentných a komplexných riešení v oblastiach soft skills pre firmy i jednotlivcov, koučingu a tiež firemného a etického poradenstva. Opierame sa pritom o špičkový medzinárodný tím, ktorý tvoria vysokokvalifikovaní odborníci a tréneri z praxe zo Slovenska, Belgicka, Brazílie, Holandska, Maďarska, Nórska, Poľska, Rakúska, USA a Veľkej Británie.

Naša filozofia

Naša filozofia jednoduchým spôsobom demonštruje spôsob, akým chceme zabezpečiť dlhodobo udržateľný rozvoj vašej organizácie. Pri organizácii a nastavovaní vzdelávania kladieme veľký dôraz na rešpektovanie individuálnych hodnôt účastníkov tréningov, ako aj stotožnenie sa s organizačnými hodnotami. Práve táto zhoda medzi individuálnymi a organizačných hodnotami je základným pilierom lojálnosti zamestnancov voči vašej spoločnosti. Dôvera a lojálnosť následne vytvárajú základný predpoklad pre dlhodobo efektívne fungovanie vašej organizácie. Ľudí vieme trénovať k získaniu technických zručností, ale postoje sa menia len veľmi ťažko. Práve preto je zameranie na hodnoty všetkých stakeholderov (záujmových skupín) také dôležité.

Soft skills tréningy pre firmy

Aby mohla vaša firma naplno využiť potenciál svojich zamestnancov, ponúkame vám dlhodobé vzdelávacie programy (tzv. akadémie), ako aj krátkodobé (jeden až dvojdňové) tréningy na rozvíjanie mäkkých zručností.

Dlhodobé vzdelávacie programy:

 • Leadership akadémia
 • Akadémia reziliencie
 • Akadémia projektového manažmentu
 • Manažérska akadémia
 • Akadémia úspešného obchodníka

Krátkodobé tréningy:

 • Líderské zručnosti – vízia, akcia, stratégia, výsledky a pod.
 • Manažérske zručnosti – komunikačné a tímové, time manažment, stres manažment a pod.
 • Ďalšie soft skills – vedenie ľudí, vyjednávanie, riešenie konfliktov, motivácia a pod

Firemné poradenstvo

Naše firemné poradenstvo je zamerané hlavne na diagnostiku a tvorbu žiaducej organizačnej kultúry, organizačnú zmenu, riadenie inovácií a tvorbu vzdelávacích plánov. To všetko môže mať výrazne pozitívny vplyv na úspech vašej organizácie. Naše služby v oblasti firemného poradenstva:

 • Organizačná zmena a riadenie inovácií
 • Diagnostika a tvorba organizačnej kultúry
 • Tvorba firemnej filozofie
 • Identifikácia a klarifikácia (vyjasnenie a určenie dôležitosti) osobných i organizačných hodnôt
 • Tvorba vzdelávacej stratégie a vzdelávacích cieľov
 • Monitoring vzdelávania
 • Vyhodnocovanie efektivity vzdelávania

Soft skills tréningy a webináre

Prostredníctvom otvorených tréningov a webinárov máte aj vy možnosť oboznámiť sa s najzaujímavejšími témami, na ktoré sme získali najlepšie spätné väzby od našich firemných klientov. V súčasnosti sme pre vás pripravili tieto témy:

Prihláste sa do odberu našich noviniek a my vám na ne budeme posielať pozvánky.

Koučing

Ak vo vašej firme postupne dochádza k stagnácii a máte pocit, že vám chýbajú nové impulzy a myšlienky, je načase využiť koučing pre potreby vášho biznisu. My vám radi poskytneme koučing v týchto oblastiach:  

 • Executive Coaching
 • Business Coaching
 • Manažérska komunikácia