PLUS Academia

Soft skills tréningy a poradenstvo

Soft skills tréningy a poradenstvo

O službách

PLUS Academia zosobňuje originálny prístup k poskytovaniu excelentných a komplexných riešení v oblastiach soft skills pre firmy i jednotlivcov, koučingu a tiež firemného a etického poradenstva. Opierame sa pritom o špičkový medzinárodný tím, ktorý tvoria vysokokvalifikovaní odborníci a tréneri z praxe zo Slovenska, Belgicka, Brazílie, Holandska, Maďarska, Nórska, Poľska, Rakúska, USA a Veľkej Británie.

Naša filozofia

Naša filozofia jednoduchým spôsobom demonštruje spôsob, akým chceme zabezpečiť dlhodobo udržateľný rozvoj vašej organizácie. Pri organizácii a nastavovaní vzdelávania kladieme veľký dôraz na rešpektovanie individuálnych hodnôt účastníkov tréningov, ako aj stotožnenie sa s organizačnými hodnotami. Práve táto zhoda medzi individuálnymi a organizačných hodnotami je základným pilierom lojálnosti zamestnancov voči vašej spoločnosti. Dôvera a lojálnosť následne vytvárajú základný predpoklad pre dlhodobo efektívne fungovanie vašej organizácie. Ľudí vieme trénovať k získaniu technických zručností, ale postoje sa menia len veľmi ťažko. Práve preto je zameranie na hodnoty všetkých stakeholderov (záujmových skupín) také dôležité.

Soft skills tréningy pre firmy

Aby mohla vaša firma naplno využiť potenciál svojich zamestnancov, ponúkame vám dlhodobé vzdelávacie programy (tzv. akadémie), ako aj krátkodobé (jeden až dvojdňové) tréningy na rozvíjanie mäkkých zručností.

Dlhodobé vzdelávacie programy:

 • Leadership akadémia – na rozvoj líderských schopností
 • Akadémia projektového manažmentu – na rozvoj schopností riadiť projekty
 • Manažérska akadémia – na rozvoj sociálnych a manažérskych zručností
 • Akadémia úspešného obchodníka – na rozvoj kľúčových obchodných schopností

Krátkodobé tréningy:

 • Líderské zručnosti – vízia, akcia, stratégia, výsledky a pod.
 • Manažérske zručnosti – komunikačné a tímové, time manažment, stres manažment a pod.
 • Ďalšie soft skills – vedenie ľudí, vyjednávanie, riešenie konfliktov, motivácia a pod.

Soft skills tréningy pre jednotlivcov

Vďaka naším otvoreným tréningom a kurzom pre verejnosť sa môžete prihlásiť sa na tréningy spolu s ľuďmi z rôznych firiem a organizácií. Získate tak nielen nové mäkké zručnosti, ale aj cenné kontakty a príležitosť na vzájomnú výmenu skúseností. Vybrať si môžete z týchto tréningov:

 • Tréning reziliencie
 • Time management a stress management
 • Prezentačné zručnosti
 • Efektívna komunikácia
 • Obchodnícke zručnosti
 • Riadenie zmeny a riadenie inovácií (Change Management – Focusing Innovation)
 • Leadership Development Program
 • Motivácia nielen pre manažérov
 • Kreativita a uvoľňovanie vlastného potenciálu

Koučing

Ak vo vašej firme postupne dochádza k stagnácii a máte pocit, že vám chýbajú nové impulzy a myšlienky, je načase využiť koučing pre potreby vášho biznisu. My vám radi poskytneme koučing v týchto oblastiach:  

 • Executive Coaching
 • Business Coaching
 • Manažérska komunikácia

Firemné poradenstvo

Naše firemné poradenstvo je zamerané hlavne na diagnostiku a tvorbu žiaducej organizačnej kultúry, organizačnú zmenu, riadenie inovácií a tvorbu vzdelávacích plánov. To všetko môže mať výrazne pozitívny vplyv na úspech vašej organizácie. Naše služby v oblasti firemného poradenstva:

 • Organizačná zmena a riadenie inovácií
 • Diagnostika a tvorba organizačnej kultúry
 • Tvorba firemnej filozofie
 • Identifikácia a klarifikácia (vyjasnenie a určenie dôležitosti) osobných i organizačných hodnôt
 • Tvorba vzdelávacej stratégie a vzdelávacích cieľov
 • Monitoring vzdelávania
 • Vyhodnocovanie efektivity vzdelávania

Otvorené tréningy pre verejnosť a workshopy 

Prostredníctvom otvorených tréningov máte aj vy možnosť oboznámiť sa s najzaujímavejšími témami, na ktoré sme získali najlepšie spätné väzby od našich firemných klientov. V súčasnosti sme pre vás pripravili tieto témy:

Okrem jednodňových otvorených tréningov organizujeme aj trojhodinové “ochutnávky”. Tieto krátke workshopy sú skvelou príležitosťou oboznámiť sa s najnovšími trendami a témami z oblasti vzdelávania a osobného rozvoja. Prihláste sa do odberu našich noviniek a pozvánky na ne od nás dostanete každý mesiac.