PLUS Academia

Jazykové certifikáty

Jazykové certifikáty pre firmy, univerzity aj jednotlivcov

O službe

Ovládať cudzie jazyky je v súčasnej dobe nevyhnutnosť. Ich znalosť však treba aj objektívne posúdiť, zhodnotiť a preukázať formou rešpektovaných jazykových skúšok a certifikátov. PLUS Academia preto nadviazala partnerstvo so spoločnosťou ETS Global – svetovým lídrom v oblasti hodnotenia znalostí a kompetencií ľudí využívať cudzí jazyk. Využíva na to prestížne jazykové skúšky a certifikáty, ktoré sú uznávané a široko používané po celom svete, a to tak firmami, univerzitami, ako aj jednotlivcami. Vyznačujú sa týmito prednosťami:
 • predstavujú celosvetový štandard pre posudzovanie jazykových zručností
 • hodnotenie je nezávislé, objektívne a férové
 • hodnotia všetky 4 jazykové zručnosti (čítanie, písanie, počúvanie, rozprávanie)
 • zmerajú vašu aktuálnu znalosť jazyka (nemôžte ho nespraviť)
 • zameriavajú sa na jazyk používaný v pracovnom prostredí

Aké jazykové certifikáty poskytujeme?

Certifikát TOEIC®

Už viac než 35 rokov udáva trend v hodnotení znalostí angličtiny v medzinárodnom pracovnom prostredí. V súčasnosti TOEIC® skúškam dôveruje viac než 14 000 spoločností, vládnych organizácií a jazykových škôl v 150 krajinách po celom svete. S viac než 7 miliónmi administrovaných skúšok ročne TOEIC® najčastejšie vykonávanou skúškou anglického jazyka na svete

Viac informácii

Otázky a úlohy v TOEIC® skúškach simulujú skutočné životné situácie, s ktorými sa účastníci testu bezprostredne stretávajú pri výkone svojej práce. Výsledky skúšok poskytujú presnú a zmysluplnú spätnú väzbu o silných a slabých stránkach účastníkov, spolu s porovnaním podľa úrovní Spoločného európskeho referenčného rámca (CEFR).

Prehľad ponúkaných TOEIC® skúšok:

Certifikát TFI™

Prestížny certifikát na hodnotenie znalostí francúzštiny v medzinárodnom pracovnom prostredí

Viac informácii
TFI™ certifikuje znalosť francúzskeho jazykamedzinárodnom pracovnom prostredí. Francúzsky jazyk, ktorý každodenne používa viac ako 170 miliónov osôb po celom svete, je široko rozšírený ako v medzinárodnej, tak aj obchodnej komunikácii.

Rovnako ako pri skúške TOEIC® úlohy v TFI™ vychádzajú zo skutočných životných situácií, s ktorými sa účastníci testu bezprostredne stretávajú pri výkone svojej práce. Na rozdiel od skúšky TOEIC® však TFI™ testuje iba zručnosť čítať a počúvať.

Prehľad ponúkaných TFI™ skúšok:

Certifikát WiDaF®

Renomovaný certifikát na hodnotenie znalostí nemčiny v medzinárodnom pracovnom prostredí

Viac informácii

Skúška WiDaF®

Najmä v prostredí strednej Európy sa nemecký jazyk stáva stále rozšírenejším nástrojom komunikácie v medzinárodnom pracovnom prostredí. Skúška WiDaF® vám poskytne jasný obraz o tom, ako dobre ste schopný komunikovať po nemecky v pracovnom prostredí. Podobne ako TFI™ WiDaF® sa zameriava na testovanie čítania a počúvania v nemčine.

Prehľad ponúkaných WiDaF® skúšok:

Certifikát TOEFL®

Pozostáva zo série hodnotení vytvorených za účelom pomôcť univerzitám testovať študentov rôznych úrovní anglického jazyka.

Viac informácii
TOEFL® skúšky pozostávajú zo série hodnotení vytvorených za účelom pomôcť akademickým inštitúciám testovať viac študentov rôznych úrovní anglického jazyka. Či už ako nástroj na posúdenie spôsobilosti testovaných študovať v angličtine, ako kritérium prijatia na zahraničné výmenné pobyty, alebo ako úvodný, priebežný či záverečný test jazykových kurzov, TOEFL® skúšky vám poskytnú všetky informácie potrebné k urobeniu toho správneho rozhodnutia!

Prehľad ponúkaných TOEFL® skúšok:

Prečo by sa mala vaša firma rozhodnúť pre naše testy a certifikáty

 • Poslúžia ako odmena a motivačný faktor pre vašich zamestnancov zlepšovať sa v jazyku
 • Poskytnú vám objektívny monitoring jazykových kurzov, ktoré využíva vaša firma
 • Pomôžu vám efektívnejšie nastaviť celý vzdelávací proces a individuálne študijné ciele pre vašich zamestnancov
 • Zmonitorujete prostrednictvom nich efektivitu návratnosti investície do vzdelávania
 • Z dlhodobého hľadiska vám ušetria čas i peniaze pri organizácii jazykového vzdelávania
 • Uľahčia vám nábor jazykovo zdatných zamestnancov
 • Pomôžu vám zaradiť zamestnancov na vhodné pracovné pozície podľa ich jazykových znalostí

Prečo by sa mala vaša univerzita rozhodnúť pre naše testy a certifikáty

 • Prispejú k zvýšeniu uplatniteľnosti vašich študentov na trhu práce
 • Majú široké využitie – ako forma prijímacích skúšok, ako monitoring progresu študentov, ako kritérium pre prijatie na výmenné pobyty, ako kritérium pre ukončenie štúdia
 • Sú zárukou objektivity a nezávislosti skúšania
 • Predstavujú štandardizované testovanie používané TOP univerzitami na celom svete
 • Z dlhodobého hľadiska vám ušetria čas i peniaze pri organizácii jazykového vzdelávania
 • Ušetria vám čas i peniaze, ktoré by ste investovali do zostavovania vlastných testov (celú administratívu spravíme za vás)
 • Zvýšia vaše renomé v očiach študentov

Prečo by sa mali jednotlivci rozhodnúť pre naše testy a certifikáty

 • Nadobudnete uplatniteľné jazykové znalosti a kompetencie
 • Svoje znalosti doložíte medzinárodne rešpektovanými certifikátmi
 • Výrazne zvýšite svoje šance na prijatie na prestížne univerzity
 • Výrazne zvýšite šance na prijatie do atraktívneho zamestnania a svoju konkurencieschopnosť na trhu práce
 • TOEIC® Listening a Reading si môžete vyskúšať aj zadarmo, tlačí kliknúť nižšie