PLUS Academia

Tvoríme firemné vzdelávanie.

Úžasný príbeh PLUS Academie

Zoznámte sa s nami

PLUS Academia vznikla v roku 1997 ako reakcia na rastúci záujem o cudzie jazyky zo strany verejnosti v Bratislave. Pôvodne ako vysokoškolský projekt jej zakladateľov sa spoločnosť z lokálnej jazykovej školy postupne vyprofilovala na jednu z najväčších vzdelávacích inštitúcií na Slovensku zameraných primárne na firemné vzdelávanie. V súčasnosti PLUS Academia poskytuje vysokokvalitné a komplexné služby v rámci šiestich samostatných oddelení – Jazyková škola, Biznis škola, Testovanie a certifikácia, Online vzdelávanie, Preklady a tlmočenie a Jazykové pobyty.

Okrem samostatných tímov pre manažment jednotlivých oddelení našu spoločnosť v súčasnosti tvorí viac než 150 aktívnych lektorov a trénerov, ktorí svoje znalosti a skúsenosti ročne odovzdávajú približne 3 500 študentom vo firemnom prostredí.

Sme spoluzakladajúcim členom Asociácie jazykových škôl SR a držiteľmi statusu Oxford Quality School, čo znamená, že kladieme mimoriadny dôraz na kvalitu poskytovaných služieb. Ako certifikovaný partner spoločnosti Oxford University Press máme vždy prístup k najmodernejším študijným materiálom. Máme zavedený systém manažmentu kvality ISO 9001:2015 a od roku 2017 sme výhradným partnerom spoločnosti ETS Global na slovenskom trhu, ktorá vydáva celosvetovo uznávané jazykové certifikáty (TOEFL®, TOEIC®, TFI™ a iné).

PaedDr. Daniel Bacík: Krízové okolnosti nám nastavili zrkladlo

Prečítajte si rozhovor s CEO PLUS Academie o vývoji, ktorým vzdelávanie na Slovensku prešlo.

Filozofia

Našou filozofiou je vždy poskytovať na mieru ušitú službu. Vyhýbame sa generickým kurzom a nič nehovoriacim tréningom. Snažíme sa prispôsobiť potrebám a podmienkam klienta v čo možno najväčšej miere, avšak vždy tak, aby sme zachovali hlavnú funkciu vzdelávania, ktorou je čo najefektívnejší progres študentov.

Nebudeme vás zavádzať zázračnými metódami a x-násobne rýchlejším progresom – pomôžeme vám však stanoviť si reálne dosiahnuteľné ciele a sledovať ich napĺňanie. Otvorenosť pri komunikácii a transparentnosť pri tvorbe vzdelávacích plánov sú pre nás alfou a omegou.

Poslanie

Našim hlavným poslaním je dostať vzdelávanie na piedestál najväčších priorít v spoločnostiach na celom Slovensku. Profesionálnymi a odbornými službami sa každodenne pokúšame dokázať, že práve dobre nastavené vzdelávanie môže byť základným pilierom úspešného napredovania každého jednotlivca i spoločnosti. Veríme, že prínos vzdelávania spočíva nielen v budovaní kvalifikovanejšieho pracovného tímu, ale aj v zlepšovaní väzieb a vzťahov zamestnancov medzi sebou. Neustálym učením sa sa stávame lepšími ľuďmi.

2024

zmena sídla a presťahovanie sa do nových priestorov

2024

Projekt Continental Tires Slovakia, Púchov

Začiatok spolupráce s Continental Tires Slovakia, Púchov v oblasti zabezpečovania administratívnych činností súvisiacich s plánovaním vzdelávacích a rozvojových aktivít a ich praktická realizácia

2022-2027

akreditácia na Erasmus

Asociácia jazykových škôl SR

2020-2022

Erasmus+

medzinárodný projekt Erasmus+ "Transformation of a traditional language school by means of business model innovation.”

2020

medzinárodný projekt (Erasmus+, KA2)

Transformation of a traditional language school by means of business model innovation

2020

EDUBEARS

začiatok spolupráce so spoločnosťou EDUBEARS – angličtina pre deti Teddy Eddie

2019 - November

FESTIVAL REZILIENCIE

2018

medzinárodný projekt (Erasmus+, KA1)

HAPPY SCHOOL 2020

N

2017

Založenie oddelenia Testovanie a certifikácia

podpísanie výhradnej spolupráce (CMD partnerstvo) so spoločnosťou ETS Global pre distribúciu TOEFL®, TOEIC®, TFI™ a iných testov/certifikátov po celom Slovensku.

2015

medzinárodný projekt (Erasmus+, KA2)

Learning, training and working for better perspectives and employability (PROLANTCAP)

2015

Založenie oddelenia Biznis škola

2014

Založenie oddelenia Online vzdelávanie

Získanie výhradnej licencie pre distribúciu celosvetovo uznávaného online výučbového systému pre anglický jazyk DynEd na celom Slovensku.

2014

Získanie certifikátu ISO

2014

Založenie oddelenia Preklady a tlmočenie
h

2013

projekt Volkswagen Slovakia

Začiatok realizácie projektu komplexného zastrešenia jazykového vzdelávania a prekladov a tlmočenia.

2011

Získanie statusu Oxford Quality School

2010

Vznik Asociácie Jazykových škôl SR.

PLUS Academia sa stala jedným zo zakladajúcich členov AJŠ SR

i

2009

Začiatok grantovej histórie

Vzdelávanie príslušníkov hraničnej a cudzineckej polície SR.

2008

Založenie oddelenia Zahraničné pobyty

Prvé partnerstvo so zahraničnou školou Malvern House London.

1997

Vznik PLUS Academie

Začiatok pôsobenia spoločnosti ako jazykovej školy pre verejnosť.

Livia O.

HR Business Partner

„V spolupráci s PLUS Academiou poskytujeme našim zamestnancom benefit vo forme výučby anglického jazyka v prevádzkach po celom Slovensku, čo sa stretlo s veľkým záujmom a pozitívnou odozvou od samotných zamestnancov. Napriek tomu, že spolupráca trvá pomerne krátku dobu, môžeme vyjadriť našu plnú spokojnosť. Vyzdvihujeme najmä vysokú profesionalitu, kvalitu lektorov, schopnosť vždy promptne riešiť naše požiadavky a vyjsť nám v ústrety. Celkovo sme s poskytovaním služieb spokojní a preto veríme, že sa PLUS Academia stane pevnou súčasťou nášho vzdelávacieho programu.“

Katarína J.

Organizácia školení

„Počas našej jeden a polročnej spolupráce s PLUS Academiou som sa stretla s ústretovým, promptným a profesionálnym prístupom koordinátoriek tlmočenia, ktoré sa snažili maximálne vychádzať v ústrety našim požiadavkám. Na projekte Nábehových technologických školení sa sformoval tím tlmočníkov so širokými vedomosťami o problematike technológií, zodpovedným prístupom k práci a dobrými pracovnými vzťahmi s nemeckými lektormi. S dodávanou službou sme boli celkovo veľmi spokojní.“

Michaela H.

Riaditeľka

„S PLUS Academiou sme sa rozhodli spolupracovať už v roku 2005, krátko po tom, ako sa naša poisťovňa etablovala na slovenskom trhu. Veľmi rýchlo a efektívne sme otestovali všetkých našich zamestnancov a spustili spoluprácu v rámci výučby nemeckého jazyka. Neskôr sme doplnili aj kurzy anglického jazyka, a vďaka úspešnej práci lektorov boli niektorí kolegovia preradení aj do úrovňovo vyšších Business English kurzov. Sme radi, že sme našli v tejto oblasti partnera, ktorý veľmi ochotne, ale hlavne rýchlo a s veľkou dávkou flexibility reaguje na naše požiadavky. Ďakujeme!“

Filip K.

HR Specialist

„PLUS Academia nám zabezpečuje systematické jazykové vzdelávanie od začiatku roka 2016. Oceňujeme najmä kvalifikovaných lektorov, flexibilné reagovanie na aktuálne potreby a naše požiadavky. Výsledkom spolupráce je zlepšovanie jazykových znalostí našich spolupracovníkov, ktoré prispievajú k zvyšovaniu ich kvalifikácie.”

Elena M.

HR riaditeľka

„So spoločnosťou PLUS Academia spolupracujeme už tretí rok, čo samo o sebe svedčí o tom, že poskytované služby ako aj lektori, sú na vysokej profesionálnej úrovni. Sú veľmi flexibilní, ochotní prispôsobiť sa potrebám a časovým možnostiam zamestnancov. Aj prístup manažérov vzdelávania je na profesionálnej úrovni, vždy sú otvorení a prístupní našim požiadavkám, či už sa to týka termínov, ako aj možných alternatív vzdelávania. Spoločnosť PLUS Academia môžem len odporučiť. Ak niekto hľadá kvalitu za primeranú cenu a ešte „šitú na mieru“, toto je tá správna spoločnosť.”

Jaroslav R.

Obchodný riaditeľ

„PLUS Academia sa o naše vzdelávanie v oblasti jazykov stará už vyše 8 rokov. Za ten čas sme mali možnosť spoznať viacero lektorov, a dnes môžem konštatovať, že ich úroveň a prístup nás vždy utvrdili v tom, že sme si vybrali profesionálov. Aj vďaka tejto spolupráci sme schopní adekvátne komunikovať so zahraničnými partnermi a podieľať sa na kontraktoch, ktorých jazykom je nemčina, resp. angličtina.”

Lucia V.

HR Manažérka

„Počas spolupráce pri výučbe anglického jazyka sme sa stretli s maximálnou ústretovosťou voči potrebám našich zamestnancov. Oceňujeme neustály záujem o zlepšovanie služieb a prispôsobovanie sa novým trendom vo výučbe zo strany jazykovej inštitúcie. Lektori sú empatickí, skúsení a vedú naše kurzy vo veselom a zaujímavom duchu. Spoluprácu s Vzdelávacou inštitúciou Plus Academia hodnotím ako dobrú investíciu do vzdelávania našich zamestnancov. Bola to skutočne dobrá voľba.”

Slavomíra Č.

Talent and Development Manager

„So spoločnosťou PLUS Academia spolupracujeme od septembra 2016. Osobne oceňujem ich proaktívny prístup a prispôsobenie sa našim požiadavkám nielen v Bratislave, ale aj v iných mestách na Slovensku, kde prebieha výučba.
Naši zamestnanci sú veľmi spokojní nielen s odbornou ale aj osobnostnou stránkou lektorov. Zároveň mi pomáhajú pri administrácii školení a navrhujú nové prístupy k spokojnosti oboch strán.”

Náš tím

PaedDr. Daniel Bacík

manažér vzdelávacej inštitúcie/CEO
*tvrdý rocker

 

Mgr. Lucia Bacíková

Obchodné oddelenie/prokurista
*kvety, káva, knihy

Mgr. Gabriela Valtýni

Ekonomické oddelenie
*Miľovníčka tanca

Ing. Andrea Koubek

key account manažérka – manažérka oddelenia Preklady a tlmočenie
*fashion guru

Mgr. Marek Hlinka

DynEd/Neo Professional metodik/Manažér vzdelávania
*vždy s úsmevom

Ing. Andrea Martinčeková

koordinátorka firemného vzdelávania (prevádzka Púchov)
*Knihy sú mojou inšpiráciou.

Ing. Katarína Ďurečková

koordinátorka firemného vzdelávania (prevádzka Púchov)
*Camping je moja terapia.

Ing. Miroslava Sojčáková

koordinátorka firemného vzdelávania (prevádzka Púchov)
*Poľovníctvo má zmysel.

Chcete vedieť viac?

Novinky

Základné veci, ktoré potrebujete vedieť o strese.

Základné veci, ktoré potrebujete vedieť o strese.

Stres je jedným z najväčších problémov, ktorému čelí západný svet. Ľudia sú stále viac a viac vystavovaní narastajúcemu tlaku, aby dokázali prežiť a dosiahnuť úspech v konkurenčnom prostredí. Sťažujú sa, že deň nemá dosť hodín na to, aby všetko stihli a kladú na seba extrémnu záťaž, aby všetko zvládli. To znamená, že zanedbávajú sami seba a svojich blízkych, čím zhoršujú svoje zdravie a pohodu.

Čítam, čítaš, čítame.

Čítam, čítaš, čítame.

Mnoho rodičov sa sťažuje, že nevedia priviesť deti k čítaniu. A veru, naviesť ich na túto cestu môže byť niekedy ťažký oriešok. Prečo sú knihy tak dôležité? Prečo schopnosť čítať dokáže človeku zmeniť život? A prečo môže byť čítanie pre deti na začiatku tak ťažké? Je nevyhnutné, aby deti čítali najskôr klasické knihy a až potom texty na obrazovkách? Toto a mnohé ďalšie zaujímavé informácie sa dozviete v najnovšom blogu s názvom Čítam, čítaš, čítame.