PLUS Academia

Soft skills tréningy a poradenstvo

Štyri piliere reziliencie ako základ životnej rovnováhy

Viete, že viac ako 40% podiel na vašom (ne)úspechu má reziliencia?

Reziliencia je schopnosť spojená s vytrvalosťou, húževnatosťou a pevnou vierou nasledovať víziu šťastného a zmyslom naplneného života. Práve reziliencia a správny energy management v dnešnej dobe plnej negatívneho stresu zohrávajú obrovský význam.

Na tréningu reziliencie si osvojíte poznatky o kľúčových kompetenciách, zručnostiach a technikách, prostredníctvom ktorých je reálne možné dosiahnuť vaše osobné i profesionálne vízie.
 

Kompetencie reziliencie

Reziliencia nie je vlastnosť, s ktorou sa narodíte. Cieleným tréningom a osvojovaním si pozitívnych návykov si ju však môže vybudovať každý.

Koncept reziliencie predstavuje “dáždnik” pre kľúčové kompetencie ako napríklad:

  • sebapoznanie
  • sebaregulácia
  • kritické myslenie
  • realistický optimizmus
  • empatia
  • zdravý životný štýl
vyznam reziliencie ilustrovany metaforou dazdnika

V čom spočíva význam reziliencie?

Cielené rozvíjanie reziliencie vám pomôže žiť šťastnejší a naplnenejší život. Pomôžeme vám lepšie uchopiť a spoznať váš účel a úspešne dosahovať vaše vízie a ciele.

Na našom tréningu vás naučíme používať konkrétne metódy a techniky, ktoré priamo vplývajú na rozvoj reziliencie. Tak v pracovnej ako i v súkromnej oblasti. Pridanou hodnotou tohto tréningu je diagnostika vášho RQ (resilience quotient) a získanie individuálnej spätnej väzby k rozvoju vašej osobnej reziliencie.

Naučíte sa:

  • vedome pracovať so svojimi hodnotami,
  • zvládať stres,
  • efektívnejšie využívať vaše schopnosti, energiu a čas,
  • vytvárať vzťahy založené na dôvere,
  • premieňať zdanlivo nepriaznivé situácie vo svoj prospech,
  • rozvíjať svoje silné stránky,
  • ako pracovať s konkrétnymi komunikačnými technikami.
  • využívať techniky kritického myslenia vychádzajúce z najnovších poznatkov pozitívnej psychológie.

Viac o tréningu

Pre koho je tréning určený

  • Pre jednotlivcov – všetkých ľudí so záujmom o osobný rozvoj s cieľom dosiahnuť dobrý, šťastný a zmysluplný život.
  • Pre firmy – od vrcholových manažérov, cez stredný manažment až po radových zamestnancov.
  • Pre HR manažérov – ako efektívny koncept pre zvyšovanie angažovanosti zamestnancov.
  • Pre ďalšie profesie – ako napríklad obchodní zástupcovia, rôzni špecialisti či učitelia.

Obsahová náplň tréningov

 • Ako si udržiavať duševnú a fyzickú rovnováhu
 • 4 piliere reziliencie
 • EMOČNÝ pilier reziliencie – Ako ovládať emócie seba a iných
 • Amygdala, Emočná škála, Emočný radar
 • MENTÁLNY pilier reziliencie – Ako zmeniť mentálny postoj
 • Ako funguje náš mozog, Kultivácia optimizmu, Mentálne ticho
 • FYZICKÝ pilier reziliencie – Ako zlepšiť svoje zdravie a imunitu
 • Tajomstvo Modrých zón a dlhovekosti, Horméza, Spánok
 • DUŠEVNÝ pilier reziliencie – Ako prežiť šťastný život a predísť vyhoreniu – Osobná misia, Sebapoznanie a Sebavedomie
 • Techniky a mikrorezilientné návyky a individuálny plán rozvoja reziliencie

Miesto tréningu

PREZENČNE – Bratislava

 

Najbližšie termíny tréningu

Jednodňový tréning (od 9:00 – 16:30) 

10. 10. 2023

Cena tréningu

159 € s DPH / osoba

Často kladené otázky

Aký je význam slova reziliencia?

Jednoznačná definícia slova reziliencia neexistuje. V našom chápaní reziliencia predstavuje schopnosť dlhodobo a vedome pracovať so svojimi hodnotami so zameraním na konkrétne ciele. Reziliencia je úzko spojená s etikou, ale aj odolnosťou, húževnatosťou a vytrvalosťou. Viac sa dočítate aj v našich blogových článkoch.

 

Má reziliencia vedecký základ?

Reziliencia v mnohom čerpá zo štúdia a výskumu Martina Seligmana, otca pozitívnej psychológie. V mnohom však nadväzuje už na antických mysliteľov, napr. Aristotela.

 

Ako mi reziliencia môže pomôcť v čase krízy?

Koncept reziliencie a cielená práca na vlastnej psychickej a fyzickej odolnosti je obzvlášť dôležitá v súčasných časoch koronakrízy. Pandémia spôsobená vírusom Covid19 má za následok zvýšenie celkového nepokoja, stresu a úzkosti u ľudí. Práve s týmito “nepohodami” vám môže rozvíjanie reziliencie pomôcť.

 

Čo môžem očakávať od samotného tréningu?

Jednodňový tréning vám dá dobrý základ pre rozvoj kľúčových oblastí reziliencie. Zistíte výšku vášho RQ (resilience quotient) a dáme vám užitočné tipy, ako pracovať na jeho zvyšovaní. Vo viacdňových tréningoch a dlhšíéch formátoch sa dozviete viac aj o koncepte “mindfulness”. Spolu sa pozrieme sa aj na niektoré meditačné techniky, ktoré vám pomôžu ľahšie zvládať stresové situácie.

 

Kde sa môžem o reziliencii dozvedieť viac?

Viac informácií nájdete aj v našich pravidelných blogových článkoch.

 

Hodí sa tento tréning aj do firemného prostredia?

Určite áno. Okrem iného reziliencia pomáha rozvíjať aj medziľudské vzťahy a spoluprácu v rámci tímov. Firmy ocenia, keď ich zamesnanci lepšie porozumejú správaniu svojich kolegov, budú empatickejší a pripravení hľadať riešenia náročných situácií. Ak máte záujem o firemné kurzy reziliencie, napíšte nám a my sa s vami spojíme.

Q

Tréning reziliencie: Štyri piliere reziliencie ako základ životnej rovnováhy

Pre objednanie tréningu, prosím, vyplňte nižšie uvedený formulár. Objednávka je záväzná s povinnosťou platby. Platba za tréning je možná iba prevodom na účet. Po odoslaní objednávky Vám na Vašu e-mailovú adresu pošleme faktúru s informáciami o platobných údajoch.

Tréningy otvárame pri minimálnej kapacite 4 účastníkov. Uzávierka finálneho počtu účastníkov je 2 pracovné dni pred začiatkom konania tréningu. Storno objednávky je možné najneskôr 7 kalendárnych dní pred samotným začiatkom tréningu. Maximálny počet účastníkov tréningu je 10.

159,00 € / osoba
s DPH

Q

Tréning reziliencie: Štyri piliere reziliencie ako základ životnej rovnováhy (Firma)

Pre objednanie tréningu, prosím, vyplňte nižšie uvedený formulár. Objednávka je záväzná s povinnosťou platby. Platba za tréning je možná iba prevodom na účet. Po odoslaní objednávky Vám na Vašu e-mailovú adresu pošleme faktúru s informáciami o platobných údajoch.

Tréningy otvárame pri minimálnej kapacite 4 účastníkov. Uzávierka finálneho počtu účastníkov je 2 pracovné dni pred začiatkom konania tréningu. Storno objednávky je možné najneskôr 7 kalendárnych dní pred samotným začiatkom tréningu. Maximálny počet účastníkov tréningu je 10.

159,00 € / osoba
s DPH

Ing. Jaroslava Vaculčiaková, PhD.

Ing. Jaroslava Vaculčiaková, PhD.

tréner

Je skúsenou trénerkou a koučkou v oblasti komunikácie, soft skills, leadershipu, a zvyšovania výkonnosti a spokojnosti zamestnancov. Pracuje s metodológiou DiSC, NLP technikami a zahraničným know-how z oblasti efektívnej komunikácie, emočnej inteligencie, reziliencie, zvyšovania ľudského potenciálu a dosahovania cieľov.

Je medzinárodne certifikovanou trénerkou osobnostnej typológie DiSC a absolventkou certifikovaných tréningov the American Board of NLP v Londýne a the American University of NLP v Prahe.  

Počas svojej 20-ročnej kariéry v spoločnosti Antea, a predtým v PR agentúre Seesame, poskytuje tréningy a komunikačné poradenstvo významným firmám, manažérom a inštitúciám, ako napr. Gefco, Metlife, Coop Jednota, Bel, VUKI, NBS, CDCP, Visim, Gevorkyan, Procare, Svet zdravia, Henkel, Kancelária NR SR a iné.

Prednáša na odborných konferenciách a univerzitách, je odborným garantom úspešnej Trend leadership konferencie od Manažéra k lídrovi. Trénovala v rámci Trend Academy. Pravidelne publikuje a vystupuje v médiách ako napr. TA3, TV Markíza, Trend, Forbes, Profit, Zisk atď. V rámci otvorených a firemných seminárov vytrénovala už stovky účastníkov.