Blog

Ako môžu firmy pomôcť zamestnancom prekonať stres na pracovisku?

daniel bacik fotka
Daniel Bacík

19. november 2020

Dĺžka čítania: 3 min.
Prečítané: 178 x

Tohtoročný prieskum personálnej agentúry Grafton Recruitment medzi zamestnancami ukázal, že so stresom v zamestnaní sa potýka až 60 percent Slovákov. S dôvodmi stresu na pracovisku sa väčšina z nás vo svojom živote občas či dlhodobo stretla – je to preťažovanie ľudí nadmerným množstvom práce, zlé medziľudské vzťahy a tento rok aj neistota vyplývajúca z koronakrízy. Len málo ľudí si dokáže so stresom poradiť bez pomoci druhých. Na druhej strane, firmy v rámci vzdelávacích aktivít alebo programu benefitov môžu svojim zamestnancom pomôcť stres lepšie zvládať, alebo ho úplne prekonať.

Záujem zamestnávateľov o to, ako sa v práci ľudia cítia, pravidelné prieskumy spokojnosti na pracovisku a poskytnutie kurzov na zvládnutie stresu by mali patriť medzi základné nástroje personalistov vo firmách, ktoré si chcú dlhodobo udržať kvalitných zamestnancov. Z dlhodobého pohľadu sa im to oplatí – výsledkom takejto investície je preukázateľne vyššia spokojnosť zamestnancov, vyššia výkonnosť práce i nižšia fluktuácia. Spokojní zamestnanci merateľne zvyšujú efektivitu práce, produkujú vyšší zisk a sú k zamestnávateľovi lojálni. A práve zvyšovanie lojality je dôležité – prieskumy ukázali, že aktuálne až 26% ľudí zisťuje možnosti pri hľadaní novej práce a 33% síce prácu nehľadá, ale sú otvorení novým ponukám. Ak firmy majú záujem dlhodobo motivovať zamestnancov, týmito štatistikami by sa mali pri tvorbe benefitov seriózne zaoberať.

deti s ucitelkou sa ucia po anglicky

Na lepšie zvládanie stresu existuje viacero efektívnych tréningov. Pre manažérov je veľmi prínosné absolvovať kurzy time manažmentu, stres manažmentu a emocionálnej inteligencie. Pomáhajú im lepšie nastaviť pracovné procesy, efektívne rozdeliť úlohy v tíme a lepšie zvládať konflikty na pracovisku, ktoré vznikajú nielen medzi nadriadenými a podriadenými, ale aj medzi samotnými zamestnancami. Stres zamestnancov významne zvyšuje aj neistota, strach o prácu a neustále sa meniace opatrenia počas pandémie. Tu je dôležité, aby manažéri prejavili empatiu a našli fungujúci pomer medzi pracovnými povinnosťami a vychádzaním v ústrety zamestnancom. Prieskumy ukázali, že ak má nadriadený porozumenie pre potreby ľudí a načúva im, zamestnanci v oveľa menšej miere rozmýšľajú o odchode alebo zmene pozície.

Manažérom i zamestnancom pomáhajú lepšie zvládať stres aj tréningy reziliencie. Reziliencia je schopnosť spojená s vytrvalosťou, húževnatosťou a pevnou vierou nasledovať víziu šťastného a zmyslom naplneného života. Posilňuje schopnosť žiť takýto život, vedieť si napĺňať osobné potreby, hodnoty a túžby a zvládať každodenné a nečakané stresové situácie. Účastníkov tréningu naučia manažovať vlastnú energiu v rovine fyzickej, emocionálnej, mentálnej aj spirituálnej a uľahčia im dosahovať ciele v pracovnom aj osobnom živote.

Páčil sa vám tento článok? Prihláste sa do odberu noviniek a nenechajte si ujsť žiaden nový príspevok.

Pre všetkých nových odberateľov sme prichystali DARČEK!

Ďalšie príspevky