Blog

Ako môžu firmy pomôcť zamestnancom prekonať stres na pracovisku?

daniel bacik fotka
Daniel Bacík

19. november 2020

Dĺžka čítania: 3 min.
Prečítané: 133 x

Tohtoročný prieskum personálnej agentúry Grafton Recruitment medzi zamestnancami ukázal, že so stresom v zamestnaní sa potýka až 60 percent Slovákov. S dôvodmi stresu na pracovisku sa väčšina z nás vo svojom živote občas či dlhodobo stretla – je to preťažovanie ľudí nadmerným množstvom práce, zlé medziľudské vzťahy a tento rok aj neistota vyplývajúca z koronakrízy. Len málo ľudí si dokáže so stresom poradiť bez pomoci druhých. Na druhej strane, firmy v rámci vzdelávacích aktivít alebo programu benefitov môžu svojim zamestnancom pomôcť stres lepšie zvládať, alebo ho úplne prekonať.

Záujem zamestnávateľov o to, ako sa v práci ľudia cítia, pravidelné prieskumy spokojnosti na pracovisku a poskytnutie kurzov na zvládnutie stresu by mali patriť medzi základné nástroje personalistov vo firmách, ktoré si chcú dlhodobo udržať kvalitných zamestnancov. Z dlhodobého pohľadu sa im to oplatí – výsledkom takejto investície je preukázateľne vyššia spokojnosť zamestnancov, vyššia výkonnosť práce i nižšia fluktuácia. Spokojní zamestnanci merateľne zvyšujú efektivitu práce, produkujú vyšší zisk a sú k zamestnávateľovi lojálni. A práve zvyšovanie lojality je dôležité – prieskumy ukázali, že aktuálne až 26% ľudí zisťuje možnosti pri hľadaní novej práce a 33% síce prácu nehľadá, ale sú otvorení novým ponukám. Ak firmy majú záujem dlhodobo motivovať zamestnancov, týmito štatistikami by sa mali pri tvorbe benefitov seriózne zaoberať.

deti s ucitelkou sa ucia po anglicky

Na lepšie zvládanie stresu existuje viacero efektívnych tréningov. Pre manažérov je veľmi prínosné absolvovať kurzy time manažmentu, stres manažmentu a emocionálnej inteligencie. Pomáhajú im lepšie nastaviť pracovné procesy, efektívne rozdeliť úlohy v tíme a lepšie zvládať konflikty na pracovisku, ktoré vznikajú nielen medzi nadriadenými a podriadenými, ale aj medzi samotnými zamestnancami. Stres zamestnancov významne zvyšuje aj neistota, strach o prácu a neustále sa meniace opatrenia počas pandémie. Tu je dôležité, aby manažéri prejavili empatiu a našli fungujúci pomer medzi pracovnými povinnosťami a vychádzaním v ústrety zamestnancom. Prieskumy ukázali, že ak má nadriadený porozumenie pre potreby ľudí a načúva im, zamestnanci v oveľa menšej miere rozmýšľajú o odchode alebo zmene pozície.

Manažérom i zamestnancom pomáhajú lepšie zvládať stres aj tréningy reziliencie. Reziliencia je schopnosť spojená s vytrvalosťou, húževnatosťou a pevnou vierou nasledovať víziu šťastného a zmyslom naplneného života. Posilňuje schopnosť žiť takýto život, vedieť si napĺňať osobné potreby, hodnoty a túžby a zvládať každodenné a nečakané stresové situácie. Účastníkov tréningu naučia manažovať vlastnú energiu v rovine fyzickej, emocionálnej, mentálnej aj spirituálnej a uľahčia im dosahovať ciele v pracovnom aj osobnom živote.

Páčil sa vám tento článok? Prihláste sa do odberu noviniek a nenechajte si ujsť žiaden nový príspevok.

Pre všetkých nových odberateľov sme prichystali DARČEK!

Ďalšie príspevky

5 rád ako motivovať zamestnancov na homeoffice

5 rád ako motivovať zamestnancov na homeoffice

Home office je pre mnohých stále nevyhnutnosťou, pre ďalších vyhľadávaným spôsobom práce. Nie každý však dokáže z domova zosúladiť deti, domácnosť, záľuby a stále podávať kvalitný výkon. Ako by mali zamestnávatelia motivovať svojich pracovníkov, ktorí sú niekedy už vyše roka doma?

Mediálne výstupy

Mediálne výstupy

Nestihli ste si kúpiť noviny, či pozrieť správy? Nechce sa vám hľadať na webe? Nevadí. Na jednom mieste vám prinášame prehľad toho, kde všade sa o nás a našich produktoch hovorilo či písalo. Pohodlne sa usaďte sa vyberte si z bohatej ponuky.