Blog

Hybridná práca. Realita alebo scifi?

daniel bacik fotka

Janka Cipková 

24. január 2023

Dĺžka čítania: 6 min.
Prečítané: 295 x

V poslednej dobe sa čoraz viac skloňuje názov hybridná práca. Niektorí možno ani netušia, čo presne znamená, pritom je to veľmi jednoduché. Ide o kombináciu práce v kancelárii, resp. na pracovisku a mimo pracoviska, napríklad z domu alebo z akejkoľvek inej destinácie. Kým zamestnanci sa z takéhoto modelu tešia, mnohí zamestnávatelia sú voči hybridnej práci skeptickí. Viete, aké výhody a nevýhody so sebou prináša? 

deti s ucitelkou sa ucia po anglicky

Pandémia urýchlila prijatie flexibility a home office. Mnoho spoločností zistilo, že zamestnanci sú produktívni aj mimo kancelárie, čomu prispôsobilo aj svoju firemnú politiku. Kancelárska práca sa z veľkej časti digitalizuje, čiže je možné vykonávať ju prakticky odkiaľkoľvek. 

Rozlišujeme dva hlavné modely hybridnej práce, a to fixný flexibilný. Pri fixnom sú presne stanovené podmienky, za akých spolupráca prebieha, napríklad ktoré dni sa pracuje v kancelárii a ktoré z domu. Pri flexibilnom modeli majú zamestnanci väčšiu slobodu a prácu prispôsobujú svojmu životu a iným povinnostiam. 

Medzi najväčšie výhody hybridnej práce patria

 • vyššia produktivita a motivácia zamestnancov;
 • work-life balance, teda rovnováha medzi osobným a pracovným životom;
 • menej psychických problémov ako pri výlučnom home-office (osamelosť, izolácia, strata kontaktu s kolegami);
 • vyššia flexibilita;
 • benefit, vďaka ktorému sa získajú noví zamestnanci;
 • nižšie prevádzkové náklady na chod kancelárie.

Samozrejme, že tam, kde sú výhody, sa často objavujú aj isté nevýhody. Zopár sa ich nájde aj pri hybridnej práci. 

Medzi najväčšie nevýhody hybridnej práce patria

 • riziko nepodania dostatočného pracovného výkonu;
 • chýbajúca kontrola zamestnancov a dozeranie na správny chod;
 • problémy s efektívnou komunikáciou;
 • nedostatok osobného kontaktu;
 • rozptyľovanie pri práci z domu;
 • rozdielne pracovné podmienky pre zamestnancov;
 • zlyhanie technológií (strata internetového pripojenia, pomalý internet…);
 • neočakávané investovanie do technologického vybavenia.

Hybridný model

Rovnako ako v prípade práce úplne na diaľku, aj pri hybridnom modeli je potrebné sústrediť sa viac na riadenie ľudských zdrojov než len na samotné plnenie úloh. Znamená to, že sa kladie väčší dôraz na vzájomnú podporu, dôveru a spoliehanie sa jeden na druhého, vyjasnenie si pracovných vzťahov a na zabezpečenie, aby sa na pracovných stretnutiach zúčastnil každý. Záleží skôr na výsledkoch, ako na osobnej prítomnosti.

Efektívna komunikácia

Základom hybridnej práce je efektívna komunikácia. Má zásadný význam pre dosiahnutie úspechu, zároveň sa však považuje i za vysoko rizikovú oblasť. Pokiaľ komunikácia nie je vhodne riadená, môže viesť k nedostatočnému toku informácií, medzerám v poznatkoch, prekážkam v účinnej tímovej spolupráci a vylúčeniu členov tímu, ktorí nie sú v kancelárii prítomní. Za zabezpečenie efektívnej komunikácie sú zodpovední všetci členovia skupiny. Oddelenia, sekcie alebo tímy by mali spoločne prediskutovať svoje priority a stanoviť si jasné očakávania. Zároveň by si mali vyčleniť čas na cielenú prácu a dohodnúť sa na tom, kedy je fyzická prítomnosť v kancelárii potrebná a kedy nie.

Monitorovanie a hodnotenie práce zamestnanca

Ak zamestnanci pracujú na diaľku alebo majú pružnejšie formy organizácie práce, možno bude ťažšie sledovať ich výkonnosť. Namiesto hodnotenia zamestnancov na základe ich fyzickej prítomnosti a času stráveného v kancelárii (alebo na virtuálnych zasadnutiach), sa budú musieť manažéri prispôsobiť hodnoteniu výkonnosti na základe výsledkov, schopnosti dosahovať ciele, príspevkov a prínosu každého zamestnanca. Je preto dôležité, aby manažéri s každým zamestnancom pravidelne diskutovali o jeho výkonnosti, poskytovali mu pravidelnú spätnú väzbu a v prípade potreby aktualizovali ciele súvisiace s prácou.

Práca v hybridnom tíme

Pre hybridný tím je charakteristické to, že niektorí členovia tímu v daný konkrétny deň pracujú na diaľku, zatiaľ čo ostatní sú v kancelárii. V záujme optimalizácie tejto formy organizácie práce musíme opätovne prehodnotiť spôsob, akým spolupracujeme. V niektorých tímoch sa hybridný model práce využíva už niekoľko rokov, pričom zamestnanci pracujú z rôznych miest. Pre iné je však táto situácia novou realitou a potrebujú čas na to, aby sa prispôsobili. V hybridných tímoch sa musí venovať väčšia pozornosť riadeniu tímu, členom pôsobiacim v tíme a sebe samému. Je to samozrejme ľahšie, ak členovia pracujú na tom istom fyzickom mieste. V tejto novej realite všetci musíme prevziať určitú úlohu.

Hybridné formy práce kladú nové požiadavky na zamestnávateľov i vedenie. Aj keď sa vďaka hybridným formám práce pravdepodobne vyvinuli nové zručnosti, pokiaľ ide o riadenie pracovnej sily vykonávajúcej prácu na diaľku, prinášajú jedinečné výzvy. Tie sa líšia od práce vykonávanej prevažne na diaľku aj od práce vykonávanej prevažne v kancelárii.

Páčil sa vám tento článok? Prihláste sa do odberu noviniek a nenechajte si ujsť žiaden nový príspevok.

Pre všetkých nových odberateľov sme prichystali DARČEK!

Ďalšie príspevky

Podcast: Reziliencia s Prof. Léom Brunom, Ph.D

Podcast: Reziliencia s Prof. Léom Brunom, Ph.D

V júni sme mali vzácnu návštevu z Brazílie. Profesor Léo Bruno, Ph.D. pôsobí na Fundação Dom Cabral, Nova Lima, Brazil a na Universidade do Estado do Amazonas/ESO, Brazil. Tentokrát sa s nami podelil o výsledky výskumu, ktorý bol zameraný na rezilienciu a leadership.

Základné veci, ktoré potrebujete vedieť o strese.

Základné veci, ktoré potrebujete vedieť o strese.

Stres je jedným z najväčších problémov, ktorému čelí západný svet. Ľudia sú stále viac a viac vystavovaní narastajúcemu tlaku, aby dokázali prežiť a dosiahnuť úspech v konkurenčnom prostredí. Sťažujú sa, že deň nemá dosť hodín na to, aby všetko stihli a kladú na seba extrémnu záťaž, aby všetko zvládli. To znamená, že zanedbávajú sami seba a svojich blízkych, čím zhoršujú svoje zdravie a pohodu.

Čítam, čítaš, čítame.

Čítam, čítaš, čítame.

Mnoho rodičov sa sťažuje, že nevedia priviesť deti k čítaniu. A veru, naviesť ich na túto cestu môže byť niekedy ťažký oriešok. Prečo sú knihy tak dôležité? Prečo schopnosť čítať dokáže človeku zmeniť život? A prečo môže byť čítanie pre deti na začiatku tak ťažké? Je nevyhnutné, aby deti čítali najskôr klasické knihy a až potom texty na obrazovkách? Toto a mnohé ďalšie zaujímavé informácie sa dozviete v najnovšom blogu s názvom Čítam, čítaš, čítame.

Najúčinnejší spôsob ako sa v tomto roku konečne naučiť cudzí jazyk.

Najúčinnejší spôsob ako sa v tomto roku konečne naučiť cudzí jazyk.

Koľkokrát sa vám stalo, že ste sa zapísali do kurzu cudzieho jazyka? A ako dlho vydržalo vaše prvotné nadšenie? Stáva sa vám, že začínate stále znova a znova? Tak potom potrebujete niečo výnimočné. A tým je jazykový pobyt na mieru. Priamo v zahraničí. Spojíte tak príjemné s užitočným. Chcete sa zdokonaliť v cudzom jazyku priamo v zahraničí, no neviete, ako na to?