Blog

KONFERENCIE: Stav školstva na Slovensku v kocke za 2 dni alebo konferencia “Analýza zistení o stave školstva na Slovensku”

Lucia Bacíková

12. november 2019

Dĺžka čítania: 7 min.

Prečítané: 565 x

K stavu školstva na Slovensku sa dnes vyjadruje takmer každý. Znamená to, že máme na Slovensku toľko odborníkov na danú tému? Tí skutoční odborníci sa zišli na 2 dňovej konferencii 3.10 – 4.10.2019 v Austria Trend Hoteli v Bratislave. Záštitu na konferenciou prevzala Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.

Program

Na začiatok prinášam trochu viac informácií kvôli lepšej predstave o čom vlastne táto odborná konferencia bola.

V úvodnom príhovore Ivan Mikloš, prezident MESA 10, vysvetlil dôvody vzniku Iniciatívy za zmenu školstva na Slovensku: To dá rozum. Sú to dlhodobo nepriaznivé trendy a vývoj školstva na Slovensku. A zámerom je hľadať príčiny tohto stavu a navrhnúť zmeny vo vzdelávacom systéme.

Informácie o projekte To dá rozum a o metodológii prieskumu stavu školstva na Slovensku predstavila riaditeľka projektu Renáta Hall a predstavila aj projektový tím.

Po obede nasledovali podrobnejšie prezentácie jednotlivých členov tímu, v ktorých oboznámili poslucháčov s hlavnými zisteniami o stave školstva na Slovensku od ranej starostlivosti až po vysoké školy.

Dozvedeli sme sa o spravovaní, riadení a financovaní školstva a o príprave a rozvoji pedagogických, odborných a akademických zamestnancoch.

Na druhý deň sme, tí čo ešte vydržali, pokračovali obsahom a formou vzdelávania, individualizovanej podpore všetkých učiacich sa a poobednou témou bola otvorenosť, flexibilita a priestupnosť vo vzdelávacom systéme a medzi školou a trhom práce.

Medzi jednotlivými prezentáciami a takisto na záver konferencie bol vytvorený priestor na neformálnu diskusiu. Oceňujeme odborné odpovede podporené grafmi či štatistikami.

Najdôležitejšie zistenia

A prečo vlastne zmena školstva na Slovensku?

Dôvodov je podľa odborného tímu To dá rozum hneď niekoľko. Ich rozsiahlu niekoľko stranovú analýzu si môžete preštudovať, je voľne dostupná na webe.

Stručný prehľad najdôležitejších bodov však nájdete tu.

1. Výsledky žiakov v medzinárodných meraniach a testovaniach a absencia slovenských vysokých škôl medzi svetovou špičkou svedčia o znižovaní kvality školstva na Slovensku.

2. Ďalším bodom je množstvo vysokoškolákov, ktorí uprednostňujú štúdium v zahraničí a po jeho skončení sa nevracajú alebo neplánujú vrátiť na Slovensko.

3. Absolventom chýbajú základné zručnosti potrebné pre 21. storočie. Teda schopnosť komunikovať, pracovať v tíme, kriticky myslieť, učiť sa, ďalej možno spomenúť kreativitu, empatiu, vzťah k práci a k hodnotám.

4. Zvyšujúci sa počet nešťastnejších deti v školách kvôli neschopnosti či nepružnosti alebo neochoty vzdelávacieho systému dostatočne a adekvátne reagovať na rôzne vzdelávacie potreby detí, žiakov a študentov.

5. Predprimárne vzdelávanie na Slovensku nie je dostupné pre každé dieťa. Naopak, ak by sme to porovnali s vysokou školou, tak tam sa dostane takmer každý.

6. Samostatnú kapitolu tvoria učitelia, ktorí nie sú dostatočne pripravovaní. Jednak často neovládajú širokú škálu vyučovacích metód, nedokážu rozpoznať potreby jednotlivých detí či učiacich sa.

7. Príprava budúcich učiteľov je zameraná hlavne na rozvoj teoretických vedomostí a nie na rozvoj pedagogických zručností. Budúci učitelia sa učia hlavne ČO učiť a nie AKO učiť. Problém je už v príprave budúcich učiteľov na vysokých školách.

8. No a samozrejme ich spoločenské uznanie a odmeňovanie nie je adekvátne náročnosti ich povolania.

9. Ďalším problémom je problém obsahu vzdelávania. Ten nie je na Slovensku vymedzený tak, aby popri nadobúdaní vedomostí rozvíjal aj potrebné zručnosti.

10. Vážnym problémov je, že štát nemá dlhodobú víziu rozvoja školstva, často sa mení legislatíva, spôsob financovania.

,,Absolventom chýbajú základné zručnosti potrebné pre 21. storočie. Teda schopnosť komunikovať, pracovať v tíme, kriticky myslieť, učiť sa, ďalej možno spomenúť kreativitu, empatiu, vzťah k práci a k hodnotám.

Realita a vízia

Mohli by sme spolu hovoriť o ďalších dôvodoch. Určite ich ešte pár dokážete doplniť. Stačí keď si predstavíte k čomu by malo viesť vzdelávanie a porovnáte to s realitou.

Vedie vzdelávanie skutočne k nadobúdaniu dôležitých vedomostí a rozvíjaniu potrebných zručností?

Umožňuje komplexný rozvoj detí, napĺňa potreby do maximálnej možnej miery a umožňuje rozvíjať jedinečný potenciál každého učiaceho sa?

Prispieva k tvorbe nového poznania?

Inak povedané, pripravuje vzdelávanie, tak ako ho dnes poznáme na budúce zmysluplné uplatnenie jednotlivcov v osobnom či profesionálnom živote? Pripravuje na reálny život?

Podľa skúseností nás dospelých a detí tomu tak vo veľmi veľkej miere nie je.

Podľa zistenia analýzy je to v mnohých prípadoch závažne až alarmujúce. Jedinečnosť tejto iniciatívy vnímam v troch základných bodoch.

Jedinečnosť analýzy

Jedným je vytvorenie ucelenej vízie, ktorej cieľom má byť  skutočná zmena systému vzdelávania na Slovensku.

Druhým je dôkladná hĺbková analýza postavená na skutočných, reálnych dátach. V rokoch 2017 – 2019 prebiehal rozsiahly prieskum. Svojim rozsahom ide o jedinečný prieskum na Slovensku. Jeho cieľom je priniesť zistenia, fakty, čísla ktoré majú byť  základom pre možné riešenia.

A tretím je vysoká odbornosť tímu, zapojenie všetkých významných odborníkov, organizácií a vedecko-výskumných pracovníkov na vzdelávanie na Slovensku ako aj v zahraničí.

Na konferencii sme si vypočuli alarmujúce fakty, o ktorých každý vie alebo aspoň tuší, no takto podložené reálnym výskumom zneli skutočne desivo a ťaživo. Analýza má byť základom pre návrhy možných riešení na rôznych úrovniach systému. Riešenia budú predstavené v čase prípravy programového vyhlásenia vlády na jar 2020.

Páčil sa vám tento článok? Prihláste sa do odberu noviniek a nenechajte si ujsť žiaden nový príspevok.

Pre všetkých nových odberateľov sme prichystali DARČEK!

Ďalšie príspevky