Blog

Čo je reziliencia a jej 7 kompetencií

Zuzana Čmelíková

28. august 2019

Dĺžka čítania: 8 min.

Prečítané: 724 x

Budíček, ranná hygiena, raňajky, cesta do práce, práca, práca, práca, cesta domov, pár hodín času pred spánkom a opäť odznova. Popritom kopec stresu z neočakávaných situácií, ktoré musíte urgentne riešiť. Každý, kto nechce, aby ho tento kolotoč pohltil, hľadá spôsoby udržania rovnováhy medzi osobnými hodnotami a pracovnými povinnosťami. Riešením je reziliencia.

Jednoznačná definícia pojmu reziliencia neexistuje. Zjednodušene povedané ide o schopnosť žiť šťastný a zmysluplný život v súlade s vlastnými osobnými hodnotami, osobným potenciálom a túžbami.

Koncept reziliencie úzko súvisí s organizačnou etikou. Pri budovaní našej reziliencie je dosahovanie cieľov rovnako dôležité ako spôsob, akým tieto ciele dosahujeme. Práve tu zohráva nezastupiteľnú úlohu etika jednotlivca alebo etika organizácie.

7 kľúčových kompetencií reziliencie

Keď sa rozhodneme konať kongruentne, teda v súlade s našimi hodnotami, sme šťastní a vyrovnaní. Ak to ale nedokážeme a podľahneme externým tlakom, výsledkom je konflikt hodnôt, ktorý z dlhodobého hľadiska zákonite vedie k znechuteniu, frustrácii a k zdravotným problémom.

Reziliencia zdôrazňuje, že problémy, výzvy a stres sú prirodzenou súčasťou našich životov a jedinou istotou je zmena. Preto je nevyhnutné naučiť sa zvládať nepriaznivé okolnosti a vedome sa snažiť vybudovať vo svojom vnútri „pevnosť“, ktorá by mala stáť na našich pevných morálnych zásadách – osobných hodnotách. Takýto základ nám umožní nasledovať naše vízie a dosahovať naše ciele prostredníctvom kongruentného konania.

Sebauvedomenie

Reziliencia je holistický koncept, vníma človeka ako celok. Preto je jednou z jej najdôležitejších kompetencií sebauvedomenie – byť si vedomý:

 • vlastnej hodnoty
 • osobných vízií
 • svojho poslania
 • súkromných a pracovných cieľov

V kontexte sebauvedomenia zohrávajú podstatnú úlohu osobné hodnoty ako zdroj osobnej identity a integrity. K nim sa pripája aj naša osobná vízia o zmysluplnom živote v pracovnej i súkromnej oblasti.

Ak chceme byť vyrovnanejší a šťastnejší, musíme presne vedieť kam smerujeme a čo chceme dosiahnuť. Naše osobné hodnoty nám slúžia ako kompas, ktorý nám pomáha sústrediť sa na to, čo je skutočne dôležité.

Spokojnosť v práci sa prejaví na spokojnosti doma
a tá sa zas prejaví na pracovnom výkone.

Sebaregulácia a vyrovnanosť

Sebaregulácia vypovedá o našej schopnosti regulovať emócie a zručnosti kontrolovať impulzívnosť, čiže pudové reakcie. Byť vyrovnaným znamená zvládať každodenné maličkosti a ušetriť si energiu na riešenie podstatných problémov.

Predstavte si situáciu, keď vám šéf povie: „Potrebujem sa s vami rozprávať. Príďte do mojej kancelárie o pol hodinu.“ Hoci je jeho vyjadrenie neutrálne, väčšina ľudí myslí hneď na niečo negatívne a spúšťa v sebe stresové reakcie. V správnom zhodnotení okolností im totiž bráni neschopnosť zvládať emocionálne vypäté situácie a teda nedokážu náležite zhodnotiť situáciu a následne prijať správne rozhodnutie.

Sebaregulácia pomáha správne interpretovať náročné situácie,
čím sa voči nim stávame odolnejšími a tak profesionálnejšími.

Mentálna flexibilita

Schopnosť kauzálnej analýzy je zároveň aj skúškou schopnosti kongruentne konať. Ide o kompetenciu, rozvíjajúcu schopnosť kreatívne a inovatívne riešiť problémy s ohľadom na presnú interpretáciu danej situácie.

Koncept reziliencie ponúka praktické techniky na tréning kritického myslenia úzko prepojeného s kreativitou a dnes už nevyhnutným inovatívnym prístupom. Kritické myslenie je jedna z najdôležitejších manažérskych kompetencií, ktorá sa žiaľ u nás v školách vedome a cielene nerozvíja. Úspešní manažéri a lídri si však uvedomujú potrebu takéhoto myslenia, ktoré im umožňuje objektívne zhodnotiť aj emocionálne vyhrotené situácie.

Doplňte svoju kreativitu a inovatívne zmýšľanie o schopnosť kritického myslenia a vyhrali ste.

Empatia a spolupráca

My ľudia nie sme čisto racionálne bytosti. Sme predovšetkým spoločenské tvory, disponujúce obrovskou silou emocionality. Ak chceme dosiahnuť skutočne niečo hodnotné, musíme sa spojiť s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi. Aby sme dokázali naplno využiť obrovský potenciál networkingu a spolupráce, nie je dôležité zapojiť veľké množstvo ľudí, ale hlavne vytvoriť emocionálnu podporu a prepojenie. Dávajte preto aj vy ľuďom jasne najavo, že vám na nich skutočne záleží a dokážete ich aktívne počúvať. Základom dobrej empatie je totiž práve empatické počúvanie.

Súčasťou networkingu musia byť pozitívne emócie. Silné väzby robia silnú sieť.

Optimizmus a proaktivita

Zakladateľ reziliencie a otec pozitívnej psychológie Martin Seligman považuje význam realistického optimizmu za kľúčový. Podľa neho najväčší zdroj realistického optimizmu spočíva v našej schopnosti uvedomiť si za čo všetko môžeme byť vďační.
Technika vďačnosti je v reziliencii jednou z najsilnejších a vy si ju môžete jednoducho vyskúšať. Zamyslite sa nad situáciami, udalosťami, stretnutiami, za ktoré ste boli v krátkom predchádzajúcom období vďační a spíšte si ich na papier. Opäť si ich prečítajte a pokúste sa v maximálnej možnej miere precítiť túto situáciu všetkými svojim zmyslami. Cítite ten úžasný pocit? Podľa Seligmana je práve tento pocit návykovým.

Realizujte takéto krátke zamyslenia pravidelne, ideálne na sklonku dňa a budujte si tak realistický optimizmus ako spôsob myslenia a hodnotenia reality. Zdroj optimizmu však nehľadajte iba v externom prostredí, motivačných citátoch či knihách, ale hlavne vo vlastnom vnútri a v situáciách za ktoré reálne môžete byť v živote vďační.

Každý deň dáva príležitosti byť vďačným.

Vytrvalosť a húževnatosť

Uznávaná psychologička Angela Duckworth ako kľúč k úspechu označuje vzťah medzi vášňou a schopnosťou vytrvať v jej realizovaní (anglicky „grit“). Rovnako to videl aj Albert Einstein. On sám tvrdil, že jeho úspech nespočíval v tom, že bol múdrejší ako ostatní, ale v tom, že sa s problémom dokázal zaoberať dlhšie, hľadal nové, neštandardné prístupy, bol inovatívny a húževnatý.

Veľmi dôležitou súčasťou rozvoja húževnatosti je realistický optimizmus. To znamená veriť v úspech, ale zároveň si byť vedomý, že bez vytrvalosti, usilovnosti a húževnatosti to nepôjde. Málokedy sa nám podarí uspieť na prvýkrát. Z chýb sa však musíme vedieť poučiť a pozerať sa na ne ako na „learning experience“.

Predikciou úspechu nie je v skutočnosti talent, ale skôr schopnosť vytrvať a húževnato pracovať.

Zdravý životný štýl

Zdravá duša a telo poskytujú základný predpoklad pre rozvoj vašej reziliencie. Dnes už nikto nespochybňuje dôležitosť potreby venovať cielenú pozornosť správnym návykom, ktoré prispievajú k rozvoju zdravia. Súčasťou zdravého životného štýlu je:
 

 • správne stravovanie
 • cvičenie
 • pohyb na čerstvom vzduchu
 • kvalitný spánok
 • emocionálna pohoda
 • mentálna zameranosť
 • rozvoj vlastnej spirituality v kontexte vlastných hodnôt, vášní, talentov a potenciálu

Bez zdravého životného štýlu sú všetky predošlé kompetencie
iba akýmsi teoretickým základom.

Kde a ako začať pracovať na vlastnej reziliencii?

Výrok antického filozofa Aristotela: „Stávame sa tým, čo opakovane robíme“ je ako šitý na mieru reziliencii. Každý na nej môže cielene pracovať a zlepšovať jednotlivé kompetencie prostredníctvom osvojenia si žiaducich návykov a ich pravidelného praktizovania. Základnou podmienkou efektívnej práce na tomto sebarozvoji je proaktívny prístup. Hoci je práca na reziliencii celoživotný proces, už prvá zmena návykov prináša okamžité výsledky.

Páčil sa vám tento článok? Prihláste sa do odberu noviniek a nenechajte si ujsť žiaden nový príspevok.

Pre všetkých nových odberateľov sme prichystali DARČEK!

Ďalšie príspevky