Blog

Domáce vzdelávanie počas epidémie – 6. časť: Praktické a vedecky podložené tipy na výučbu jazykov detí.

Zlatica Jursová Zacharová

14. apríl 2020

Dĺžka čítania: 6 min.
Prečítané: 123 x

predchádzajúcej časti sme opísali, čo nás motivuje pri učení sa jazyka a dnes podporíme tieto tvrdenia výskumnými závermi a pridáme tipy na knižky, príbehy, hry a podobne.

V roku 2010 bol realizovaný medzinárodný projekt, v ktorom sa v piatich európskych krajinách rodiny spoločne učili nový jazyk, pričom nie všetci rodičia ovládali nový jazyk. Rodiny boli zaškolené do inovatívnej metódy učenia sa cudzieho jazyka, ktorá pozostávala z hrania divadielka, čítania príbehov, spievania minimuzikálu a pozerania 5 minútového rozprávkového videa. Rodiny mali k dispozícii webovú stránku s tútorom a celé vzdelávanie detí prebiehalo v domácnostiach s podporou online materiálov. Áno, trochu to pripomína dnešné vzdelávanie v čase karantény.

Všetky rodiny na začiatku jeden a pol ročného projektu sľúbili, že si nájdu denne 15 minút. Postupne sa upúšťalo z 15 minút denne. Rodiny boli požiadané, aby boli s deťmi v kontakte s cudzím jazykom aspoň 5 minút denne. Kontakt s cudzím jazykom pritom neznamená učiť sa slovíčka, alebo prepisovať texty z učebnice. V našom projekte to znamenalo, pustiť si cca 5 minútovú pesničku a zaspievať si ju (alebo aspoň vypočuť), pustiť si animovaný zábavný príbeh, prečítať si obrázkovú knižku (text knižky počas čítania nebol na viac ako 5 – 7 minút), alebo si vybrať ďalšiu z približne 12 aktivít, ktoré mali rodiny pripravené a netrvali dlhšie ako 5-10 minút aj s prípravou. Napriek takto pripraveným aktivitám a dennom online kontakte s rodičmi, sme zistili, že nie všetci sa nakoniec stali dvojjazyčnou rodinou. Tie rodiny, ktoré boli v každodennom kontakte s novým jazykom sa stali dvojjazyčnými rodinami a nový jazyk sa stal súčasťou ich života.

A čo spôsobilo, že niektoré rodiny vo výskume sa stali dvojjazyčné a iné nie?

Predovšetkým to bolo svedomité dodržiavanie rutiny. Z učenia sa cudzieho jazyka a realizovania aktivít sa stala každodenná rutina, ktorá zahŕňala 5-10 minút. Rodiny kombinovali jednotlivé aktivity. Raz počúvali, inokedy pozerali, alebo čítali, hrali divadielko, stolnú hru a ku koncu si už vymýšľali vlastné príbehy v novom jazyku. Nesťažovali sa, že je to náročné, ale pristúpili k jasnému naplánovaniu dňa, v ktorom učenie sa nového jazyka malo svoje miesto. Vždy v tom istom čase, na tom istom mieste (pokiaľ to bolo možné). Ak dieťa nechcelo jednu aktivitu, ponúkli dieťaťu inú aktivitu, o ktorú malo záujem. Ak dieťa odmietalo sa zúčastniť učenia, rodičia povedali, že v poriadku, dieťa nemusí spolupracovať, ale oni sa chcú učiť a pustili si príbeh. Dieťa sa teda neučilo, ale pozorovalo, ako sa k učeniu jazyka postavili jeho rodičia. Rodičovský záujem spolu s rutinou spôsobil, že vzdor a odmietanie dieťaťa rýchlo opadlo a aj oni mali záujem sa zúčastniť na učení.

A potom, bol pozorovaný ešte jeden faktor. Keďže vzdelávanie prebiehalo pomocou príbehov, rodičia nedovolili deťom zoznámiť sa s novým príbehom skôr, ako sa naučili starý príbeh. Z toho vyplýva dôležitý poznatok, že pri učení jazyka musíme postupovať postupne a nové učivo musíme uvádzať, až keď je predchádzajúce učivo dobre upevnené.

Ako sa teda doma učiť s dieťaťom?

  • veľa počúvať – CD, prerozprávané texty známych príbehov, napríklad môžete deťom pustiť od najjednoduchších príbehov až po tie najnáročnejšie audioknihy. Amazon práve sprístupnil pár zaujímavých knižiek, kliknite na link a počúvajte 🙂
  • dajte si cudzí jazyk do pohybu, zahrajte si krátku scénku, divadielko, zatancujte si na pesničky
  • pozrite si krátke animované príbehy ako napr. Peppa Pig. Pozerajte jednu časť dovtedy, kým dieťa neporozumie jednotlivým frázam príbehu. Pýtajte sa, čo sa stalo v príbehu, čo povedali jednotlivé postavy. Nemusíte si vyhľadávať jednotlivé slovíčka. Pracujete s celými vetami, jednoducho s intuitívnym porozumením.  Ak je vybraný príbeh pre dieťa ťažký, pohľadajte niečo jednoduchšie.
  • Využite jednoduché aplikácie alebo webové stránky, ktoré ponúkajú možnosť rozvíjať cudzí jazyk. Ďalšou možnosťou je využiť už vytvorené anglické kvízy na Kahoot a zahrať si s celou rodinou. Ak ste pani učiteľka cudzieho jazyka, neváhajte, prihláste sa a vytvorte svojim žiakom kvízy. Budú vás milovať a vy zistíte čo vedia, kde robia chyby, aké sú ich silné a slabé stránky ovládania cudzieho jazyka. 🙂
  • Čítajte s deťmi anglické knižky. V jednom z výskumov, v ktorom sme sledovali úroveň bilingvizmu v kontexte dvojjazyčného čítania, sme zistili, že deti, ktoré čítajú a ktorým rodičia čítajú v druhom jazyku, oveľa lepšie ovládajú tento druhý jazyk. Čítanie je nesmierne dôležité pre rozvoj reči. Aj na slovenskom trhu je dostať viaceré kvalitné anglické knižky pre deti. Môžem odporúčať knižky z vydavateľstva Usborne, ktoré má tzv. čitateľský program pre deti. V rámci tohto programu nájdete spracované rôzne klasické a rozprávkové diela, pričom knižky sú vždy špecificky uvádzané aj pre aký vek sú určené. Nakoľko ide o nový jazyk, nepozerajte na vek ale na jazykovú úroveň vášho dieťaťa. Podobne ponúka publikácie a cudzojazyčné knižky aj spoločnosť Raabe. Medzi literatúrou pre deti alebo dospelých nájdete knižky vo viacerých jazykoch. A rodičia s malými deťmi môžu deťom pustiť aj animované knižky.
  • A nakoniec to najdôležitejšie: keď sa s dieťaťom rozprávate – či je to vo Vašom materinskom alebo v cudzom jazyku, pozerajte sa navzájom do očí. Neurovýskum potvrdil, že keď sa pozeráte s dieťaťom navzájom do očí, signalizujete si záujem o vzájomnú komunikáciu a upevňujete vzťah. 🙂

Čo používam doma ja?

Ja pracujem s príbehovou inovatívnou metódou Hocus a Lotus, ktorá má metodicky podchytený každý príbeh. Príbehy sú tvorené tak, aby si deti postupne rozširovali slovnú zásobu a schopnosť tvoriť vety. Okrem knižiek majú rodičia a deti k dispozícii audio knižky, minimuzikály, karaoke, animované príbehy a mnohé ďalšie aktivity.

Niektoré príbehy sme preložili do slovenského jazyka a audiokniha a cvičebnica k rozvoju písania a čítania je počas obdobia korovavírusovej karantény sprístupnená všetkým deťom.

Všetkým rodičom, ktorí pomáhajú deťom s učením sa cudzieho jazyka držím palce. Učiteľom prajem veľa tvorivosti, aby vyučovanie dnes neprebiehalo len posielaním úloh: vypracovať cvičenie, prečítať text a naučiť sa gramatiku a slovíčka. Nahrajte deťom video, príbeh, pošlite link, vytvorte hravé interaktívne cvičenie a hlavne buďte s nimi v kontakte a veľa sa s nimi rozprávajte v jazyku, ktorý ich učíte.

Páčil sa vám tento článok? Prihláste sa do odberu noviniek a nenechajte si ujsť žiaden nový príspevok.

Pre všetkých nových odberateľov sme prichystali DARČEK!

Ďalšie príspevky