Blog

Kam sa bude uberať (nielen firemné) vzdelávanie?

daniel bacik fotka
Katarína Droppová

3. marec 2021

Dĺžka čítania: 4 min.
Prečítané: 254 x

PaedDr. Daniel Bacík, predseda Asociácie jazykových škôl SR a zároveň CEO vzdelávacej inštitúcie PLUS Academia

Kam sa bude uberať (nielen firemné) vzdelávanie?

Naša spoločnosť začala v roku 2020 nový projekt s názvom Transformácia tradičnej jazykovej školy prostredníctvom inovácie obchodného modelu (Transformation of a traditional language school by means of business model innovation). Ide pritom už o tretiu medzinárodnú spoluprácu. Prvý projekt s názvom: Učenie, školenie a práca pre lepšiu perspektívu a zamestnateľnosť (Learning, training and working for better perspectives and employability) bol realizovaný pod záštitou Asociácie jazykových škôl SR. Druhý projekt „Šťastná škola – Happy School 2020“ sa ešte stále implementuje a bude trvať až do júna tohto roka.

Prostredníctvom takýchto medzinárodných spoluprác získavajú naši lektori reálne skúsenosti s novými prístupmi k vyučovaniu. Ide o jedinečnú možnosť na zdieľanie odborných aj osobných skúseností na medzinárodnom poli v rámci EÚ, ako aj na osobnostný a profesionálny rast.

Kvalitnejšie služby vďaka spolupráci

Efektívna výučba cudzieho jazyka môže byť orieškom nielen pre jednotlivca, ale aj pre skúseného personálneho manažéra vo firme. Do hry totiž vstupuje viacero premenných – spôsob výučby a meranie jej pokroku, výsledky, ktoré chceme v cudzom jazyku dosiahnuť, no v neposlednom rade aj kvalifikovanosť lektorov. Jedným z príkladov podpory profesionálneho rastu lektorov, ako aj samotných jazykových škôl je každoročná spoluorganizácia najväčšej konferencie pre učiteľov cudzích jazykov v strednej Európe – ELTFORUM.

Ďalšou oblasťou sú medzinárodné spolupráce, partnerstvá a projekty, ako napríklad Erasmus+ (KA1 a KA2). Projekty sú realizované v spolupráci s medzinárodným tímom partnerov. Ide o jazykové školy, univerzity a odborné inštitúcie zo zahraničia. Určené sú v prvom rade pre vzdelávacie inštitúcie, jazykové školy, univerzity, vysoké, základné a stredné školy.

Medzinárodné projekty Erasmus+ realizujem v rámci svojej kariéry opakovane. V mojom prípade ide o principiálnu až hodnotovú otázku. Rád sa učím nové veci, veľmi rád spoznávam nových ľudí a rád cestujem. Nesmierne rád zdieľam svoje znalosti a skúsenosti s ostatnými, či už v osobnom alebo profesionálnom živote. Veci, ktoré sa v živote naučím, si jednoducho nechcem nechať pre seba. Lebo len ich zdieľaním (samozrejme, hovorím o pozitívnych veciach a znalostiach) viem prispieť k skvalitňovaniu prostredia, v ktorom žijem. Výsledky takýchto spoločných medzinárodných projektov skvalitnia nielen služby poskytované jazykovými inštitúciami, ale tiež životy všetkých ľudí, ktorí majú záujem vzdelávať sa, zlepšovať sa a deliť sa so svojimi znalosťami a skúsenosťami.

Nároky zamestnávateľov sa menia

Kým predtým sa požiadavky zamestnávateľov zameriavali najmä na odborné a technické znalosti získané štúdiom a praxou, v dnešnej dobe plnej zmien a stresu idú do popredia tzv. soft skills. Vzdelávanie v oblasti hard skills bude nevyhnutné vždy, pretože bez odbornej zručnosti neviete vykonať danú prácu. Ale praxou sa to viete naučiť. Krízové okolnosti týkajúce sa pandémie nám však nastavili zrkadlo, v akom stave sa nachádzame fyzicky a psychicky.

Aj zamestnávatelia si už vo väčšej miere uvedomujú, že výkonný zamestnanec musí v prvom rade byť zdravý po všetkých stránkach. Preto sa ich požiadavky v rámci firemného vzdelávania čoraz viac orientujú na soft skills. Skúsenosti ukazujú, že aj keď je niekto skvelý odborník, no nevie pracovať v tíme, ani komunikovať s kolegami, či nedokáže pracovať pod vplyvom stresu, nejde o dlhodobo udržateľný stav.

Systematické a hlavne celoživotné vzdelávanie by preto malo byť neoddeliteľnou súčasťou života každého človeka – od najmladších až po tých najstarších. Samozrejme, profesionáli, ktorí ďalej vzdelávajú iných, musia venovať celoživotnému vzdelávaniu o to väčšiu pozornosť. Aj v tejto oblasti je naša spoločnosť našim lektorom, zamestnancom a klientom partnerom.

Kľúč ku kvalitnejšiemu životu

Primárny dopad medzinárodných projektov je na zamestnancov a lektorov PLUS Academie. Zdokonaľujeme sa nielen v našej práci, ale sme pripravení na zvládnutie akýchkoľvek výziev, v akejkoľvek situácii a čase.

Práve táto doba praje zdieľaniu skúseností, know-how a vedomostí. Ide o spoluprácu za účelom dosahovania spoločných cieľov. Pretože všetci sme súčasťou jedného sveta. Len keď budeme spolupracovať, dokážeme prežiť. Príkladom je naše telo – milióny a milióny buniek spolu musia spolupracovať, aby ako celok (ľudské telo) prežili. To isté platí aj o nás ako ľuďoch – len vzájomná spolupráca, tolerancia, akceptovanie sa navzájom nás môžu posunúť na iný level ľudského bytia. A myslím, že to nevyhnutne potrebujeme.

A kam sa bude uberať (nielen firemné) vzdelávanie? To bude závisieť na každom z nás. Ak nedôjde k sebauvedomeniu sa nás ako ľudí, nikdy sa nič nezmení k lepšiemu. Sebauvedomenie a sebarozvoj sú kľúčom ku skvalitneniu našich životov. Vďaka tomu osobnostne a profesionálne rastieme, stávame sa lepšími pracovníkmi, aj ľuďmi. Keď rastieme ako ľudia, zákonite s nami rastie aj prostredie, v ktorom žijeme a pôsobíme.

Páčil sa vám tento článok? Prihláste sa do odberu noviniek a nenechajte si ujsť žiaden nový príspevok.

Pre všetkých nových odberateľov sme prichystali DARČEK!

Ďalšie príspevky

Erasmus+KA203

Erasmus+KA203

Predstavujeme partnerov projektu – KA203 Erasmus+ projekt “Transformation of a traditional language school by means of business model innovation.” (2020-1-CZ01-KA203-078478)