Blog

KONFERENCIE: Homeschooling, unschooling, worldschooling

Lucia Bacíková

2. december 2019

Dĺžka čítania: 8 min.

Prečítané: 406 x

Počuli ste už o domácom vzdelávaní? Čo si predstavíte, keď sa povie domáca škola? A čo homeschooling, unschooling, worldschooling alebo tzv. nútený homeschooling? Prečo sa vôbec rodičia rozhodnú ísť cestou domáceho vzdelávania? Aké majú v tomto smere možnosti? Čo je okrem nadšenia a absolútneho presvedčenia o správnosti svojho rozhodnutia potrebné? Aké výzvy ich čakajú a čo všetko musia zvládať?

Aj o tomto bol v poradí už 7. ročník Konferencie domáceho vzdelávania, ktorú organizovalo OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku, tento raz na pôde Fakulty Elektrotechniky a Informatiky UK. Kým na prvom stretnutí pred siedmymi rokmi sa zišlo 15 ľudí, tento rok, v symbolický dátum, deň pred 30. výročím nežnej revolúcie, ich prišlo vyše 100 a čakalo na nich množstvo zaujímavých a inšpiratívnych prednášok, praktických workshopov a diskusií.

Diskusií napríklad aj O O2 radostnej škole s Danielom Hevierom.

,,Ranná káva v podobe duševného dopingu s Danielom Hevierom” povzbudila rodičov, ktorí sa plánujú alebo sa už vydali na neľahkú, ale zmysluplnú cestu domáceho vzdelávania. Tento skvelý spisovateľ, ktorého knihy deti milujú, hovoril o hľadaní novej cesty. A tým je vrátiť sa k tomu, čo tu už raz bolo… vrátiť sa k odkazu antiky… pochopiť samého seba, nájsť samého seba…

A ako na to?

Napríklad aj formou sebariadeného vzdelávania a vnútornej motivácie.

Pýtate sa ako a čo to vlastne je?

Podľa Svobodaučení.cz, ktorá mala na konferencii zastúpenie, sebariadené vzdelávanie sa zameriava na podporu prirodzeného procesu učenia v súlade s vnútornou motiváciou a pripravenosťou každého dieťaťa.
Jednoduché, nie? Pre dieťa áno, ale pre dospelých je najťažšie zmeniť nastavenie v sebe. Nastavenie v tom, že dieťa je zodpovedné za učenie. Ešte ťažšie je pre mnohých dospelých poskytnúť dieťaťu slobodu. Slobodu v skúmaní, hraní, tvorení, sledovaní vlastných záujmov. No a nehovoriac o rešpektujúcom prístupe. Úlohou nás dospelých je teda vytvoriť bezpečné, zdravé a rešpektujúce prostredie, v ktorom sa môžu deti vyvíjať a rozvíjať svoje záujmy a talenty.

“Všetko čo hovorím by sa dalo zhrnúť do dvoch slov: Dôverujte deťom. Nič nemôže byť jednoduchšie a zároveň najťažšie. Najťažšie pretože na to, aby sme dôverovali deťom, musíme najskôr dôverovať sami sebe, ale väčšina z nás sa v detstve naučila, že sa nám nedá dôverovať.” John Holt (How children learn, 1967) propagátor unschoolingu.

Ak si chcete urobiť lepšiu predstavu o tom čo je unschooling, tak odporúčam film Summerhill.

Vedeli ste inak o tom, že v antickom Grécku slovo škola znamenalo miesto odpočinku a trávenia voľného času?

Prečo sme sa teda o tohto pôvodného a ušľachtilého zámeru odklonili?

Súvisí to s reformami Márie Terézie, kedy cieľom povinnej školskej dochádzky, podľa pruského školského systému, bola výchova poslušných vojakov, a neskôr robotníkov… A asi už viete, prečo boli neskôr (v čase vojen) rušené a zakázané školy podporujúce slobodné myslenie. Napr. Montessori školy v Taliansku a Nemecku.
U nás, aj vďaka nežnej revolúcii, organizátori konferencie možno zámerne zvolili tento dátum, mohli vzniknúť ,”nové” školy, ktoré reflektujú potreby detí, rodičov a doby. A hoci je dnes už ponuka pomerne bohatá, stále nie je dostačujúca, vhodná či dostupná pre každého. Dostupná v zmysle financií, vzdialenosti či zdravotného stavu dieťaťa. A aj preto sa niektoré rodiny rozhodnú ísť cestou domácej školy ako jednej z možných foriem domáceho vzdelávania na Slovensku. V praxi to potom vyzerá tak, že jeden z rodičov preberá úlohu učiteľa. Výhodou je, ak má pedagogické vzdelanie pre príslušný stupeň, teda pre 1. stupeň základnej školy. Ak nie, musí zabezpečiť garanta s potrebným vzdelaním.

Inou možnosťou sú vzdelávacie skupiny alebo komunitné školy. V oboch prípadoch je ale veľmi dôležité nájsť kmeňovú školu (školu, kde je dieťa zapísané a kde vykoná skúšky), ktorá povolí individuálne vzdelávanie.

Spoločným menovateľom pre všetkých rodičov domoškolákov je ale rozhodnutie prevziať zodpovednosť za vzdelávanie svojich detí.

Ak je dôvodom pre domáce vzdelávanie zdravotný stav dieťaťa hovoríme o tzv. nútenom homeschoolingu, kedy škola nie je schopná zabezpečiť napríklad asistenta pre dieťa so špecialno-výchovno-vzdelávacími potrebami.

Viete koľko je na Slovensku detí, ktoré sú vzdelávané formou domáceho vzdelávania?

Podľa poslednej štatistiky je ich vyše 500. Táto štatistika, ale zahŕňa iba deti na prvom stupni základnej školy, keďže táto forma vzdelávania je na Slovensku zatiaľ povolená iba pre prvý stupeň základnej školy.

Možno si poviete a čo potom? Ako sa rieši druhý stupeň? Ako potom deti fungujú na druhom stupni alebo na strednej škole?

Už aj u nás na Slovensku máme deti, ktoré takto pokračujú aj na druhom stupni základných škôl. Vtedy sa z nich stanú zahraniční študenti, napríklad v Čechách, kde majú s domácim vzdelávaním bohatšie skúsenosti.

Jeden takýto študent prednášal aj tento rok. Samko, chlapec, ktorý sa aktuálne vzdeláva doma a plynule hovorí 3 jazykmi,  sa ujal slova a pred širokým publikom sa bez akýchkoľvek problémov či trémou  podelil o svoje zážitky z cestovania. Jeho cesta za vzdelávaním sa deje aj prostredníctvom cestovania, teda worldschoolingu. Samkova rodina a iné rodiny vzdelávajúce svoje deti týmto spôsobom sa pravidelne stretávajú na sumitoch worldschoolerov. Minulý rok takto navštívili Mexiko a nedávno sa vrátili zo Španielska.  

Vedeli ste napríklad, o tom, že aj Ester Ledecká, česká snowboardistka a alpská lyžiarka, ktorá na Zimných olympijských hrách v roku 2018 vyhrala v Super G žien ako prvá česká alpská lyžiarka v histórii, bola homeschooler? A popri tom sa stala prvou pretekárkou v histórii OH štartujúcich v 2 disciplínach.

Konferenciu ukončila skvelá odborná prednáška Mgr. Barbory Kamrlovej, PhD, M.A, ktorá pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave a vyučuje okrem iného aj predmet nové pedagogické prístupy k vyučovaniu nielen matematiky. Jej zaujímavá a podnetná prednáška bola zameraná na to, čo sa deje, keď sa chceme učiť a na to ako vnímanie, dôležitosť detailu a celku súvisí s učením, pozornosťou a porozumením a ako je dôležité vedome na sebe pracovať.

Verím, že týmto článkom som Vám priblížila domáce vzdelávanie. Nie je to cesta pre každého, ale je to možnosť. A nech už zvolíte akúkoľvek cestu vzdelávania seba a svojich detí, najdôležitejšie je byť s danou voľbou stotožnený a presvedčený o jej správnosti. Vtedy to má zmysel a vtedy to bude fungovať.

Zaujímajú Vás tieto témy a chcete vedieť viac?

Pozývame Vás na besedu s Danielom Hevierom, skvelým spisovateľom a umelcom, ktorý rozumie svetu detí a píše pre ne knihy, Petrom Sunyíkom, špecialistom na Prístup zameraný na človeka, lektorom a psychológom a mojou maličkosťou (Lucia Bacíková, pedagóg a matka prváčky na domácom vzdelávaní).

V príjemnej atmosfére budeme spolu diskutovať na tému dôležitosti správneho výberu školy.

Všetky bližšie informácie a prelink na zakúpenie vstupeniek nájdete v našej Facebookovej udalosti.

Tešíme sa na Vás.

Páčil sa vám tento článok? Prihláste sa do odberu noviniek a nenechajte si ujsť žiaden nový príspevok.

Pre všetkých nových odberateľov sme prichystali DARČEK!

Ďalšie príspevky

Erasmus+KA203

Erasmus+KA203

Predstavujeme partnerov projektu – KA203 Erasmus+ projekt “Transformation of a traditional language school by means of business model innovation.” (2020-1-CZ01-KA203-078478)