Blog

5 rád ako motivovať zamestnancov na homeoffice

daniel bacik fotka

Katarína Droppová

2. august 2021

Dĺžka čítania: 5 min.
Prečítané: 183 x

Home office je pre mnohých stále nevyhnutnosťou, pre ďalších vyhľadávaným spôsobom práce. Nie každý však dokáže z domova zosúladiť deti, domácnosť, záľuby a stále podávať kvalitný výkon. Ako by mali zamestnávatelia motivovať svojich pracovníkov, ktorí sú niekedy už vyše roka doma?

deti s ucitelkou sa ucia po anglicky

Odpoveďou je efektívny home office time management a tiež neustála komunikácia, podpora a práca s tímom. Správne zvoleným mixom uvedených aktivít dosiahneme nielen spokojnosť na strane zamestnanca, ale tiež na strane firmy. Výsledkom bude preukázateľne vyššia spokojnosť zamestnancov, vyššia výkonnosť práce a nižšia fluktuácia.

Zanedbávanie kolektívu sa vráti ako bumerang

Dnes viac ako kedykoľvek predtým záleží na tom, ako sa dokážeme prispôsobiť zmenám, no tiež na tom, v akom kolektíve pracujeme. Zamestnanci sú základným motorom každej firmy a spoločnosti. Je naivné si myslieť, že pracovník na home office, nie je vystavený pracovnej záťaži a stresu. Práve naopak –  zosúladenie pracovného a rodinného života je veľakrát ťažšie. Optimálne fungovanie ľudí a tímov, zvyšovanie ich motivácie a angažovanosti, a naopak znižovanie stresových situácií a úzkosti je v dnešnej dobe kľúčovou úlohou.

Ak nepracujeme s tímom, vráti sa to firme ako bumerang. Môže to mať negatívny dopad na výkon, komunikáciu a zdravie jednotlivca, no tiež celého kolektívu. Dobrou správou je, že zvládanie stresu a stresových situácií, aj motivácii kolegov sa dá naučiť cieleným tréningom a osvojením si techník a zručností,“ hovorí Daniel Bacík zo spoločnosti PLUS Academia, ktorá sa firemnému aj individuálnemu vzdelávaniu venuje už viac ako 24 rokov. Odborník zároveň poukazuje na to, že v kolektívoch sú pracovníci rôznych vekových kategórií a každá z nich má špeciálne potreby. Je preto potrebné pracovať s celým tímom:

deti s ucitelkou sa ucia po anglicky

5 tipov, ako motivovať zamestnancov

  1. Vysvetľujte a oceňujte

Ľudia musia pochopiť, prečo robia to, čo robia. Objasnite preto každému kolegovi, v akej situácii sa vaša spoločnosť nachádza, aké sú jej plány na najbližšie aj vzdialenejšie obdobie, aké kroky plánujete podniknúť a predovšetkým, aká je jeho úloha v celej firme. Navyše ak dokážete oceniť hodnotu každého jednotlivca pre firmu, zamestnanci to isto ocenia.

„Vyjadrenie dôležitosti jednotlivca pre firmu, záujem zamestnávateľov o to, ako sa v práci ľudia cítia, pravidelné prieskumy spokojnosti na pracovisku a poskytnutie kurzov na rozvoj a vzdelávanie by mali patriť medzi základné nástroje vo firmách, ktoré si chcú dlhodobo udržať kvalitných zamestnancov. Pomáhajú im lepšie nastaviť pracovné procesy, efektívne rozdeliť úlohy v tíme a lepšie zvládať konflikty na pracovisku, ktoré vznikajú nielen medzi nadriadenými a podriadenými, ale aj medzi samotnými zamestnancami,“ objasňuje odborník.

  1. Stanovte priority

Odbremeňte kolegov od úloh, ktoré nie sú skutočne dôležité. Obmedzte nepodstatné projekty a sústreďte sa len na priority. Stanovte ich riešenie, timing, zadajte úlohy a takto postupne riešte ďalšie naplánované kroky. Pozor však – priority sa môžu meniť, častokrát nepredvídateľne. Pomocou online videocallov robte pravidelné stretnutia s tímom, na ktorých získate pohľadov vašich kolegov na danú vec. Nebojte sa prijať aj iný názor.

  1. Poskytnite flexibilitu

Zamestnanci by mali mať stanovené hodiny, kedy je nutné, aby boli k dispozícii pre pracovné úlohy tak, aby to nenarušilo konzistentnosť riešenia úloh a fungovania firmy. Jasne stanovte, kedy je čas na prácu, kedy na rodinu a pre seba. Byť zdraví a duševne v pohode je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Tiež pravidelne zisťujte, či majú všetko na prácu z domu: „Je dôležité, aby manažéri prejavili empatiu a našli fungujúci pomer medzi pracovnými povinnosťami a vychádzaním v ústrety zamestnancom, ktorí pracujú na home office. Ak má nadriadený porozumenie pre potreby ľudí a načúva im, zamestnanci v oveľa menšej miere rozmýšľajú o odchode alebo zmene pozície,“ vysvetľuje D. Bacík.

  1. Udržiavajte tím v spojení

Ľudia majú v sebe zakotvenú túžbu po spoločenskej interakcii, radi sa stretávajú, rozprávajú. Dovoľte ľuďom byť v spojení nielen pracovne, ale aj ľudsky – vyhraďte čas po pracovných videocalloch na voľnú diskusiu, na zdieľanie svojich myšlienok, nápadov. Ak je to len trošku možné, stretnite sa aj osobne – kontakt face-to-face totiž nič nenahradí. Využite možnosť robiť niečo ako tím spoločne a udržiavať ho v spojení.

  1. Budujte psychickú aj fyzickú odolnosť

Rozvoj osobnej reziliencie, teda psychickej aj fyzickej odolnosti pracovníkov patrí jednoznačne do portfólia firemného vzdelávania moderných spoločností. Výsledkom je zvyšovanie spokojnosti aj produktivity jednotlivých zamestnancov, rozvoj medziľudských vzťahov, lepšie fungovanie aj vzájomná komunikácia ľudí.

Jedinečnosť reziliencie v porovnaní s mnohými podobnými konceptmi zameranými na rozvoj soft skills či work-life balance je v prepracovanej dlhoročnej odbornej platforme  stojacej najmä na poznatkoch z psychológie, neurobiológie a neuropsychológie. Nesporným benefitom reziliencie je nielen jej vedecký základ, široká použiteľnosť pre rôzne typy firiem aj jednotlivcov z rôznych pracovných sfér, no tiež jasne štruktúrovaná merateľnosť pokroku.

„Firmy ocenia, že ich zamestnanci dokážu vďaka tréningom reziliencie rozvíjať svoje zručnosti a silné stránky – dokážu lepšie zvládať stres, aj emocionálne veľmi vyhrotené situácie, objektívne ich zhodnotiť a prísť s konštruktívnymi riešeniami. Sú schopní naplno využiť potenciál spolupráce, pričom poskytnú svojim kolegom emocionálnu podporu. A v neposlednom rade dokážu vďaka reziliencii efektívnejšie využívať svoje schopnosti, energiu aj čas, čo im pomôže nielen v pracovnom, ale aj súkromnom živote,“ dodáva Daniel Bacík.

Páčil sa vám tento článok? Prihláste sa do odberu noviniek a nenechajte si ujsť žiaden nový príspevok.

Pre všetkých nových odberateľov sme prichystali DARČEK!

Ďalšie príspevky

Podcast: Reziliencia s Prof. Léom Brunom, Ph.D

Podcast: Reziliencia s Prof. Léom Brunom, Ph.D

V júni sme mali vzácnu návštevu z Brazílie. Profesor Léo Bruno, Ph.D. pôsobí na Fundação Dom Cabral, Nova Lima, Brazil a na Universidade do Estado do Amazonas/ESO, Brazil. Tentokrát sa s nami podelil o výsledky výskumu, ktorý bol zameraný na rezilienciu a leadership.

Základné veci, ktoré potrebujete vedieť o strese.

Základné veci, ktoré potrebujete vedieť o strese.

Stres je jedným z najväčších problémov, ktorému čelí západný svet. Ľudia sú stále viac a viac vystavovaní narastajúcemu tlaku, aby dokázali prežiť a dosiahnuť úspech v konkurenčnom prostredí. Sťažujú sa, že deň nemá dosť hodín na to, aby všetko stihli a kladú na seba extrémnu záťaž, aby všetko zvládli. To znamená, že zanedbávajú sami seba a svojich blízkych, čím zhoršujú svoje zdravie a pohodu.

Čítam, čítaš, čítame.

Čítam, čítaš, čítame.

Mnoho rodičov sa sťažuje, že nevedia priviesť deti k čítaniu. A veru, naviesť ich na túto cestu môže byť niekedy ťažký oriešok. Prečo sú knihy tak dôležité? Prečo schopnosť čítať dokáže človeku zmeniť život? A prečo môže byť čítanie pre deti na začiatku tak ťažké? Je nevyhnutné, aby deti čítali najskôr klasické knihy a až potom texty na obrazovkách? Toto a mnohé ďalšie zaujímavé informácie sa dozviete v najnovšom blogu s názvom Čítam, čítaš, čítame.

Najúčinnejší spôsob ako sa v tomto roku konečne naučiť cudzí jazyk.

Najúčinnejší spôsob ako sa v tomto roku konečne naučiť cudzí jazyk.

Koľkokrát sa vám stalo, že ste sa zapísali do kurzu cudzieho jazyka? A ako dlho vydržalo vaše prvotné nadšenie? Stáva sa vám, že začínate stále znova a znova? Tak potom potrebujete niečo výnimočné. A tým je jazykový pobyt na mieru. Priamo v zahraničí. Spojíte tak príjemné s užitočným. Chcete sa zdokonaliť v cudzom jazyku priamo v zahraničí, no neviete, ako na to?