Blog

Domáce vzdelávanie počas epidémie – 7. časť: Jediná istota je zmena.

Lucia Bacíková

15. apríl 2020

Dĺžka čítania: 4 min.
Prečítané: 266 x

Naposledy sme opísali možnosti online vzdelávania cudzích jazykov a dnes budeme hovoriť o tom, čo všetko zatiaľ táto situácia zmenila, mení a bude meniť vo vzdelávaní. O tom, že táto zmena je nevyhnutná, počúvame už minimálne 30 rokov. Isteže určité zmeny už nastali, stále sa ale ozývajú volania po ďalších, nových, hlbších a podobne.

Čo sa zmenilo zatiaľ?

Všetky deti a študenti sa vzdelávajú na diaľku. Niektorí online, niektorí dostávajú zadania, niektorí sa vzdelávajú pomocou televíznych programov. Podľa možností a schopností. Verím, že všetci si nájdu to pravé a najlepšie, najvhodnejšie pre nich.

Vyplýva teda z tohto, že je možné u nás prispôsobiť vzdelávanie skutočne každému, individualizovať ho? To asi zatiaľ nie, ale sme na dobrej ceste. Bude zaujímavé sledovať koľko detí prestúpi po skončení tejto pandémie na domáce vzdelávanie. A zmenou by mohlo byť umožniť domáce vzdelávanie aj na druhý stupeň základnej školy.

Vzdelávanie na diaľku poukázalo na veľa vecí.

Na pripravenosť či nepripravenosť škôl, učiteľov, rodičov a detí. Na pružnosť či nepružnosť adekvátne zareagovať a zaujať postoj. Na technické vybavenie, na myslenie, na ochotu, empatiu, ľudskosť.

Čo z toho vyplýva? Každý sme iný a aj preto je fajn, že je viacero možností. Viacero možností ako vzdelávať a vzdelávať sa, a to nielen v tento dobe. Viacero možností na výber školy. Spomínate si na môj blog o dôležitosti správneho a zodpovedného výberu školy pre dieťa?

Možno práve teraz z celého srdca ďakujete škole a učiteľom a možno si práve teraz v duchu nadávate, prečo sme urobili alebo neurobili to a to. Zodpovednosť je, ale v oboch prípadoch len a len vaša.

Verím preto, že rodičia sa začnú viac zaujímať o školu, dianie v škole, o spôsoby vzdelávania a metódy.

Verím, preto v zmenu myslenia. 

Verím aj v zmenu v obsahu a forme vzdelávania.

Táto skúsenosť je skvelou príležitosťou urobiť ,,audit“ v každej jednej škole. Od materiálneho vybavenia, cez obsah, formu a metódy vzdelávania, klasifikovania a hodnotenia, podávania spätnej väzby, spoluprácu s rodičmi, pripravenosti učiteľov, ich pružnosť reagovať a mnohé ďalšie veci.

Jediná istota je zmena.

A tá sa práve deje. Teraz je ten správny čas. Teraz alebo… nikdy?

Niekde som počula, že náš školský systém by bolo ľahšie zbúrať ako ho reformovať. (reformuje sa už od revolúcie).

No a tento malý neviditeľný vírus ho minimálne nabúral. Niekde možno až zbúral, a to je dobre. Niekde nim ani nepohol, pretože naozaj existujú školy a vzdelávacie skupiny, ktoré zo dňa na deň plynulo prešli na momentálny spôsob vzdelávania.

Tento malý neviditeľný vírus dokázal to, po čom mnohí (učitelia a rodičia) volajú už dlho. Pýtate sa čo tým myslím?

Zrušené známky.

Odporúčanie hodnotiť slovne alebo na vyšších stupňoch škôl kombináciou známky a slovného hodnotenia. Podrobnejšie informácie k daným odporúčaniam sú k dispozícii na webových stránkach.

Zrušené prepadávanie. Teda opakovanie ročníka.

Zrušené testovanie pre piatakov a deviatakov základných škôl.

Zrušené písomné časti maturitných skúšok.

Tieto usmernenia a odporúčania platia len na tento školský rok, ALE berme ich ako škrtnutie zápalkou.

Berme ich ako začiatok cesty k zmene, kde odporúčania budú odporúčaniami a jedinou istotou  bude zmena. A ešte lepšie, zodpovedná zmena.

Páčil sa vám tento článok? Prihláste sa do odberu noviniek a nenechajte si ujsť žiaden nový príspevok.

Pre všetkých nových odberateľov sme prichystali DARČEK!

Ďalšie príspevky

Erasmus+KA203

Erasmus+KA203

Predstavujeme partnerov projektu – KA203 Erasmus+ projekt “Transformation of a traditional language school by means of business model innovation.” (2020-1-CZ01-KA203-078478)